Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giải trí
  4. Các con ngõ độc đáo nhất của Hà Nội

Các con ngõ độc đáo nhất của Hà Nội

25/08/2015
Mức trung cấp

The unique alleys of Hanoi

The shortest street or the street with only one house number are attractive places for tourists as well as Hanoians.

You can spend an afternoon exploring the interesting streets below.

Shortest street

Ho Hoan Kiem is the shortest street in Hanoi with a length of 52 m. It crosses the streets of Dinh Tien Hoang and Cau Go. This street attracts many locals and foreign visitors with famous salad stalls on the sidewalks and souvenir shops.

Cam Chi alley (Strictly Forbid)

Cam Chi alley near Tong Duy Tan Street is a familiar rendezvous every weekend for Hanoians. The name of this alley is associated with a famous folk character – Chua Chom (Lord Chom).

According to legend, in his childhood, Chom lived in poverty so he had to eat on credit. Any restaurant where Chom visited enjoyed large customers so they did not abandon Chom. Later Chom became a lord and at that time the restaurant owners came to ask for money. The lord then placed a plate noted “Cam Chi” (forbid strictly) on Cua Nam Street to prevent people from coming to recover debts. And the name has remained since then.

The street with only one house

Hoa Lo Prison.

This is Hoa Lo road with only one house number - Hoa Lo Prison, with a length of 165 m.

The street with the wrong name

Bảo Khánh Street today is next to Hoan Kiem Lake, which was called Báo Khánh as it was built on the land of Báo Khánh village. This street is now home to many hotels and entertainment venues for Hanoi youth.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các con ngõ độc đáo nhất của Hà Nội

Con đường ngắn nhất hay phố chỉ có một số nhà là những nơi hấp dẫn đối với du khách cũng như người dân Hà Nội.

Bạn có thể dành một buổi chiều để khám phá các đường phố thú vị dưới đây.

Con đường ngắn nhất

Hồ Hoàn Kiếm là đường ngắn nhất tại Hà Nội với chiều dài 52 m. Nó đi qua đường Đinh Tiên Hoàng và đường Cầu Gỗ. Đường phố này thu hút nhiều người dân địa phương và du khách nước ngoài với các quầy hàng rau trên vỉa hè nổi tiếng và các cửa hàng lưu niệm.

Ngõ Cấm chỉ

Ngõ Cấm chỉ gần đường Tống Duy Tân là một điểm hẹn quen thuộc vào mỗi cuối tuần cho người Hà Nội. Tên của cong ngõ này gắn liền với một nhân vật dân gian nổi tiếng - Chúa Chổm.

Theo truyền thuyết, vào thời thơ ấu của mình, Chổm sống trong cảnh nghèo đói do đó ông đã phải ăn nợ. Bất kỳ nhà hàng nào mà Chổm ghé qua đều thu hút rất nhiều khách nên họ không bỏ rơi Chổm. Sau đó Chổm trở thành một lãnh chúa và tại thời điểm đó các chủ nhà hàng đã đến đòi lại tiền. Vị chúa này bèn đặt một tấm bảng ghi "Cấm chỉ" (Nghiêm cấm) trên đường Cửa Nam để ngăn chặn những người đến để thu nợ. Và cái tên này vẫn được giữ kể từ đó.

Con đường chỉ có một ngôi nhà

Nhà tù Hỏa Lò.

Đây là đường Hỏa Lò chỉ có một số nhà - Nhà tù Hỏa Lò, với chiều dài 165 m.

Con đường với tên không đúng

Đường Bảo Khánh ngày nay nằm bên cạnh hồ Hoàn Kiếm, được gọi là Báo Khánh vì nó được xây dựng trên đất của làng Báo Khánh. Đường này bây giờ là nơi tập trung nhiều khách sạn và các địa điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên Hà Nội.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục