Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Nghề giữ trẻ (Babysitting)

Babysitting

I loved babysitting when I was younger. It was a really easy way to make money. All I had to do was sit in my neighbour's house and look after the kids.

That was the easy bit, because the kids were usually asleep in bed. The parents would give me a lot of money for watching DVDs and eating snacks.

When I was even younger, I liked it when my babysitter came round. She would always play games with us and let us stay up late.

She would send us to bed just before my parents came home. I know in some countries, babysitting isn't so common. It isn't part of the culture.

I suppose that's not such a bad thing. I read a lot in the papers nowadays about babysitters hitting the children because they don't sleep. That's really bad.

Source: Listen A Minute

 

 

Nghề giữ trẻ

Tôi thích làm vú em khi tôi còn trẻ. Đó là một cách kiếm tiền thật sự dễ dàng. Tất cả những gì tôi phải làm là ngồi trong nhà của hàng xóm để chăm sóc những đứa trẻ nhỏ.

Điều này khá là dễ dàng, bởi vì những đứa trẻ chỉ thường xuyên ngủ. Bố mẹ sẽ chi rất nhiều tiền cho tôi xem DVD và những món ăn vặt.

Khi tôi còn nhỏ, tôi rất thích mỗi lần bà vú của tôi ở bênh cạnh. Cô ấy luôn chơi trò chơi với chúng tôi và vì thế chúng tôi hay thức khuya.

Cô ấy sẽ cho chúng tôi ngủ ngay trước khi ba mẹ chúng tôi về. Tôi biết ở một số nước, nghề giữ trẻ không được phổ biến. Nó không phải là một phần của văn hóa.

Tôi cho rằng đó không phải là một điều tệ. Tôi đọc rất nhiều bài báo hiện  nay về việc các người giữ trẻ đánh con nít vì chúng không chịu  ngủ. Điều này thật sự tồi tệ. 

 

Dịch bởi: Hoài Thương