Bài viết liên quan:

Stop caring about what others think, and get back your self-respect

Stop Caring About What Others Think, and Get Back Your Self-Respect

You often worry family or friends might not approve of something, people are talking about you behind your back, or you might offend someone. If this sounds like you, it's time to break free and stop giving a f*ck.

Ed. note: We posted this a few years back, but through a strange internet glitch, it disappeared. Since the source post is one of our favorite pieces of advice we've ever read (and the source of one of our favorite inspirational quotes), we decided to resurrect it.

It's human nature to want to be liked and to seek approval, but when you're sensitive to the point where you don't take a stand out of fear of alienating or offending others, it's bad for your well-being.

Like many people, author and consultant Julien Smith has spent way too much time caring far too much about what other people think. It's led him to be "a punching bag — a flighty, nervous wuss," until recently. He offers a cure: a complete guide to getting back your self-respect and over caring about what people think about you.

He starts with a few facts: people are judging you right now and there's nothing you can do about it, you don't need people to like you, it's your people that matter, and the people who change the world are the ones who dismiss those obstacles of feeling lonely, disliked or like a loser. (Actually, "Those who do not give a f*ck change the world. The others do not.")

Smith puts these all much more convincingly and sharply (warning: office filters for language may prevent you from accessing the site). Some key quotes:

But the real problem with Internet haters is that they confirm your paranoid delusion that everyone out there secretly hates you.

Thankfully, that's not actually true. So the first noble truth is that most people don't even care that you're alive. Embrace this, my friends, for it is true freedom. The world is vast and you are small, and therefore you may do as you wish and cast your thoughts of those who dislike it to the side.

You may be in a tough place right now where you feel lonely or like a loser. No worries, we've all been there. But it's time for you to realise how common these things are, and that they're experienced by even the most successful and happiest people in the world. Those people get past them, and you will too.

He also offers five steps for taking back control, including telling it like it is and accepting or dealing with awkwardness. This is more than just about developing a thick skin. It's about becoming free.

Read the full post linked below to get started. As someone who's hypersensitive (a nice comment can make my day, a rude one ruin it), I really needed this advice. Tell us your thoughts in the comments (it's okay, I can take it).

 

By: Melanie Pinola ( Lifehacker )

 

 

Đừng quan tâm người khác nghĩ gì, hãy giữ vững lập trường của mình.

Bạn thường lo lắng khi gia đình hay bạn bè không ủng hộ ý kiến của mình, mọi người hay nói sau lưng bạn, hoặc ý kiến đó làm cho ai đó thấy khó chịu. Nếu đúng như thế, thì đây là lúc được tự do và không cần quan tâm đến ai hết.

Ghi chú của tác giả: chúng tôi đã đăng bài này vài năm trước, nhưng gặp một sự cố internet kỳ lạ, nó đã bị mất. Bởi vì bài viết gốc là một trong những lời khuyên tâm đắc mà chúng tôi đã từng đọc ( và cũng là một trong những câu trích dẫn ưa thích), chúng tôi đã quyết định khôi phục lại nó.

Bản chất của con người là muốn được yêu thích và được nhiều người chấp thuận, nhưng nhạy cảm đến mức không có lập trường vì sợ bị mọi người xa lánh hay sợ làm người khác khó chịu, thì sẽ không tốt cho bạn.

Giống như nhiều người, tác giả và chuyên gia tư vấn, Julien Smith đã dành quá nhiều thời gian để lo lắng những gì người khác nghĩ gì về mình. Việc đó đã khiến anh trở thành "bao cát - một kẻ dở hơi, hay lo lắng", cho đến gần đây. Anh đề nghị được điều trị: một hướng dẫn đầy đủ để có thể giữ vững lập trường của mình hơn là quan tâm đến việc những người khác đang nghĩ gì.

Anh bắt đầu với một vài sự thật: lúc này, mọi người đang phê bình bạn và bạn không thể làm gì, bạn không cần mọi người thích mình, đó là những người quan trọng với bạn, và những người thay đổi thế giới thường là những người gạt bỏ đi những trở ngại của cảm giác cô đơn, thích hoặc không thích một kẻ thua cuộc. (Trên thực tế, "Những người không quan tâm đến ai thường sẽ thay đổi thế giới, còn những người khác thì không")

Smith thêm vào nhiều ý kiến thuyết phục và rõ ràng (cảnh báo: Bộ lọc ngôn ngữ máy tính có thể ngăn cản bạn truy cập vào trang web). Một số trích dẫn chính:

Nhưng vấn đề thực sự với những người ghét In-tơ-nét là, họ chứng thực được căn bệnh ảo tưởng của bạn, cứ cho rằng mọi người sẽ thầm tỏ ra ghét mình.

Rất may, điều đó không đúng sự thật. Vì thế, sự thật cao quý đầu tiên là, hầu hết mọi người đều không quan tâm rằng bạn còn sống. Hiểu được điều này, bạn bè của tôi, danh cho sự tự do thật sự. Thế giới này rộng lớn và bạn rất nhỏ bé, vì thế hãy làm những gì mình muốn và ngừng suy nghĩ đến việc người khác nghĩ về mình thế nào bạn sang một bên.

Ngay bây giờ, có thể bạn đang đứng trước một thử thách, nơi bạn cảm thấy cô đơn hoặc như là một kẻ thua cuộc. Đừng lo lắng, chúng ta đều đã từng ở đó. Đó là lúc để bạn nhận ra điều này sẽ xảy ra thường xuyên như thế nào, và những điều ta từng trải, thậm chí có thể sẽ là người thành công nhất và hạnh phúc nhất trên thế giới. Những người đó đã vượt qua, và bạn cũng thế.

Anh cũng đưa ra 5 bước để lấy lại quyền kiểm soát, kể cả việc nói ra chính điều đó, chấp nhận hay đối phó với sự vụng về. Còn hơn là cứ trơ ra khi bị ngươi khác phê bình. Như thế mới tự do được..

Đọc toàn bộ bài liên kết dưới đây để bắt đầu. Là một người quá nhạy cảm (một lời nhận xét tốt đẹp có thể làm người khác vui, còn một lời nhận xét thô lỗ thì sẽ làm hỏng mọi thứ), tôi thực sự cần lời khuyên này. Hãy cho chúng tôi suy nghĩ của các bạn ​​(không sao hết, tôi có thể lấy nó).

 

Dịch bởi: ceptrang, viethung30