Bài viết liên quan:

Shhh! keeping quiet may help you achieve your goals

Shhh! Keeping Quiet May Help You Achieve Your Goals

Shouldn't you announce your goals, so friends can support you? Isn't it good networking to tell people about your upcoming projects? Doesn't the law of attraction mean you should state your intention, and visualize the goal is already yours? Nope.

Tests done since 1933 show that people who talk about their intentions are less likely to make them happen.

Announcing your plans to others satisfies your self-identity just enough that you're less motivated to do the hard work needed.

In 1933, W. Mahler found that if a person announced the solution to a problem, and was acknowledged by others, it was now in the brain as a "social reality", even if the solution hadn't actually been achieved.

NYU psychology professor Peter Gollwitzer has been studying this since his 1982 book "Symbolic Self-Completion" - and recently published results of new tests in a research article, "When Intentions Go Public: Does Social Reality Widen the Intention-Behavior Gap?"

Four different tests of 63 people found that those who kept their intentions private were more likely to achieve them than those who made them public and were acknowledged by others.

Once you've told people of your intentions, it gives you a "premature sense of completeness."

You have "identity symbols" in your brain that make your self-image. Since both actions and talk create symbols in your brain, talking satisfies the brain enough that it "neglects the pursuit of further symbols."

A related test found that success on one sub-goal (eating healthy meals) reduced efforts on other important sub-goals (going to the gym) for the same reason.

It may seem unnatural to keep your intentions and plans private, but try it. If you do tell a friend, make sure not to say it as a satisfaction ("I've joined a gym and bought running shoes. I'm going to do it!"), but as dissatisfaction ("I want to lose 20 pounds, so kick my ass if I don't, OK?")

 

By: Derek (Lifehacker)

 

 

Xuỵt! giữ yên lặng có thể giúp bạn đạt được những mục tiêu

Bạn sẽ không tiết lộ những mục tiêu của bạn, vậy thì bạn bè có thể ủng hộ bạn không? Không phải tốt sao nếu tập hợp mọi người lại và kể cho họ nghe về những dự định sắp tới của bạn? Không sao nếu phải theo luật hấp dẫn thì bạn nên thông báo những mục đích của riêng bạn và mường tượng ra những mục tiêu mà bạn đã vạch ra.

Những cuộc thử nghiệm được tiến hành vào năm 1933 đã chỉ ra rằng những người nói trước những mục tiêu của họ thì ít có khả năng họ đạt được.

Việc thông báo kế hoạch của mình cho những người khác nó chỉ đủ để thỏa mãn cá tính riêng của bạn, ít nhiều nó làm cho bạn giảm đi động lực để làm những công việc đòi hỏi sự khó khăn.

Vào năm 1933, W.Mahler đã nhận thấy rằng nếu một người công bố giải pháp để giải quyết vấn đề nào đó và được những người khác công nhận,điều này nó giống như bên trong não hiện diện một " hiện thực xã hội", thậm chí những giải pháp này không thực sự có thể áp dụng được.

Giáo sư tâm lý học NYU Peter Gollwitzer đã từng nghiên cứu về điều này trong cuốn sách có tựa đề "Symbolic Self-Completion" được ông viết vào năm 1982-và gần đây đã công bố kết quả của các cuộc xét nghiệm mới trong một bài nghiên cứu,"Thời điểm nào những mục đích được công bố tới cộng đồng: Phải chăng "hiện thực xã hội" ảnh hưởng đến mục đích cũng như hành vi?

Thông qua bốn bài kiểm tra khác nhau của 63 người, ông nhận thấy rằng đối với những người giữ im lặng những mục đích cá nhân của họ có nhiều khả năng đat được chúng hơn là những người tiết lộ chúng cho nhiều người và nhận được sự ủng hộ từ họ.

Một khi bạn đã nói cho mọi người biết được về ý định của bạn, nó sẽ mang lại cho bạn cảm giác việc đó sẽ sớm hoàn thành.

Bạn tự hình dung ra được những hình ảnh đó trong đầu. Khi mà bạn kết hợp cả hành động và lời nói từ đó nó sẽ tạo ra các hình ảnh đặc trưng trong đầu bạn, việc nói chuyện làm não cảm thấy thõa mãn và từ đó đủ để làm mất dần đi việc theo đuổi hình ảnh đó hơn.

Một cuộc thử nghiệm liên quan cho thấy rằng việc thành công trên mục tiêu phụ (nó giống ăn bữa ăn đủ chất) làm giảm đi kết quả đạt được hơn là trên mục tiêu phụ khác (như đi đến phòng tập gym) với cùng một kết quả.

Điều nay thoạt nghe có thể hơi quái đản khi mà phải giữ ý định và kế hoạch cá nhân của mình,nhưng hãy thử nó. Nếu như bạn muốn kể với bạn bè về những dự định đó, thì hãy chắc chắn rằng bạn không nói nó chỉ để thõa mãn bản thân ( "tôi đã đăng kí tham gia phòng tập gym và đã mua giày rồi. Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ"). Nhưng sẽ rất khác khi bạn cảm thấy không hài lòng về nó("tôi muốn giảm 20 pounds, vì vậy hãy đánh vào mông tôi nếu tôi lười, được không?")

 

Dịch bởi: tiamo