Bài viết liên quan:

Nghe đoạn hội thoại:

 

Jeffery is moving to another city. He makes a phone call to the telephone company, requesting his phone be disconnected.
Jeffery sắp chuyển đến một thành phố khác. Anh ấy gọi điện tới công ty dịch vụ điện thoại và yêu cầu ngưng kết nối. 

 

Customer Service:    Pacific Bell. (1) ________________?    
                Jefferey:    I'd like to have my phone 
(2) ________________.    

Customer Service:    May I ask why?    
                Jefferey:    Well, I'm graduated and am moving to California for
(3) ________________ there.    

Customer Service:    Congratulations!     
                Jefferey:    Thanks.    

Customer Service:    (4) ________________. May I have your phone number, please?    
                Jefferey:    Sure. My phone number is
(5) ________________.    

Customer Service:    And the (6) ________________, please?    
                Jefferey:    My name is Jefferey Schaefer.    

Customer Service:    For (7) ________________, Mr. Schaefer, may I have your (8) ________________, please?    
                Jefferey:    It's June 5, 1978.    

Customer Service:    Thank you. Now, when (9) ________________ it to be disconnected?    
                Jefferey:    Tomorrow by 5:00 PM.    

 Customer Service:    Sure. The telephone will be disconnected at 5:00 PM tomorrow. 

 


Giải thích nghĩa:

Pacific Bell.  (Pacific Bell xin nghe.)

Các công ty kinh doanh lớn thường có nhân viên chuyên trực và trả lời điện thoại cho khách hàng. Nhân viên này sẽ chào hỏi khách hàng, xưng tên công ty và hỏi xem khách hàng cần gì và chuyển cho họ gặp bộ phận thích hợp có thể giải quyết yêu cầu của khách.


May I help you? (Tôi có thể giúp gì cho anh đây ạ?)

"May I help you?", "How may I help you?", "Can I help you?" hoặc "What can I do for you?" đều thể hiện bạn rất sẵn lòng giúp đỡ một người nào đó. 

Khi không cần tỏ ra trang trọng, giữ kẻ, bạn có thể thay những câu trên bằng câu "What do you want?" - anh / chị cần gì?

 


I'd like to have my phone disconnected. (Tôi muốn ngưng sử dụng dịch vụ điện thoại của tôi ạ.)

"'d like" là cách viết rút gọn của "would like". Ta dùng "would like" trước một động từ nguyên mẫu có "to" để nói rằng đó là điều mà ai đó muốn thực hiện. 

"get something done" hay "have something done" - làm cho công việc nào đó được hoàn thành. Đây cũng là cách nói chung chung, mơ hồ về người cũng như cách thức thực hiện một công việc nào đó.


May I ask why? (Tôi có thể biết lý do không ạ?)

"May I…?", "Could I…?", "Can I…?" đều được dùng để mở đầu một lời xin phép ai cho mình làm một việc gì đó. Trong đó "May I…?" và "Could I…?" thể hiện mức độ trang trọng cao hơn "Can I…?".

Câu hỏi "May I ask why?" cũng đồng nghĩa với câu "May I know why you want to have your phone disconnected?".


Well, I'm graduated and am moving to California for a new job there. (À, tôi ra trường rồi và sẽ chuyển đến California để làm việc ở đó.)

"to be graduated" - tốt nghiệp, ra trường.

"move to somewhere for something" - dời đến một nơi nào đó để làm một việc gì đó hoặc là vì một việc gì đó.


Congratulations! (Chúc mừng anh nhé!)

Bạn nói "Congratulations!" với một người nào đó khi biết rằng họ vừa đạt được một điều mỹ mãn nào đó là để thể hiện sự chia sẻ niềm vui của bạn với họ


All right.  May I have your phone number, please? (Được rồi. Vui lòng cho xin số điện thoại của anh được không ạ?)

"All right" = "Well" được dùng với nhiều ý nghĩa khác nhau. Sau đây là ba ý nghĩa mà các bạn thường gặp nhất:

·    sự ái ngại khi sắp nói ra một điều không hay. 
·    sự nấn ná thời gian để có thể suy nghĩ thêm về vấn đề nào đó trước khi đưa ra ý kiến riêng của mình.
·    ám chỉ sự tóm lại hay sắp đưa ra một kết luận, một yêu cầu…

Trong tình huống này, "All right" được dùng với chức năng thứ ba.

"May I have your + danh từ?" là cách lịch sự để xin thông tin hoặc xem giấy tờ nào đó của người đang đối thoại. Bạn có thể thay thế "phone number" bằng bất cứ một danh từ nào khác, chẳng hạn như "email address", "age", "driver's license",….


Sure.   (Được rồi.)

"Sure", "Certainly", "Yes" hay "Ok" đều được dùng để thể hiện sự tán đồng với ý kiến hay lời đề nghị của ai đó.


My phone number is 377-765-8769. (Số điện thoại của tôi là 377-765-8769.)


And the name on the account, please? (Và vui lòng cho xin tên người đăng ký sử dụng dịch vụ luôn ạ.)

"the name on the account" - tên người đăng ký sử dụng một dịch vụ nào đó (đôi khi nó khác với tên của người trực tiếp sử dụng dịch vụ).


For security purposes, Mr. Schaefer, may I have your date of birth, please? (Vì những mục đích bảo mật, thưa anh Schaefer, anh vui lòng cho tôi biết ngày tháng năm sinh của anh được không ạ?)

"security purposes" - những lý do cho sự an ninh, an toàn, bảo mật.

"May I have your + danh từ?" là cách lịch sự để xin thông tin hoặc xem giấy tờ nào đó của người đang đối thoại. Bạn có thể thay thế "phone number" bằng bất cứ một danh từ nào khác, chẳng hạn như "email address", "age", "driver's license",….


Now, when would you like it to be disconnected? (Vậy thì, anh muốn ngưng sử dụng dịch vụ vào lúc nào đây ạ?)

"Now" được dùng như một tiếng đệm trong câu này để giúp người nói có thể thời gian để suy nghĩ về điều gì đó trước khi nói tiếp.

"would like" là động từ mang tính trang trọng, khách khí thể hiện ước muốn thực hiện một điều gì đó hay mong muốn điều gì đó là sự thật. Để giảm đi tính trang trọng và khách khí này, người ta thường dùng động từ "want" thay cho "would like". Động từ theo sau "want" và "would like" đều ở dạng nguyên mẫu có "to". Ví dụ: to set up, to hang on, to hold, to go, to clean,….


The telephone will be disconnected at 5:00 o'clock  tomorrow.  (Điện thoại sẽ được cắt vào lúc 5:00 chiều ngày mai.)

Khi một thiết bị nào đó "will be disconnected" thì điều đó có nghĩa là nó sẽ được tách ra khỏi hệ thống để nó không còn hoạt động được nữa.

"at" đứng trước một mốc thời gian là để nói đến chính thời điểm đó.