Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Bộ quyết định bỏ kì thi tuyển sinh đầu vào lớp 6, sau đó sẽ như thế nào?

Bộ quyết định bỏ kì thi tuyển sinh đầu vào lớp 6, sau đó sẽ như thế nào?

27/05/2015
Mức trung cấp

Ministry prohibits entrance exams to sixth grade; what's next ...

The Ministry of Education and Training's (MOET) decision on banning entrance exams to select sixth graders translates into a declaration of death for schools for the gifted at the secondary level.

MOET showed in its decision that it would strictly follow the Communist Party's guideline that schools for the gifted at primary and secondary levels must not be organized in Vietnam.

In principle, schools for the gifted will not exist if they cannot select the best students through exams for training. However, it is still unclear if this will happen in reality.

They have existed for many years, though MOET many times has promised to reorganize the education system and remove primary and secondary schools for the gifted.

No one knows what will happen with the Hanoi-Amsterdam School in Hanoi and Tran Dai Nghia in HCM City, if MOET fulfills its plan to eliminate schools for the gifted. Both of them are very famous in Vietnam as producers of talented students, while the two brands have become well known in the world.

The Hanoi-Amsterdam School for the Gifted, like other special schools in Hanoi, has been told by the Hanoi Education and Training Department not to organize entrance exams under any form, including comprehensive tests, to select students.

However, the department's decision will only take effect in Hanoi, which means that only schools in Hanoi have to follow the instruction.

Meanwhile, Tran Dai Nghia School in HCM City is still moving ahead with its plan to test students' abilities to select the best students.

The plan has got the nod from the HCM City People's Committee, which emphasized that students will only experience "tests", not "exams", and therefore, the school still obeys the MOET's instruction and does not "break the law" as accused.

The test will assess students' English ability. In order to be eligible for sitting the test to Tran Dai Nghia School, fifth grade graduates need to have a 9 score at least from the year-end math and Vietnamese exams.

As such, there are different ways of interpreting the MOET's instruction on not organizing exams to enroll students for secondary schools. If Tran Dai Nghia School was in Hanoi, its plan would be stopped. However, in HCM City, with "test", not "exam", it still can move ahead as a "green light" has been turned on.

An analyst noted that no matter whether schools organize "exam" or "test", students will still have to overcome a "border pass" to enter schools. This means that they will have to prepare hard by practicing their skills. If so, the MOET's purpose of easing the overload on small children's shoulders remains unattainable.

Source: NLD

 

 

Bộ quyết định bỏ kì thi tuyển sinh đầu vào lớp 6, sau đó sẽ như thế nào?

Quyết định bỏ kì thi đầu vào lớp 6 của Bộ Giáo dục và đào tạo đã trở thành lời tuyên bố về cái chết của các trường năng khiếu cấp trung học cơ sở.

Bộ GD-ĐT đã đưa ra trong quyết định rằng sẽ làm theo đúng chỉ đạo của Đảng rằng các trường năng khiếu ở cấp tiểu học và trung học không cần được tổ chức tại Việt Nam.

Về nguyên tắc, các trường năng khiếu sẽ không tồn tại nếu họ không thể chọn những sinh viên tốt nhất thông qua các kỳ thi đầu vào. Tuy nhiên, việc đó vẫn còn chưa rõ ràng nếu điều này xảy ra trong thực tế.

Các trường nói trên đã tồn tại trong nhiều năm, mặc dù Bộ GD-ĐT đã nhiều lần hứa sẽ tổ chức lại hệ thống giáo dục và loại bỏ các trường tiểu học và trung học năng khiếu.

Không ai biết điều gì sẽ xảy ra với các trường Hà Nội - Amsterdam tại Hà Nội và Trần Đại Nghĩa tại Thành phố HCM, nếu Bộ GD-ĐT thực hiện đúng kế hoạch của mình là loại bỏ các trường năng khiếu. Cả hai trường nói trên đều rất nổi tiếng ở Việt Nam như là cái nôi của các sinh viên tài năng, trong khi đó hai thương hiệu này cũng đã trở nên nổi tiếng trên thế giới.

Trườngchuyên Hà Nội - Amsterdam, cũng như những trường học đặc biệt khác ở Hà Nội, đã được nói bởi Bộ Giáo dục và đào tạo Hà Nội rằng không tổ chức thi tuyển sinh dưới mọi hình thức, bao gồm cả kiểm tra toàn diện, để chọn học sinh.

Tuy nhiên, quyết định của Bộ sẽ chỉ có hiệu lực tại Hà Nội, có nghĩa là chỉ các trường ở Hà Nội mới phải thực hiện theo các chỉ đạo.

Trong khi đó, Trường chuyên Đại Nghĩa Trần tại TP HCM vẫn đang tiếp tục với kế hoạch của mình để kiểm tra khả năng của học sinh nhằm lựa chọn những học sinh tốt nhất.

Kế hoạch này đã nhận được cái gật đầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh rằng học sinh sẽ chỉ trải qua một bài "kiểm tra" chứ không phải "bài thi" và do đó, nhà trường vẫn tuân theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và không "vi phạm pháp luật" như cáo buộc.

Việc kiểm tra sẽ đánh giá khả năng tiếng Anh của học sinh. Để có đủ điều kiện để ngồi học tại trường Trần Đại Nghĩa, học sinh tốt nghiệp lớp năm cần phải có ít nhất là một điểm 9 ở môn toán và tiếng Việt vào cuối năm .

Như vậy, có nhiều cách khác nhau giải thích chỉ đạo của Bộ GD & ĐT về việc tổ chức kỳ thi không tuyển sinh cho các trường trung học. Nếu Trường Trần Đại Nghĩa là ở Hà Nội, kế hoạch nói trên sẽ được ngừng lại. Tuy nhiên, tại TP HCM, với đề án không "thi", nó vẫn có thể tiếp tục nhờ được bật đèn xanh.

Một nhà phân tích lưu ý rằng không quan trọng cho dù các trường học tổ chức các kỳ "thi" hoặc "kiểm tra", học sinh vẫn sẽ phải vượt qua một vượt qua "biên giới" để vào trường. Điều này có nghĩa rằng học sinh sẽ phải nỗ lực chuẩn bị bằng cách luyện các kỹ năng của họ. Nếu vậy, mục đích của Bộ GD-ĐT là nới lỏng những quá tải trên vai của học sinh vẫn không thể đạt được.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục