Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Phong cách sống (Lifestyle)

Lifestyle

Everyone wants a good lifestyle. I do too. I want a good job that is quite near my house – I don't want to spend a long time on trains and buses.

I also want a nice house where I can relax. I like decorating and shopping for furniture. I also want lots of friends so I can do stuff with them.

My idea of a good lifestyle is being happy at work, going to the gym or going out for a meal after work, and spending the weekends with friends doing things or going places.

Of course I have to have a holiday every year in another country. I haven't got that lifestyle yet because I haven't got enough money. I'm a little jealous of my friend's lifestyle. She has everything and is always going out and having fun.

 

Source: Listen A Minute

 

 

Phong cách sống

Mỗi người đều muốn có một cách sống tốt. Tôi cũng vậy. Tôi muốn một tốt công việc và gần nhà - Tôi không muốn mất nhiều thời gian cho việc đi tàu hoặc xe buýt

Tôi cũng muốn có một ngôi nhà đẹp nơi mà tôi có thể nghỉ ngơi, thư giãn. Tôi thích trang trí và mua sắm những vật dụng trong nhà. Tôi cũng muốn có nhiều bạn và tôi có thể chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống.

Ý kiến cá nhân tôi về phong cách sống lành mạnh là hạnh phúc với công việc, thường xuyên tập gym hoặc có những bữa ăn ở ngoài sau giờ làm việc, và dành thời gian với bạn bè và đi đâu đó vào cuối tuần.

Tất nhiên tôi phải có một kỳ nghỉ mỗi năm để đến các thành phố khác. Tôi đã không có cách sống như vậy trước đó bởi vì tôi đã không có đủ tiền. Tôi ghen tị một chút với phong cách sống của bạn tôi. Cô ấy có mọi thứ và cô ấy luôn có điều kiện đi đây đó và luôn tươi vui.

 

Dịch bởi: GiangLe03111990