Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Bạn thích học một mình hay học nhóm?

Bạn thích học một mình hay học nhóm?

17/03/2015
Mức trung cấp

Do you like to study alone, or with other students?

Many college students choose to study in groups – and for good reason! This common study strategy can be an effective way to prepare for your classes and exams. Students who regularly meet with a study group tend to procrastinate less, and they may be more motivated to spend time reviewing course content.

In addition, students may understand and absorb information more quickly. This is because studying with others can provide you with alternative explanations of difficult concepts.

However, working with other students is not always the best study method. Studying with others, especially close friends, can sometimes be distracting rather than helpful. For example, you may find yourself discussing your biology test one minute, and your college's upcoming football game the next.

Studying with others can also be inefficient. If certain members of the group are less grounded in the class material than others, some group members may have to backtrack. For the members who are ahead, covering certain topics or ideas for less prepared students can be frustrating.

So, should you join a study group? It depends. Here are four questions that can help you decide:

1. DO THE GROUP'S STUDY GOALS MATCH MY OWN?

First, consider your goals and the goals of the group. For example, does the group meet regularly to discuss class material, or does it meet only before exams? How often do you hope to review?

Ask the members of your potential study group about what their sessions entail and what their goals are. If their answers do not align with your own, you may be better off studying alone.

2. CAN THE GROUP REMAIN FOCUSED?

Being distracted while studying is not only detrimental to your understanding of class content, it is also a poor use of your time. Consider both the size and the composition of your study group.

The most effective study groups typically consist of three to five members – a larger group can make it difficult to stay on task. Study groups comprised of close friends can work, but only if their members avoid spending too much time socializing. If you are likely to distract, or become distracted by, members of your study group, consider reviewing alone or with different students.

3. CAN I COMMIT TO MEETING WITH MY STUDY GROUP REGULARLY?

Joining a study group is like joining a team. Your group members rely on you to attend each meeting and to contribute to the group's collective knowledge. If you are too busy to commit to a study group's meeting schedule, studying independently may allow you more flexibility.

4. AM I PREPARED TO CONTRIBUTE TO MY STUDY GROUP'S DISCUSSION?

As mentioned above, a study group relies on each of its members to regularly attend review sessions. However, they also require group members to adequately prepare for study sessions so that all students can contribute to the group's discussions.

If you are not prepared to discuss class materials, joining a group may be counterproductive. You will be less likely to make meaningful contributions to the group's discussion, and your group members' conversations may confuse you. If you are behind in a course, catch up in your understanding of class material before you join a study group.

By: Varsity Tutors (college.usatoday.com)

 

 

Bạn thích học một mình, hay với các sinh viên khác?

Nhiều sinh viên đại học chọn việc học nhóm - vì nhiều lý do tốt! Việc theo nhóm như vậy có thể là một cách hiệu quả để chuẩn bị cho các buổi học và các kỳ thi. Sinh viên thường xuyên gặp gỡ với và học nhóm có khuynh hướng ít trịf trệ việc học hơn, và họ có thể có nhiều hứng thú hơn trong việc dành thời gian xem lại nội dung bài học.

Ngoài ra, sinh viên có thể hiểu và tiếp thu thông tin nhanh chóng hơn. Có điều này là do việc học tập với những người khác có thể cung cấp nhiều cách giải thích khác nhau cho những khái niệm khó.

Tuy nhiên, học nhóm với các sinh viên khác không phải luôn luôn là phương pháp học tập tốt nhất. Học tập với những người khác, đặc biệt là bạn bè thân thiết, đôi khi có thể mất tập trung hơn là có ích. Ví dụ, bạn có thể tự mình thảo luận về bài kiểm tra sinh học trong một phút, và tiếp đó là nói đến trận bóng đá sắp tới của trường.

Học với những người khác cũng có thể không có hiệu quả. Nếu một số thành viên của nhóm có ít kiến thức về các tài liệu môn học hơn những người khác, thì một số thành viên trong nhóm có thể sẽ phải làm lại từ đầu. Đối với trưởng nhóm, thảo luận các chủ đề hay ý tưởng nào đó với ít sinh viên có chuẩn bị thì rất bực bội.

Vì vậy, bạn có nên tham gia học nhóm hay không? Nó phụ thuộc vào. Bốn câu hỏi dưới đây có thể giúp bạn quyết định:

1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA NHÓM CÓ HỢP VỚI CỦA MÌNH KHÔNG?

Đầu tiên, hãy xem xét các mục tiêu của bạn và các mục tiêu của nhóm. Ví dụ, nhóm có nên gặp mặt thường xuyên để thảo luận các bài học không, hay chỉ gặp nhau thảo luận trước các kỳ thi? Bạn có thường mong ôn tập lại bài không?

Hỏi các thành viên có khả năng của nhóm về những gì các buổi gặp mặt đòi hỏi và mục đích của họ. Nếu câu trả lời của họ không phù hợp với bạn, thì tốt hơn bạn nên học một mình.

2. HỌC THEO NHÓM VẪN CÓ THỂ TẬP TRUNG CHỨ?

Bị phân tâm trong khi học không chỉ gây bất lợi cho việc hiểu nội dung bài học, mà còn tốn kém thời gian. Hãy xem xét cả quy mô lẫn các thành viên trong nhóm học của bạn.

Các nhóm học tập hiệu quả nhất thường gồm có 3-5 thành viên - một nhóm lớn hơn thì khó hoàn thành nhiệm vụ hơn. Nhóm học gồm những người bạn thân có thể làm việc, chỉ khi nào các thành viên trong nhóm tránh dùng nhiều thời gian để nói chuyện. Nếu bạn làm cho mọi người phân tâm, hay trở nên mất tập trung bởi các thành viên khác của nhóm, thì bạn hãy xem xét lại nên học một mình hay với các học sinh khác.

3. CÓ CAM KẾT SẼ THAM DỰ THƯỜNG XUYÊN CÁC BUỔI HỌC NHÓM KHÔNG ?

Tham gia một nhóm học cũng giống như tham gia cùng một đội vậy. Các thành viên trong nhóm lệ thuộc vào việc bạn có tham gia vào các buổi gặp mặt, hay có đóng góp kiến thức nào cho nhóm hay không. Nếu bạn quá bận rộn để tuân thủ lịch gặp mặt của nhóm, thì học một mình có lẽ sẽ cho phép bạn linh hoạt hơn.

4.MÌNH ĐÃ SẴN SÀNG ĐÓNG GÓP VÀO CÁC CUỘC THẢO LUẬN CỦA NHÓM CHƯA ?

Như đã đề cập ở trên, một nhóm học dựa vào mỗi thành viên có thường xuyên tham dự các buổi ôn tập lại bài hay không. Tuy nhiên, họ cũng yêu cầu các thành viên trong nhóm chuẩn bị đầy đủ cho các buổi học để tất cả có thể đóng góp vào các cuộc thảo luận của nhóm.

Nếu bạn không chuẩn bị để thảo luận về bài học, thì tham gia vào một nhóm có thể sẽ bị phản tác dụng. Bạn sẽ ít có khả năng đóng góp những phần có ý nghĩa vào cuộc thảo luận của nhóm, và cuộc nói chuyện của các thành viên còn lại có thể sẽ làm bạn rối tung lên. Nếu bạn thua kém mọi người trong lớp, thì bạn nên bắt kịp các kiến thức về các tài liệu môn học trước khi tham gia vào việc học nhóm.

Dịch bởi: Trang Phạm (CEP)

 

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục