Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Các doanh nhân Việt nổi tiếng sinh năm Mùi

Các doanh nhân Việt nổi tiếng sinh năm Mùi

07/03/2015
Mức căn bản

Well-known businesspeople born in the Year of the Goat

Oriental astrology says that people born in the Year of the Goat have energy which allows them to withstand high pressure. They tend to work very hard, not only to fulfill their tasks, but also help others.

It seems that they work a lot and are ready to overcome any difficulties and have sufficient international resources to pursue their works.

They do not like making a fuss and they are not talkative. Their strength lies in the ability to listen to others' advice and maintain consistency, and therefore, they stay credible in others' eyes.

There are many successful Vietnamese businessmen born in the Year of the Goat.

Le Huu Duc, born in 1955, chair of Military Bank

Duc took office as the bank's chair in April 2011, when the bank prepared to list its shares on the HCM City bourse. With total assets reaching VND203 trillion by December 2014, according to Reuters, it is the largest among banks where the state does not hold the controlling stake.

Duc also holds important positions in the army. Senior Lieutenant General Le Huu Duc currently holds the position of Commander of the Air Defense - Air Force, and is a member of the Party Central Committee, National Assembly Deputy and Deputy Minister of Defense.

Nguyen Thi Nga, 1955, chair of SeABank

Recognized as one of Asia's most influential businesswomen in 2014, Nguyen Thi Nga is one of the richest Vietnamese women thanks to her assets in banking, real estate, resorts and retail.

Nga has been working as a chair of SeABank, with total assets of $3.7 billion, since 2007. She founded and controls BRG, a holding company with three golf courses in Vietnam, including Kings' Island Golf Resort and Do Son Seaside Golf Resort. In Hanoi, she has two hotels in Hanoi and the retail chain Intimex.

Nguyen Canh Son, 1967, chair of Eurowindow

Son started in East European countries and only joined the domestic market in 1996 when becoming a shareholder of VIB Bank.

The businessman later founded Eurowindow Holdings to manage investment projects in Vietnam, notably in the fields of real estate (Melinh Plaza, Eurowindow Multi Complex, Eurowindow Holding real estate trading floor), building materials and the finance sector (Techcombank and EuroCapital securities company).

Don Lam, 1967, CEO of VinaCapital

VinaCapital is known as the largest investment fund management company in Vietnam, which now manages total assets of $1.7 billion, including many blue chips and big real estate projects.

Source: Vietnamnet

 

 

Các doanh nhân nổi tiếng sinh năm Mùi

Chiêm tinh học phương Đông cho rằng những người sinh ra trong năm Mùi có nguồn năng lượng lớn cho phép họ để chịu được áp lực cao. Họ có xu hướng làm việc rất chăm chỉ, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của họ mà còn giúp đỡ người khác.

Dường như họ làm việc rất nhiều, luôn sẵn sàng để vượt qua mọi khó khăn và có đủ nguồn lực để theo đuổi công việc của họ.

Họ không thích làm ầm lên và họ không nói nhiều. Sức mạnh của họ nằm trong khả năng lắng nghe người khác, tư vấn và duy trì tính nhất quán, do đó, họ lại càng đáng tin cậy ở trong mắt người khác.

Có rất nhiều doanh nhân Việt Nam thành đạt sinh ra trong năm Mùi.

Ông Lê Hữu Đức, sinh năm 1955, chủ tịch của Ngân hàng Quân đội.

Ông Đức nhậm chức là chủ tịch của ngân hàng trong tháng 4 năm 2011, khi các ngân hàng chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Với tổng tài sản đạt 203 nghìn tỷ đồng vào tháng 12 năm 2014, theo Reuters, nó là lớn nhất trong số các ngân hàng mà nhà nước không giữ cổ phần chi phối.

Ông Đức cũng giữ vị trí quan trọng trong quân đội. Thượng tướng Lê Hữu Đức hiện đang nắm giữ chức vụ Tư Lệnh của Quân chủng Phòng không - Không quân, và là một thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc hội và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bà Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1955, chủ tịch của SeABank

Được công nhận là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất châu Á năm 2014, Nguyễn Thị Nga là một trong những phụ nữ giàu nhất Việt Nam nhờ vào tài sản của mình trong ngân hàng, bất động sản, khu du lịch và bán lẻ.

Bà Nga đã làm việc như Chủ tịch của SeABank, với tổng tài sản 3,7 tỷ USD, kể từ năm 2007. Bà đã thành lập và điều khiển BRG, một công ty cổ phần với ba sân golf ở Việt Nam, kể cả đảo Kings - Golf Resort, Đồ Sơn Seaside Golf Resort. Tại Hà Nội, bà có hai khách sạn và chuỗi bán lẻ Intimex.

Nguyễn Cảnh Sơn, sinh năm 1967, chủ tịch của Eurowindow

Ông Sơn đã khởi nghiệp ở các nước Đông Âu và chỉ mới gia nhập thị trường trong nước vào năm 1996 khi trở thành cổ đông của VIB Bank.

Sau đó, Doanh nhân này thành lập Eurowindow Holdings để quản lý các dự án đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực bất động sản (Melinh Plaza, Eurowindow Multi Complex, sàn giao dịch bất động sản Eurowindow Holding), vật liệu xây dựng và các lĩnh vực tài chính (ngân hàng Techcombank và công ty chứng khoán EuroCapital).

Ông Don Di Lam, sinh năm 1976, CEO của Tập đoàn VinaCapital.

VinaCapital được coi là công ty quản lý quỹ đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, hiện đang quản lý tổng tài sản trị giá 1,7 tỷ USD, trong đó có nhiều cổ phiếu blue chips và các dự án bất động sản lớn.

 

Dịch bởi: Trúc Quỳnh

 

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục