Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kế toán - Kiểm toán
  4. Bộ Tài chính nói 'không' với các đề nghị ưu đãi thuế của Samsung, các nhà kinh tế đồng ý

Bộ Tài chính nói 'không' với các đề nghị ưu đãi thuế của Samsung, các nhà kinh tế đồng ý

17/11/2015
Mức căn bản

MOF says ‘no’ to Samsung’s requests for tax incentives, economists agree

Economists have supported the Ministry of Finance’s (MOF) decision to reject the requests for tax incentives made by Samsung. 

MOF, in reply to Samsung’s tax incentive claims, pointed out that Samsung wants to go beyond the framework stipulated in law.

Nguyen Quang Thai, secretary general of the Vietnam Economics Science Association, said that MOF’s response showed that the state budget is tight and cannot tolerate any further tax remissions.

“Samsung has received all the preferences Vietnam can offer,” he commented, emphasizing that Samsung, like any other investor, must follow the law.

Phuong Ngoc Thach, deputy chair of the HCM City Economics and Management Science Association, said MOF ‘has taken the right move’.

Thach went on to say that the MOF’s decision will help regain fairness for private Vietnamese enterprises which have been put at disadvantage against foreign invested enterprises (FIEs) which enjoy many investment incentives.

Developing economies highly appreciate foreign direct investment (FDI) in their early stages of development when domestic resources remain limited. However, in the long term, the economies can only develop in a sustainable way if they are led by powerful domestic enterprises.

Therefore, Thach said, Vietnam needs to  make the development of domestic enterprises as the top priority.

Nguyen Ngoc Son from Ton Duc Thang University commented that the ministry’s refusal shows Vietnam’s consistent policies which aim to create a leveling playing field for investors. 

CIEM, in a report released recently, warning about the investment incentives Vietnam offers to foreign investors, urged to take action to restrict the ‘foreign investors’ rights to haggle about investment incentives’.

Son said that if Vietnam gives the right to foreign investors to haggle about investment incentives today, it will have to pay a heavy price for this tomorrow – the destruction of domestic enterprises which serve as the pillar of the national economy. 

However, Vu Si Cuong from the Finance Academy warned he can see big difficulties in restricting foreign investors’ rights related to investment incentives.

The problem lies in decentralization which encourages local authorities to offer more investment incentives to compete with other provinces in attracting foreign investment.

“I think the long term problem is in the local authorities, rather than the central authorities,” he said. “Local authorities, which want to have higher income and more jobs, tend to lure investors by offering more preferences to them.”

“The incentives may bring benefit to localities but not to the economy in a whole,” he said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Bộ Tài chính nói 'không' với các đề nghị ưu đãi thuế của Samsung, các nhà kinh tế đồng ý

Các nhà kinh tế đã hỗ trợ Bộ Tài chính (BTC) trong việc quyết định từ chối các đề nghị ưu đãi thuế được đưa ra bởi Samsung.

Bộ Tài chính, trong văn bản trả lời các khiếu nại ưu đãi thuế của Samsung đã chỉ ra rằng Samsung muốn vượt ra ngoài những khuôn khổ quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Quang Thái, Tổng thư ký của Hiệp hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho rằng phản ứng của Bộ Tài chính cho thấy rằng ngân sách nhà nước là chặt chẽ và không thể chấp nhận bất cứ sự thuyên giảm thuế nào nữa.

"Samsung đã nhận được tất cả các ưu đãi Việt Nam có thể cung cấp" ông nhận xét, nhấn mạnh rằng Samsung cũng giống như các nhà đầu tư khác phải tuân theo luật pháp.

Ông Phương Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Kinh tế và Quản lý TP.HCM cho biết Bộ Tài chính 'đã đưa ra động thái đúng đắn'.

Ông Thạch đã nói rằng quyết định của Bộ Tài chính sẽ giúp lấy lại sự công bằng cho các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang gặp bất lợi so với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) được hưởng nhiều ưu đãi đầu tư.

Các nền kinh tế đang phát triển đánh giá cao đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) trong giai đoạn đầu phát triển khi các nguồn lực trong nước vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, trong dài hạn, các nền kinh tế chỉ có thể phát triển một cách bền vững nếu họ được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp mạnh trong nước.

Do đó, ông Thạch cho biết, Việt Nam cần phải ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn đến từ trường Đại học Tôn Đức Thắng nhận xét rằng sự từ chối của Bộ Tài Chính cho thấy chính sách nhất quán của Việt Nam nhằm mục đích tạo ra một sân chơi công bằng cho các nhà đầu tư.

CIEM, trong một báo cáo được công bố gần đây cảnh báo về các biện pháp khuyến khích đầu tư mà Việt Nam cung cấp cho nhà đầu tư nước ngoài, kêu gọi hành động để hạn chế quyền của 'nhà đầu tư nước ngoài' mặc cả về ưu đãi đầu tư.

Ông Sơn cho rằng nếu Việt Nam đã cho các nhà đầu tư nước ngoài quyền để mặc cả về ưu đãi đầu tư vào ngày hôm nay, nó sẽ phải trả một giá đắt cho việc này vào ngày mai - sự sụp đổ của các doanh nghiệp trong nước đóng vai trò như là trụ cột của nền kinh tế quốc gia.

Tuy nhiên, ông Vũ Sĩ Cường từ Học viện Tài chính cảnh báo ông có thể nhìn thấy những khó khăn lớn trong việc hạn chế quyền đầu tư nước ngoài liên quan đến ưu đãi đầu tư.

Vấn đề nằm ở việc phân cấp trong đó khuyến khích chính quyền địa phương mang lại ưu đãi đầu tư nhiều hơn để cạnh tranh với các tỉnh khác trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.

"Tôi nghĩ rằng vấn đề dài hạn là ở chính quyền địa phương, chứ không phải là cơ quan trung ương" ông nói. "Chính quyền địa phương muốn có thu nhập cao hơn và thêm nhiều việc làm, thu hút các nhà đầu tư bằng cách đưa ra nhiều ưu đãi hơn đối với họ. "

"Các ưu đãi có thể mang lại lợi ích cho địa phương nhưng không phải đối với toàn bộ nền kinh tế" ông nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục