Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Bộ GD-ĐT bị chỉ trích quyết liệt vì tích hợp môn lịch sử với các môn học khác

Bộ GD-ĐT bị chỉ trích quyết liệt vì tích hợp môn lịch sử với các môn học khác

28/11/2015
Mức trung cấp

MOET fiercely criticized for integrating history with other school subjects

The Ministry of Education and Training (MOET) has been facing fierce criticism for its proposal to integrate history into other learning subjects. 

Nghiem Dinh Vy, former deputy head of the Central Committee for Propaganda and Education, commented that he has never seen such a ‘scorching hot’ workshop before.

MOET’s Deputy Minister Nguyen Vinh Hien, anticipating the public’s opposition against the ministry’s idea, tried to calm the audience down when affirming that the ministry’s plan aims to teach history in the most effective way, not to ‘declare death’ to history.

However, Hien could not set people’s mind at rest. Phan Huy Le, chair of the History Science Association, a renowned historian, commented that if history is integrated into other learning subjects as suggested by MOET, history will lose its position as an important learning subject in general education.

Tran Thi Vinh from the Hanoi University of Education said that there was no precedent for the action of integrating history into other learning subjects in Vietnam and the world. Commenting that this is an ‘arbitrary’ action, she pointed out that this will ‘destroy history’.

“The integration of history into ‘citizen education’ will bring serious consequences,” she warned.

In reply to historians, Ta Ngoc Tri, a member of the steering committee on renovating the curricula for general education, said history will not ‘disappear’ as people think, but it will be taught as part of social sciences. 

In other words, the teaching of history will be re-designed and adapted to the new circumstances.

However, as soon as Tri expressed his opinion, he faced such strong opposition from the audience that he had to leave the workshop later.

Harsh criticism was also shown Dinh Quang Bao, another member of the committee, who advocates integration.

“Why do you think other learning subjects all can be integrated, except history?” he questioned. “Integration does not mean ‘elimination’. This just aims to create new logic, and improve value.”

However, Le said that history needs to be considered an independent learning subject, compulsory for general education. 

A question was raised at the workshop about who will teach the integrated learning subject, which is a combination of history, citizen education and national defence & security.

Vinh pointed out that no pedagogy school in Vietnam and the world produces teachers who teach such a special subject.

Source: VIETNAMNET

 

 

Bộ GD-ĐT bị chỉ trích quyết liệt vì tích hợp môn lịch sử với các môn học khác

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT) đã phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt đối với đề xuất tích hợp môn lịch sử vào các môn học khác

Ông Nghiêm Đình Vy, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhận xét rằng ông chưa bao giờ nhìn thấy một 'tiêu điểm nóng' như vậy tại các hội thảo trước đây.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển của Bộ GD-ĐT dự đoán được sự phản đối của công chúng đối với ý tưởng của Bộ, cố gắng trấn an người nghe bằng cách khẳng định rằng kế hoạch của Bộ nhằm mục đích giảng dạy lịch sử theo cách hiệu quả nhất, chứ không phải để 'khai tử' môn lịch sử.

Tuy nhiên, ông Hiển không thể giải tỏa lo ngại của mọi người. Ông Phan Huy Lê, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Lịch sử, một nhà sử học nổi tiếng nhận xét rằng nếu môn lịch sử được tích hợp vào các môn học khác theo đề nghị của Bộ GD-ĐT thì môn học này sẽ mất đi vị trí là một môn học quan trọng trong chương trình giáo dục nói chung.

Trần Thị Vinh, Đại học Sư Phạm Hà Nội nói rằng không có tiền lệ đối với hành động tích hợp môn học lịch sử vào các môn khác ở Việt Nam và trên thế giới. Bình luận rằng đây là một hành động 'tùy ý' cô đã chỉ ra rằng điều này sẽ 'phá hủy lịch sử'.

"Sự tích hợp môn lịch sử vào môn "giáo dục công dân" sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng" cô cảnh báo.

Trong thư trả lời các nhà sử học, ông Tạ Ngọc Trí, một thành viên của ban chỉ đạo về đổi mới chương trình giảng dạy cho giáo dục phổ thông cho biết lịch sử sẽ không 'biến mất' như mọi người nghĩ, mà sẽ được giảng dạy như là một phần của các môn khoa học xã hội.

Nói cách khác, việc dạy lịch sử sẽ được tái thiết kế và thích nghi với hoàn cảnh mới.

Tuy nhiên, ngay sau khi ông Tri bày tỏ ý kiến của mình, ông phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng nên ông phải rời hội thảo sau đó.

Chỉ trích khắc nghiệt cũng đã được thể hiện đối với Đinh Quang Bảo, một thành viên khác của Ủy ban, người chủ trương tích hợp.

"Tại sao mọi người nghĩ rằng các môn học khác đều có thể được tích hợp, ngoại trừ môn lịch sử?" Ông đặt câu hỏi. "Tích hợp không có nghĩa là 'loại bỏ'. Điều này chỉ nhằm mục đích tạo ra logic mới và nâng cao giá trị."

Tuy nhiên, ông Lê nói rằng lịch sử cần phải được coi là một môn học độc lập, bắt buộc đối với giáo dục phổ thông.

Một câu hỏi được nêu ra tại hội thảo về việc ai sẽ dạy các môn tích hợp, là sự kết hợp của lịch sử, giáo dục công dân, quốc phòng và an ninh quốc gia.

Vinh chỉ ra rằng không có trường sư phạm nào ở Việt Nam và trên thế giới đào tạo các giáo viên dạy một môn đặc biệt như vậy.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục