Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các nhà giáo dục thúc đẩy sử dụng giảng viên nước ngoài nói tiếng Anh để dạy tiếng Anh

Các nhà giáo dục thúc đẩy sử dụng giảng viên nước ngoài nói tiếng Anh để dạy tiếng Anh

05/09/2015
Mức trung cấp

Educators promote foreign lecturers' use of English to teach English

Students have little opportunity to hear and absorb the language when Vietnamese teachers teach English-language courses using Vietnamese, a training specialist said at a conference ended in HCM City last Friday.

It slows down their proficiency and reduces their confidence as well, said David Persey of National Geographic Learning, which is part of Cengage Learning, a portfolio of quality materials for academic and adult education.

When teachers teach English in English, language learning is significantly accelerated, he said.

One of the key goals of Viet Nam's foreign language 2020 project is to improve students' use of the English language rather than merely accepting passive knowledge.

Extensive training and retraining of teachers are needed to meet the project's goals.

In the past, these training programmes focused mainly on methodology skills and general English proficiency.

Persey said that a new third solution focused on "classroom proficiency" in order to increase communication skills in English.

This is partly accomplished by increasing teachers' confidence to teach English in English.

Also speaking at the conference, Wei Fu of Thailand's Dhurakij Pundit University said that Thai workers who lacked spoken English skills would meet difficulties in the new ASEAN Economic Community.

Thai universities will have to make changes in English teaching curricula to improve communication, he added.

Other topics discussed at the two-day conference included teaching receptive and productive English skills, and application of new technology in English teaching of local and foreign lecturers.

The conference was held by the Viet Nam-based Southeast Asian Ministers of Education Organisation's Regional Training Centre.

It attracted more than 300 English teachers, researchers and scholars in Viet Nam, the Philippines, Australia, Indonesia, UK, Thailand, Japan and China.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các nhà Giáo dục thúc đẩy sử dụng giảng viên nước ngoài nói tiếng Anh để dạy tiếng Anh

Học sinh có ít cơ hội để nghe và tiếp thu ngôn ngữ khi giáo viên Việt Nam giảng dạy các khóa học tiếng Anh bằng tiếng Việt, một chuyên gia đào tạo cho biết tại một cuộc họp kết thúc vào thứ sáu tuần trước tại thành phố HCM.

Nó làm chậm trình độ và cũng làm giảm sự tự tin của họ, David Persey của tổ chức National Geographic Learning là một phần của Cengage Learning, một hạng mục đầu tư nguồn lực chất lượng cho giáo dục chuyên sâu và người trưởng thành.

Khi giáo viên dạy tiếng Anh bằng tiếng Anh, việc học ngôn ngữ sẽ được tăng tốc đáng kể, ông nói.

Một trong những mục tiêu quan trọng của dự án ngoại ngữ 2020 của Việt Nam là cải thiện khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh của học sinh chứ không phải chỉ đơn thuần là thu nhận kiến thức thụ động.

Đào tạo trên phạm vi rộng và bồi dưỡng giáo viên là cần thiết để đáp ứng các mục tiêu của dự án.

Trước đây, các chương trình đào tạo tập trung chủ yếu vào kỹ năng phương pháp luận và thông thạo tiếng Anh tổng quát.

Persey nói rằng một giải pháp thứ ba mới là tập trung vào "trình độ lớp học" nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Điều này phần nào được thực hiện bằng cách gia tăng sự tự tin của các giáo viên để dạy tiếng Anh bằng tiếng Anh.

Cũng phát biểu tại hội nghị, Wei Fu đến từ Đại học Dhurakij Pundit Thái Lan cho biết các công nhân người Thái thiếu kỹ năng nói tiếng Anh sẽ gặp khó khăn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN mới.

Các trường đại học Thái Lan sẽ phải thực hiện những thay đổi trong chương trình giảng dạy tiếng Anh để cải thiện khả năng truyền đạt thông, ông nói thêm.

Các chủ đề khác được thảo luận tại hội nghị kéo dài hai ngày gồm giảng dạy hiệu quả kỹ năng Tiếng Anh, ứng dụng công nghệ mới vào công tác giảng dạy tiếng Anh của giảng viên trong và ngoài nước.

Hội nghị được tổ chức bởi Bộ trưởng về đào tạo và giảng dạy trong khu vực Đông Nam Á có trụ sở tại Việt Nam.

Hội nghị thu hút hơn 300 giáo viên tiếng Anh, các nhà nghiên cứu và các học giả tại Việt Nam, Philippines, Úc, Indonesia, Anh, Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục