Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Các đài nước khổng lồ không dùng đến gây nguy hiểm cho người Sài Gòn

Các đài nước khổng lồ không dùng đến gây nguy hiểm cho người Sài Gòn

20/10/2015
Mức trung cấp

Abandoned giant water towers pose safety threat to Saigonese

Eight water towers of 30m high, built before 1975 by the US, have been abandoned in HCM City for many years. They are now a threat to the safety of neighboring people.

This water tower is located at the crossroad of Hoang Dieu - Nguyen Tat Thanh in District 4. The tower is now in very bad condition.

Living next to the water tower for more than 30 years, Mr. Nguyen Hoang Hung said the giant tower has been abandoned since he moved here. 

There are seven other giant water towers in HCM City.

They were designed and built by the Americans from 1965 to 1969 to support water supply for the suburban districts of Go Vap, 11, 6 ....

They were built to pressurize water sources. 

However, they were not used because of water leakages. This has not been fixed, so the water towers were abandoned.

The Saigon Water Supply Corporation (Sawaco) is in charge of managing these 8 giant water towers. This firm has not used the towers.

In 2009, HCM City authorities asked Sawaco to check these towers and to dismantle them if the firm does not use them.

A specialist in the field of construction said that the cost to break the towers is higher than the construction costs, while the use of these towers is very risky.

Apart from the eight giant water towers, HCM City has more than 100 other smaller water towers, which were built by the Americans and French, and many of them are becoming threats for local residents.

This 20m water tower was built during the French colonial period in District 12. It is in very poor condition.

Local people said they were afraid that the tower could collapse at any time.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các đài nước khổng lồ không dùng đến gây nguy hiểm cho người Sài Gòn

Tám tháp nước cao 30m, được xây dựng trước năm 1975 bởi người Mỹ, đã bị bỏ hoang ở thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm. Bây giờ chúng đang trở thành một mối đe dọa đến sự an toàn của những người dân quanh đó.

Tháp nước này nằm tại ngã tư Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành, quận 4. Bồn chứa nước này hiện đang trong tình trạng rất xấu.

Sống bên cạnh tháp nước này trong hơn 30 năm qua, ông Nguyễn Hoàng Hùng cho biết, tòa tháp khổng lồ đã bị bỏ rơi từ khi ông chuyển đến đây.

Có bảy tháp nước khổng lồ khác ở thành phố HCM.

Chúng được thiết kế và xây dựng bởi người Mỹ khoảng những năm 1965-1969 để cung cấp nước cho các Quận ngoại thành như Gò Vấp, 11, 6....

Chúng đã được xây dựng để tạo áp lực cho nguồn nước.

Tuy nhiên, lại không được sử dụng vì rò rỉ nước. Điều này đã không được sửa chữa, do đó, các tháp nước đã bị bỏ rơi.

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) chịu trách nhiệm quản lý 8 tháp nước khổng lồ. Công ty này đã không sử dụng chúng.

Trong năm 2009, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Sawaco kiểm tra các tháp và tháo dỡ chúng nếu các công ty không sử dụng đến.

Một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng nói rằng chi phí để phá vỡ các tháp nước cao hơn so với chi phí xây dựng, trong khi việc sử dụng các bồn chứa trên cao này là rất nguy hiểm.

Ngoài tám tháp nước khổng lồ nói trên Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 100 tháp nước nhỏ khác, được xây dựng bởi người Mỹ và Pháp và nhiều cái trong số chúng đang trở thành mối đe dọa cho người dân địa phương.

Đây là tháp nước cao 20m được xây dựng trong thời kỳ thuộc địa Pháp ở Quận 12 và hiện đang ở trong tình trạng rất xấu.

Người dân địa phương cho biết họ lo sợ rằng các bồn nước này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục