Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Bài tập về nhà- Bao nhiêu thì quá nhiều?

Bài tập về nhà- Bao nhiêu thì quá nhiều?

10/03/2015
Mức trung cấp

"Homework" around the world: how much is too much?

As a New York primary school abandons all homework, how much time at home should be spent on homework?

Every child's dream is, it turns out, many New York parents' nightmare. A public school for primary-aged children in New York has decided to end all homework assignments, but angry parents have responded by threatening to pull their kids out of the school.

Teachers at P.S. 116 on East 33rd Street, Manhattan, have stopped asking children to work on maths problems and English essays at home, and are instead telling kids to play outside.

The head teacher, Jane Hsu, wrote to parents telling them that studies on the effects of homework in primary school "could not provide any evidence that directly links traditional homework practices with current, or even future, academic success."

She told parents that the negative effects of homework at a young age include: "children's frustration and exhaustion, lack of time for other activities and family time and, sadly for many, loss of interest in learning."

But instead of celebrating the free time with their kids, many parents have responded with frustration of their own, and some have even begun setting their own homework assignments.

"This is their time to learn now, when they have good memory," says Stanley, a 33, whose son studies at the school.

There's little data on how much time primary school students spend working on homework, but studies have failed to find any relationship between time spent of homework during primary school and academic achievement.

The debate continues in secondary school though, where there's substantial evidence that homework leads to greater academic achievement. The amount of time secondary school children spend on homework varies hugely around the world, depending on the pressures and expectations of each country.

According to the international Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and various education research partners, 15-year-olds in Shanghai spend the most amount of time on homework, at an average of 13.8 hours per week. Students in Finland spend just 2.8 hours on homework per week, but manage to still perform well on academic tests, despite the correlation between time spent on homework and success.

British 15-year-olds spend an average of 4.9 hours per week on homework, which is exactly the same as the overall OECD average.

Of course some British students refuse to do any homework, while there are many who spend at least twice the average studying at home.

But how much do you think children should spend working? Although there are many kids who would rather be reading or playing than working on their assignment, it seems that parents have a very different perspective on the matter.

By: Olivia Goldhill (TeleGraph)

 

 

"Bài tập về nhà" trên thế giới: bao nhiêu là quá nhiều?

Như một trường tiểu học ở New York bỏ tất cả các bài tập ở nhà, chúng ta nên dành bao nhiêu thời gian để làm bài tập ở nhà?

Mọi ước mơ của trẻ em đều hóa thành cơn ác mộng của nhiều phụ huynh ở New York. Một trường tiểu học công lập ở New York đã quyết định chấm dứt tất cả các bài tập về nhà, nhưng nhiều phụ huynh đã tức giận và phản ứng bằng cách hăm dọa để rút con mình ra khỏi trường.

Các giáo viên tại P.S. số 116 trên đường 33, đông Manhattan, đã ngưng bắt bọn trẻ phải làm toán và các bài tiểu luận tiếng Anh ở nhà, thay vào đó là yêu cầu chúng vui chơi ở bên ngoài.

Giáo viên chủ nhiệm, Jane Hsu, đã viết thư cho phụ huynh và nói với họ rằng các nghiên cứu về tác dụng của bài tập về nhà ở trường tiểu học "không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào trực tiếp liên kết với luyện tập bài tập truyền thống với hiện tại, hoặc thậm chí trong tương lai, thành công trong học tập".

Cô ấy cũng nói về những tác động tiêu cực của bài tập về nhà đối với trẻ bao gồm: "Sự thất vọng và mệt mỏi của trẻ em, thiếu thời gian cho các hoạt động khác và cho gia đình, và đáng buồn nhiều hơn, là mất hứng thú trong học tập".

Nhưng thay vì vui chơi với bọn trẻ trong thời gian rảnh rỗi, nhiều phụ huynh đã phản ứng với sự thất vọng, thậm chí một số phụ huynh đã bắt đầu tự mình soạn ra bài tập về nhà cho trẻ.

"Đây là lúc để học, khi mà chúng có một trí nhớ tốt", Stanley, 33 tuổi, có con trai học tại trường cho biết.

Có rất ít dữ liệu về bao nhiêu thời gian học sinh tiểu học nên dành ra để làm bài tập về nhà, nhưng các nghiên cứu đã không tìm thấy bất kỳ mối quan hệ nào giữa thời gian dành cho các bài tập về nhà trong trường tiểu học và thành tích học tập.

Thế nhưng các cuộc tranh luận vẫn tiếp tục diễn ra ở trường trung học, nơi có nhiều bằng chứng đáng kể nói rằng bài tập về nhà dẫn đến thành tích học tập cao hơn. Lượng thời gian học sinh trung học dành ra để làm bài tập về nhà trên thế giới thay đổi khác nhau, tùy thuộc vào áp lực và kỳ vọng của mỗi quốc gia.

Theo Tổ chức quốc tế về hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) và các nhà nghiên cứu giáo dục khác nhau, học sinh 15 tuổi ở Thượng Hải đã dành thời gian nhiều nhất cho bài tập ở nhà, ở mức trung bình 13,8 giờ mỗi tuần. Học sinh ở Phần Lan chỉ sử dụng 2,8 giờ mỗi tuần cho bài tập về nhà, nhưng vẫn xoay sở được để thực hiện tốt các bài kiểm tra, mặc dù sự tương quan giữa thời gian dành cho bài tập về nhà và sự thành công.

Ở Anh, học sinh15 tuổi trung bình dành 4,9 giờ mỗi tuần cho bài tập về nhà, chính xác là giống mức trung bình của Tổ chức quốc tế về hợp tác kinh tế và Phát triển (OECD) nói chung.

Dĩ nhiên cũng có một số sinh viên Anh đã khônglàm bất cứ bài tập về nhà nào, trong khi đó có rất nhiều người đã dành ít nhất hai lần mức trung bình để học bài ở nhà.

Nhưng bạn nghĩ rằng trẻ em nên dành bao nhiêu thời gian để làm việc? Mặc dù có rất nhiều trẻ em thích đọc hoặc chơi hơn là làm việc theo sự phân công nhiệm vụ, dường như phụ huynh có quan điểm rất khác nhau về vấn đề này.

Dịch bởi: Trang Phạm (CEP)

 

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục