Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh: Thời gian (Time)

Time

There never seems to be enough time to do things. I always seem to run out of time. I really wish there were more hours in the day. Then I could slow down and relax, and get everything done.

Time is a fun thing. Sometimes it flies – usually when you're having fun. Other times it drags and goes painfully slowly. Sometimes I look at the clock and I think it's going backwards.

I think it's very important to spend my time wisely. It's too important to waste. For me, time is very precious at the weekends. I can spend some quality time with my family and friends.

I always have a good time at the weekend. I like the expression time is money. It kind of shows how valuable time is. Oh well. That's that. Time for me to go now.

Source: Listen A Minute

 

 

Thời gian

Có vẻ như chẳng bao giờ đủ thời gian để làm một việc gì đó. Tôi dường như luôn không có đủ thời gian. Tôi thật sự huy vọng có thêm nhiều giờ trong một ngày. Sau đó tôi có thể thong thả, thư giãn và làm xong mọi chuyện.

Thời gian là một điều thú vị. Đôi khi nó chạy vùn vụt như bay – thường khi bạn đang rất vui. Vào những lúc khác nó chạy chậm chạp và buồn phiền trôi qua thật chậm. Đôi lúc tôi nhìn vào đồng hồ và tôi nghĩ thời gian như đang thụt lùi.

Tôi nghĩ sử dụng thời gian của mình một cách khôn ngoan là điều rất quan trọng. Quan trọng là làm sao để không lãng phí thời gian. Với tôi, thời gian cuối tuần rất quý giá. Tôi có thể dành nhiều thời gian quý báu cho gia đình và bạn bè.

Tôi luôn có một khoảng thời gian tuyệt vời vào cuối tuần. Tôi thích thành ngữ " thời gian là tiền bạc". Điều đó cho thấy như thế nào là giá trị thời gian.Oh tốt. Chỉ thế thôi. Thời gian cho tôi trôi qua bây giờ.

Dịch bởi: Hoài Thương