Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các trường đại học của Việt Nam có kế hoạch tăng học phí

Các trường đại học của Việt Nam có kế hoạch tăng học phí

10/10/2015
Mức trung cấp

Vietnam's universities plan to raise tuition

The cost of university education in Vietnam is becoming more costly as a series of state-owned universities said they are planning to raise tuition. 

Under the draft plan, the ceiling tuition for state-owned schools funded by the State would be 10 percent higher than that of the 2014-2015 academic year. 

This means that the ceiling tuition levels would be between VND605,000 and VND880,000 a month from the 2015-2016 academic year. This means that every student would have to pay VND6-8.8 million for a 10-month academic year.

The ceiling tuition levels vary depending on the training majors. There are three main groups of training majors 1) social sciences, economics, law, forestry-fisheries-agriculture 2) natural sciences, technology, arts, hotelier, tourism, sports and 3) pharmacy and medical care.

As for the state-owned schools operating under the mode of financial self-determination, the new ceiling levels would be 11.5-16 million for the 2015-2016 academic year. Meanwhile, pharmacy and medical care would require the highest tuition levels of 45 million a year.

State-owned universities operating under self-determination are those that have the right to determine their issues and do not live on funding from the state. Therefore, the schools tend to set up tuition higher than other state-owned schools in order to cover expenses.

While announcing the plan to raise tuition, universities all promise to improve training quality. 

Hanoi University, for example, collected up to VND7.8 million in tuition in the 2014-2015 academic year, while it is planning to collect VND12 million this year and VND14 million next year.

It has committed to provide diverse training with international standards, while promising to upgrade the management services, e-library and student canteen.

The Foreign Trade University has raised tuition to VND14.5 million in 2015-2016 and VND16 million next year, and has also promised to improve the training quality by upgrading facilities and reducing the number of students in each class from 140 to 100 or 80.

A university lecturer said that raising tuition is inevitable as current tuition levels cannot  cover schools’ expenses. 

All schools take losses with full-time training, and have to use their profits from joint training programs with foreign schools to offset the losses.

However, former minister of education Tran Xuan Nhi warned that the principle ‘you get what you pay for’ is not always true - that training quality may not increase with higher tuition.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các trường đại học của Việt Nam có kế hoạch tăng học phí

Chi phí cho giáo dục bậc đại học ở Việt Nam đang trở nên tốn kém hơn khi một loạt các trường đại học công lập cho biết họ đang có kế hoạch tăng học phí.

Theo dự thảo kế hoạch, học phí trần cho các trường công lập được Nhà nước tài trợ sẽ cao hơn so với năm học 2014-2015 10%.

Điều này có nghĩa rằng mức học phí trần sẽ nẳm trong khoảng 605,000 đồng - 880,000 đồng một tháng, kể từ năm học 2015-2016. Mỗi học sinh sẽ phải trả 6-8.8 triệu đồng cho 10 tháng trong năm học.

Mức học phí trần sẽ thay đổi tùy theo chuyên ngành đào tạo. Có ba nhóm chuyên ngành đào tạo chính là 1) khoa học xã hội, kinh tế, luật, lâm, ngư nghiệp - nông nghiệp, 2) khoa học tự nhiên, công nghệ, nghệ thuật, kinh doanh khách sạn, du lịch, thể thao và 3) dược và chăm sóc y tế.

Đối với các trường công lập hoạt động theo chế độ tự chủ tài chính, mức trần mới sẽ là 11,5-16 triệu đồng cho năm học 2015-2016. Trong khi đó, chuyên ngành dược và chăm sóc y tế sẽ đòi hỏi mức học phí cao nhất là 45 triệu đồng một năm.

Các trường đại học công lập hoạt động theo quyền tự chủ là những người có quyền quyết định các vấn đề của họ và không sống trên nguồn tài trợ từ nhà nước. Do đó, các trường có xu hướng đưa ra mức học phí cao hơn so với các trường quốc doanh khác để trang trải chi phí.

Khi công bố kế hoạch tăng học phí, tất cả các trường đại học đều hứa hẹn sẽ cải thiện chất lượng đào tạo.

Đại học Hà Nội, thu đến 7,8 triệu đồng học phí trong năm học 2014-2015, trong khi đang lên kế hoạch để thu 12 triệu năm nay và 14 triệu vào năm tới.

Đơn vị này đã cam kết cung cấp sự đào tạo đa dạng với các tiêu chuẩn quốc tế, hứa hẹn sẽ nâng cấp các dịch vụ quản lý, thư viện điện tử và nhà ăn sinh viên.

Trường Đại học Ngoại thương đã nâng học phí lên 14,5 triệu trong 2015-2016 và 16 triệu vào năm tới và cũng đã hứa sẽ cải thiện chất lượng đào tạo bằng cách nâng cấp cơ sở và giảm số lượng học sinh trong mỗi lớp từ 140 xuống 100 hoặc 80.

Một giảng viên đại học nói rằng tăng học phí là việc không thể tránh khỏi vì mức học phí hiện nay không thể trang trải chi phí học.

Tất cả các trường đều chịu lỗ với dạng đào tạo toàn thời gian và phải sử dụng lợi nhuận từ các chương trình liên kết đào tạo với các trường nước ngoài để bù đắp các khoản lỗ.

Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Giáo dục ông Trần Xuân Nhĩ cảnh báo rằng nguyên tắc "bạn sẽ có được những gì bạn phải chi trả cho" không phải là luôn luôn đúng - rằng chất lượng đào tạo có thể không tăng cùng với mức học phí cao hơn.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục