Bài viết liên quan:

The dog and the oyster

There was once a Dog who was very fond of eggs. He visited the hen house very often and at last got so greedy that he would swallow the eggs whole.

One day the Dog wandered down to the seashore. There he spied an Oyster. In a twinkling the Oyster was resting in the Dog's stomach, shell and all.

It pained the Dog a good deal, as you can guess.

"I've learned that all round things are not eggs," he said groaning.

Act in haste and repent at leisure—and often in pain.

Source: Aesop Fables

 

 

Chú chó và con sò

Có một chú chó rất thèm ăn những quả trứng. Nó thường xuyên rình mò ở chuồng gà và một lần vì quá thèm nó đã nuốt toàn bộ trứng.

Một ngày nọ, chú chó đi dạo trên bờ biển. Nó dõi theo một con hàu. Tất cả sự lấp lánh của con hàu đã nhanh chóng nằm gọn trong dạ dày của con chó cả vỏ hàu và mọi thứ!

Như bạn đã đoán được, con sò đã làm con chó đau nhiều như thế nào.

Chú chó rên rỉ: "Tôi đã học được bài học không phải cái gì tròn đều là trứng".

Trước hành động vội vàng - Sau mới thấy khổ đau.

 

Dịch bởi: liemguyen, smilea166, nguyenthao