Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Chúng ta là hiện thân của những vì sao

we are all made of stars

We may not like thinking about it, but we are all on a limited journey on this earth. Regardless of what you believe happens after death, you will leave a body behind.

While burial beneath the ground and cremation are the most popular ways to go, some people are getting more creative. One company will have your remains turned into a diamond. For between $5,000 and $22,000 they will take the carbon from your ashes and compress it under high heat and pressure in a machine.

After three weeks a diamond will be created. Family members will sometimes have these diamonds turned into rings and wear them. One Swiss company produces 800 to 900 of these human diamonds a year.

Others seek to travel to space after death. This is a fitting place to return to since the elements of carbon, nitrogen and oxygen within all of us were created inside stars billions of years ago.

The famous astronomer Carl Sagan once said, "We are a way for the universe to know itself. Some part of our being knows this is where we came from. We long to return. And we can, because the cosmos is also within us. We're made of star stuff."

The company Celestis will return your body to deep space for $12,500. This is the same company that sent Gene Roddenberry, the creator of Star Trek and Tim Leary the famouspsychedelic explorer into space after they died. If Celestis is too pricey for you, the new startup Elysium Space will send you on a shorter trip to space.

For just $1990, your remains will circle the earth for a few months before returning to earth. Your loved ones will be able to monitor the view from your space ship as it travels around the planet from a smartphone app.

If you would prefer to honor your place in the continuous cycle of life and death here on earth, how about becoming a tree? A Spanish company sells biodegradable urns that combine your ashes with the seed of a tree. As the urn breaks down, the roots from the seed grow into you, and from your remains new life rises.

What about you? How do you want to end your journey on planet earth?

Source: DeepEnglish

 

 

Chúng ta là hiện thân của các vì sao.

Chúng ta có thể không thích khi nghĩ về điều đó, nhưng tất cả chúng ta đều đang ở trong một cuộc hành trình có giới hạn trên trái đất này. Bất kể bạn có tin hay không vào những điều gì xảy ra sau cái chết thì bạn vẫn sẽ để lại cơ thể của mình.

Chôn dưới lòng đất hay hỏa táng là những cách phổ biến nhất, nhưng một số người đang sáng tạo hơn. Một công ty nhận biến tro cốt của các bạn thành kim cương. Mức giá ở khoảng giữa 5000 đô la và 22000 đô la, họ sẽ lấy các-bon trong tro cốt của bạn, nén nó dưới nhiệt độ và áp suất trong máy.

Sau ba tuần một viên kim cương sẽ được hình thành. Các thành viên trong gia đình sẽ có khi dùng những viên kim cương này để làm nhẫn và đeo chúng. Một công ty Thụy sĩ sản xuất tám trăm đến chín trăm viên kim cương như vậy mỗi năm.

Một số khác tìm cách đi du lịch vào không gian sau khi chết. Đây là một nơi phù hợp để trở về thời kì của các nguyên tố như cac-hon, ni-tơ và ô-xi trong cơ thể chúng ta được tạo ra bên trong các vì sao hàng triệu năm trước đây.

Nhà thiên văn học nổi tiếng Carl Sagan đã từng nói, "Chúng ta là cách để cho vũ trụ biết về chính nó. Một số phần của con người chúng ta biết đây là nơi mà chúng đến từ đâu. Chúng ta mong mỏi trở về. Và chúng ta có thể, bởi vì vũ trụ cũng ở trong chúng ta. Chúng ta là hiện thân của những ngôi sao"

Công ty Celestis sẽ đưa cơ thể của bạn trở về không gian với giá 12500 đô-la. Gene Roddenberry cũng là một công ty như vậy, Tác giả của Star Trek và nhà thám hiểm nổi tiếng Tim Leary đã thám hiểm vũ trụ sau khi qua đời. Nếu Celestis quá đắt đối với bạn, công ty Elysium Space mới thành lập sẽ đưa bạn đi một hành trình ngắn hơn vào vũ trụ.

Chỉ với 1990 đô-la, hài cốt của bạn sẽ đi một vòng quanh trái đất trước khi trở về trong vài tháng. Những người thân yêu của bạn sẽ có thể theo dõi chuyến hành trình của bạn thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh

Nếu bạn muốn tôn vinh vị trí của mình trên vòng tròn tiếp diễn của sự sống và cái chết trên trái đất này, sao bạn không trở thành một cái cây? Một công ty Tây Ban Nha cung cấp phân sinh học kết hộp tro cốt của bạn với hạt giống của cây. Khi bình đựng bị phá vỡ, hạt giống lớn lên bên trong bạn và từ bạn phát triển thành một cuộc sống mới.

Còn bạn thì sao? Bạn muốn kết thúc hành trình của mình ở Trái Đất như thế nào?

 

Dịch bởi: cepquynh