Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Lời khuyên (Advice)

Advice

I don't know what I would do without my friends' advice. They've all given me so much good advice over the years.

It's sometimes very difficult to make decisions on your own. Listening to advice can be great for helping you make the right decision.

The greatest piece of advice I've received was from my father. He told me I can do anything in life if I try hard. He was right. I am now passing on his advice to my own children.

Right now I need some advice on money. My financial advisors are telling me to be very careful. That's very sound advice. I would advise anyone to do the same.

Someone asked me the other day about the worst piece of advice I've ever had. I couldn't answer. I don't think I've had any really bad advice.

Source: Listen A Minute 

 

 

Lời khuyên

Tôi không biết mình sẽ làm được gì nếu không có lời khuyên từ bạn bè của mình. Tất cả họ đã cho tôi rất nhiều lời khuyên tốt trong những năm qua.

Đôi khi rất khó để tự mình đưa ra một quyết định. Lắng nghe lời khuyên có thể hữu ích trong việc giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn.

Lời khuyên tuyệt vời nhất mà tôi nhận được là từ ba của mình. Ông ấy đã nói với tôi rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì trên đời này nếu tôi cố gắng thật nhiều. Ông ấy đúng. Bây giờ tôi đang dùng những lời khuyên của ông ấy cho các con của mình.

Ngay bây giờ tôi cần một vài lời khuyên về tiền bạc. Người tư vấn tài chính của tôi đang khuyên tôi rằng tôi nên rất cẩn thận. Đó là một lời khuyên đúng đắn. Tôi sẽ khuyên bảo một ai đó hãy làm một việc tương tự.

Một ngày nọ có người hỏi tôi về lời khuyên tệ nhất mà tôi từng nhận được. Tôi không thể trả lời được. Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nhận được lời khuyên thật sự tệ nào.

Dịch bởi: Hoài Thương