Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Thành ngữ: Ngay trước khi quá muộn

Idiom: In the nick of time

Scientists say that life began in the oceans. While humans have evolved into land dwellers, there is a unique culture of people who, for centuries, have spent most their lives on the ocean.

When Nahara steps from the boat onto dry land, she begins to feel off balance and dizzy. She describes the feeling as the opposite of seasickness – her people call it land sickness. Nahara, like other Bajau Laut people, was born at sea and has lived there her whole life. Just the thought of stepping onto dry land makes her queasy.

Living a nomadic life in the Coral Sea between Borneo and The Philippines, the Bajau Laut people have existed more intimately with the ocean than any other culture on earth.

Although they have been forced to settle permanently on land in recent decades, there are still a few dwindling Bajau Laut communities that continue to call the ocean home.

Families live on houseboats not far from shore and go to land only for fuel or to fix their boats. The ocean provides everything else they need to survive.

Nahara's children were born on the boat and have adapted to life at sea. Swimming and diving is second nature to them. Their eyesight has even developed in a way that aids underwater vision.

Normally when underwater, pupils expand to let more light in, countering the darker conditions beneath the surface. But bigger pupils mean blurrier vision. For the Bajau Laut, this isn't the case. Starting at a young age, pupils actually begin to shrink as they head further into the dark water. This helps their vision remain clear, a necessary ability for underwater hunting.

The Bajau Laut are also able to hold their breath for up to five minutes at a time — a breath-taking feat indeed! One diver, Sulbin says that to prepare for a dive, he enters a trance-like state, focusing on his breath. His heart rate slows to 30 beats a minute underwater.

Like Sulbin, the rest of his people have a spiritual connection with the water as well. For them, the surface of the ocean is home, and beneath the surface is a home away from home. They see the ocean as a living entity where spirits exist in the tides, coral reefs, and mangroves.

In fact, their connection with the ocean is so profound that they were able to foresee the Indonesian tsunami of 2004, and save themselves in the nick of time by moving out to deeper water.

The Bajau-Laut represent yet another unique and indigenous culture in danger of extinctiondue to the destruction of their marine environment. They truly are the last of the sea nomads.

Source: DeepEnglish

 

 

 

Trước khi quá muộn

Các nhà khoa học nói rằng cuộc sống bắt đầu từ đại dương. Từ khi con người được tiến hoá những ngư dân, nơi đó xuất hiện nền văn hoá độc đáo của con người những người mà, trong hàng thế kỉ, họ đã dành hầu hết thời gian trên biển.

Từ khi Nahara bước từ con thuyền vào đất liền, cô ấy bắt đầu cảm thấy mất thăng bằng và choáng váng. Cô ấy mô tả cảm giác như là đối mặt với say sóng - tạm gọi đó là bệnh 'say cạn'. Nahara, giống như những con người Bajau Laut khác, được sinh ra ở vùng biển và cô sống hầu hết cuộc đời của mình ở đó. Chỉ cần nghĩ đến việc bước vào đất liền đã làm cho cô ta cảm thấy buồn nôn.

Sống một cuốc sống "nay đây mai đó" trên vùng biển san hô giữa Borneo và Philippines, người Bajau Laut đã tồn tại và am hiểu tường tận về đạị dương nhiều hơn những nét văn hoá khác trên trái đất.

Mặt dù họ buộc phải sinh sống lâu dài trên đất liền trong vài thập kỉ gần đây, nhưng vẫn có một số ít cộng đồng người Bajau Laut vẫn coi đại dương như là nhà của họ.

Có những gia đình sống trong những chiếc thuyền không xa bờ biển lắm, họ chỉ lên đất liền khi thuyền của họ hết nhiên liệu hoặc cần sửa chữa.Đại dương cung cấp mọi thứ họ cần để tồn tại

Trẻ em Nahara được sinh ra trên thuyền và thích nghi với cuộc sống trên biển. Bơi và lặn là bản năng từ nhiên của họ. Tầm nhìn của họ thậm chí sẽ phát triển theo cách nào đó để hỗ trợ cho thị lực ở dưới nước.

Thường thì khi lặn dưới biển, đồng tử của mắt sẽ mở rộng để ánh sáng đi vào nhiều hơn, chống lại bóng tối dưới biển. Nhưng đồng tử mở lớn hơn cũng có nghĩa là thị lực mờ hơn bình thường.Đối với người dân Bajau Laut, đó không phải là trở ngại lớn. Khi còn trẻ, đồng tử thực sự bắt đầu co lại khi họ hụp đầu xuống vùng nước tối. Điều này giúp cho tầm nhìn của họ vẫn rõ ràng, và cần thiết cho khả năng săn dưới nước

Người Bajau Laut cũng có thể giữ hơi thở trong 5 phút một lần- thật là một thành tích ngoạn ngục ! Một người thợ lặn, Sulbin nói rằng để chuẩn bị cho một lần lặn, anh ta rơi vào trạng thái thôi miên, tập trung vào hơi thở. Nhịp tim của anh ta đập 30 lần trong 1 phút khi ở dưới nước

Giống như Sulbin, những người còn lại trong làng cũng có sự gắn bó đối với biển. Đối với họ, bề mặt đại dương chính là nhà và bên dưới lòng đại dương là một chuyến đi xa nhà. Họ xem biển như một nguồn sống nơi mà linh hồn của họ tồn tại trong những đợt thuỷ triều, trong những rặng san hô và rừng ngập mặn

Trên thực tế,chính sự gắn kết sâu sắc với đại dương họ cũng có thể biết trước những thảm hoạ về sóng thần ở Indonesia năm 2004 và để cứu lấy bản thân trước khi quá muộn họ phải đi chuyển sâu dưới biển

Người Bajau-Laut là đại diện cho một nền văn hoá bản địa độc đáo đang có nguy cơ bị tuyệt chủng vì sự tàn phá môi trường biển. Họ thật sự là những người du mục cuối cùng ở đại dương.

 

Dịch bởi: Nhunguyen