Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Cảm giác sợ hãi (Being afraid)

Being afraid

An American president once said the only thing you have to fear is fear itself. Can't remember which President, but never mind. I think that's an interesting quote. It's so true, most of the time.

We all spend a lot of time worried or afraid that something bad will happen, and then nothing happens. It is the fear that frightens us, not the thing that might or might not happen. And then there are phobias.

Millions of people are afraid of something that the rest of the world thinks is quite normal. How can you be afraid of things like peanut butter? There's actually a fear of peanut butter sticking to the roof of your mouth.

Amazing. Fear is sometimes good. It makes us alert and can keep us safe in a dangerous situation.

 

Source: Listen A Minute

 

 

 

Cảm giác sợ hãi

Một tổng thống Mỹ đã từng nói điều duy nhất mà bạn phải sợ hãi là sợ chính là nỗi sợ. Không thể nhớ vị tổng thống đó là ai, nhưng cũng không bận tâm chuyện đó. Tôi nghĩ đó là một bài báo thú vị. Đó là sự thật. Lúc nào cũng đúng.

Tất cả chúng ta thường mất nhiều thời gian để lo lắng va sợ hãi những điều xấu sẽ xảy ra, nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra đó cả. Đó là nỗi sợ đè nặng chúng ta. Điều đó có thể xảy ra ra hoặc không. Và sau đó nó cứ ám ảnh chúng ta.

Hàng triệu người thì lo sợ điều gì đó nằm ngoài sự hình dung là một chuyện bình thường. Sẽ như thế nào nếu bạn thấy sợ những thứ như bơ đậu phộng? Bạn có thực sự nghĩ và thấy sợ nó không hay chỉ nói sợ vậy thôi.

Thử tưởng tượng xem. Đôi khi nỗi sợ lại là điều tốt. Nó làm cho chúng ta đề phòng và giúp chúng ta an toàn trong những tình huống nguy hiểm.

 

Dịch bởi: dongtran