Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. 8 điều lầm tưởng về kỳ thi IELTS

8 điều lầm tưởng về kỳ thi IELTS

10/11/2016
Mức căn bản

8 Myths About the IELTS Test

As you prepare for your IELTS test, you are bound to hear and read about strange things regarding it. However, try your level best not to be distracted since most are technically false myths. Here are 8 myths to dispel as your prepare for your IELTS exam.

Myth #1: Different countries offer different IELTS tests.

Although the IELTS test has two different versions (IELTS Academic and IELTS General Training), each version on the same day is the same everywhere in the world; so, in fact, the test itself is not any easier for anyone.

Myth #2: I don’t need to take IELTS preparation courses. I can prepare myself.

Even though you can prepare the IELTS test yourself, most people who succeed have attended an IELTS preparation course.  Joaquim from New Caledonia, for example, got an overall score of 8.0 after attending 8 weeks of an IELTS course. He said: “IELTS isn’t difficult; however, there are tips and tricks needed to get a good score, and preparation is mandatory.”

Myth #3: I can only take the test once. 

There is no limit to the number of times you can take the IELTS test. You can take it as many times as you wish until you achieve your dream score. However, you will need to pay the test fee for each attempt.

Myth #4: To get my desired IELTS score, I must be ready to do as many IELTS practice tests as possible. 

You only need to apply appropriate test strategies rather multiple tests in order to achieve a high score on your IELTS test. This is not to say that practice tests aren’t helpful. Remember that the IELTS measures your English proficiency and not how well you know the test.

Myth #5: I need to speak with a western accent to pass the speaking test. 

A speaking test is a part of the IELTS exam that typically aims to test English speaking proficiency. You don’t need to flaunt a western accent to get a high score. Just use your natural accent and focus on speaking clearly and at a natural pace so the examiner will understand you.

Myth #6: The most essential component of the IELTS test is the speaking part. 

This is far from the truth. All four components (speaking, listening, writing, and reading) are equally important. Usually, there is a required overall score and ALL components above a specific band (e.g. an overall score of 8.0 with all components above 7.0).

Myth #7: Quality matters more than speed.

Whereas the quality of answers you give during the test is important, you should not forget that all 4 sections of the test have a limit; and you should therefore be capable of answering all the questions within the time allocated.

Myth #8: I need a score of 7.0 to pass the IELTS test.

The IELTS test is not a pass/fail test. It measures English proficiency. However, you can say that you passed or failed depending on what you need the test for. For example, if you get the IELTS score required to enter a Master’s degree program, then you can say you passed.

Once you have dispelled these 8 myths, you will feel more comfortable and can focus on what really matters to achieve your ideal IELTS score.

Source: brownsenglish.edu.au

 

 

8 điều lầm tưởng về kỳ thi IELTS

Khi bạn chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của mình, bạn buộc phải nghe và đọc về những điều chưa viết liên quan đến nó. Tuy nhiên, để chuẩn bị tốt nhất và không để bị phân tâm trong quá trình làm bài. Dưới đây là 8 lầm tưởng mà bạn cần 'xua tan' trong khi chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn.

Ngộ nhận #1: Các nước khác nhau có bài thi IELTS khác nhau

Mặc dù IELTS có hai phiên bản khác nhau (IELTS Academic và IELTS General Training), nhưng với mỗi phiên bản thi vào cùng một ngày sẽ giống nhau ở khắp mọi nơi trên thế giới; vì vậy, trên thực tế, bản thân mỗi bài thi sẽ không dễ dàng hơn đối với bất kì ai.

Ngộ nhận #2: Tôi không cần phải tham gia vào khóa học chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Tôi có thể tự học

Mặc dù bạn có thể tự chuẩn bị cho kì thi IELTS, nhưng hầu hết những người thành công đều đã tham dự một khóa học luyện thi IELTS. Joaquim từ New Caledonia là một ví dụ, điểm chung quy của anh ấy là 8,0 sau khi tham dự một khóa học luyện thi IELTS kéo dài 8 tuần. Anh nói: "Kì thi IELTS không phải là quá khó khăn; Tuy nhiên, cần có nhiều chỉ dẫn và thủ thuật cần thiết để đạt được một điểm số tốt và việc chuẩn bị là bắt buộc".

Ngộ nhận #3: Tôi chỉ có thể tham gia thi một lần

Không có giới hạn về số lần bạn có thể tham dự kỳ thi IELTS. Bạn có thể thi bao nhiêu lần bạn muốn cho đến khi bạn đạt được điểm số mơ ước của mình. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải trả lệ phí thi cho mỗi lần thi.

Ngộ nhận #4: Để đạt được số điểm như mong muốn, tôi phải sẵn sàng làm các bài thi IELTS mẫu càng nhiều càng tốt

Bạn chỉ cần áp dụng các chiến lược làm bài thi thích hợp chứ không cần phải làm nhiều bài luyện đề thi để đạt được điểm cao trong bài kiểm tra IELTS của bạn. Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc luyện đề thi nhiều là không hữu ích. Hãy nhớ rằng bài thi IELTS đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn chứ không đánh giá bạn hiểu đề thi này như thế nào.

Ngộ nhận #5: Tôi cần phải nói với chất giọng bản xứ trong bài thi Speaking

Bài thi nói là một phần của kỳ thi IELTS, phần thi này nhằm kiểm tra mức độ thông thạo khi nói tiếng Anh. Bạn không cần phải phô trương chất giọng bản xứ để có được một điểm số cao. Chỉ cần sử dụng chất giọng tự nhiên của bạn và tập trung vào việc nói năng rõ ràng và duy trì với tốc độ tự nhiên như vậy các giám khảo sẽ hiểu bạn.

Ngộ nhận #6: Phần thi quan trọng nhất của bài thi IELTS là phần Speaking 

Điều này khác xa sự thật. Cả 4 phần thi (nghe, nói, viết và đọc) đều quan trọng như nhau. Thông thường, bài thi cần điểm trung bình và tất cả các bài thi cần cao hơn một mức điểm cụ thể (ví dụ điểm tổng kết là 8,0 với tất cả các bài thi phải trên 7.0).

Ngộ nhận #7: Chất lượng làm bài thi quan trọng hơn tốc độ

Mặc dù chất lượng của các câu trả lời bạn cung cấp trong thời gian làm bài thi là rất quan trọng, nhưng bạn đừng quên rằng cả 4 phần của bài thi có thời gian giới hạn; và do đó bạn phải có khả năng trả lời tất cả các câu hỏi trong thời gian được phân bổ.

Ngộ nhận số #8: Tôi cần đạt điểm 7.0 để đậu kỳ thi IELTS

Kỳ thi IELTS không có khái niệm đậu hay rớt. Nó chỉ đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể nói rằng bạn đậu hay không tùy thuộc vào số điểm mà bạn định ra. Ví dụ, nếu bạn nhận được điểm số IELTS cần thiết để tham gia vào chương trình học Thạc sĩ, thì bạn có thể nói mình đã đậu.

Một khi bạn đã xua tan được 8 ngộ nhận này, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và có thể tập trung vào những gì thực sự quan trọng để đạt được điểm số IELTS lý tưởng của mình.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục