Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Chủ đề: Có chí thì nên

Where there's a will, there's a way

In heavy boots and a big winter coat, 56-year-old factory worker, James Robertson doesn't look like much of an athlete. But looks can be deceiving. This Detroit factory worker walks more than 20 miles a day to and from work, a round trip that takes him 8 hours or more. He then has only a few hours to sleep before he wakes up to do it all over again.

He makes this mammoth walk five days a week and he's done it for ten years.

James began walking a decade ago, when his car broke down and he was unable to afford a new one. He hasn't missed a single day of work since. He has an unbelievably perfect attendance record, especially considering the extreme weather that he sometimes faces. He's walked through thunderstorms and blizzards, and has yet to be deterred.

When asked about how he has the will to make such a long walk, James credits faith, determination, and loyalty to coworkers. He says his boss and coworkers are like family to him. His manager's wife cooks "phenomenal" dinners for James before he makes his long journey home, arriving around 4 in the morning.

On his route, James passes through dangerous neighborhoods; in these moments he relies onfaith to keep going. A few years ago, James was mugged and roughed up pretty badly on his walk. Though he doesn't like to talk about the incident, he didn't let it stop him from getting to work.

James says, "Where there's a will, there's a way and that's something I never forget."

Another of his favorite lines is something his father used to say, "It might be tough, but tough times don't last — tough people do."

Ten tough years later, James just might be leaving the tough times behind.

When James' story first made headlines, it inspired 19-year-old Evan Leedy to create a crowdfunding campaign to raise money for a car for James. He began with the goal of raising $5,000 but within a few days, donations skyrocketed and now have passed $300,000. More than 11,000 people donated to the cause in less than four days.

And after ten years of walking, James can now drive to work instead of hoofing it. Why? A local car dealership donated a brand new car to James.

It goes to show that when the going gets tough, the tough get going. And when people are given an opportunity to help someone in need, they step up and do their part.

 

Source: Deep English

 

 

 

Có chí thì nên

Trong một đôi giày ủng nặng và một chiếc áo khoác mùa đông lớn, người công nhân nhà máy 56 tuổi, James Robertson không giống lắm một vận động viên nhưng với ngoại hình thì có thể làm người ta lầm tưởng thật. Công nhân nhà máy Detroit đi bộ hơn 20 dặm một ngày để đến nơi làm việc, một chuyến đi vòng mất 8 giờ hoặc hơn nữa. Sau đó, ông ấy chỉ có vài giờ để ngủ trước khi ông ấy thức dậy làm lại tất cả một lần nữa.

Ông ấy thực hiện việc đi bộ nhiều như thế năm ngày mỗi tuần và đã làm như vậy mười năm nay rồi.

Ông James bắt đầu đi bộ cách đây mười năm, khi xe hơi của ông bị hỏng và ông không có đủ tiền để mua một chiếc xe mới. Kể từ đó ông không bỏ một ngày làm nào, Ông ấy có thành tích có mặt đi làm đầy đủ một cách không thể tin nổi, dù thời tiết khắc nghiệt mà ông phải đối mặt. Ông ấy đi bộ qua giông bão và những đợt bão tuyết, và chúng không thể làm nản chí ông được.

Khi được hỏi về việc làm thế nào ông ấy có thể thực hiện một chuyến đi dài như vậy, James tin vào đức tin, quyết tâm và "thuỷ chung" với đồng nghiệp. Ông ấy xem ông chủ và đồng nghiệp của mình như gia đình của chính mình. Vợ của người quản lí của ông ấy nấu "Bữa ăn tối kỳ diệu" cho James trước khi ông thực hiện chuyến hành trình dài về nhà của mình, đến khoảng 4 giờ sáng.

Theo như lộ trình của mình, James đi qua những khu dân cư nguy hiểm; những lúc như vậy ông dựa vào niềm tin để tiếp tục bước đi. Cách đây một vài năm , James bị đánh đập đau và bị cướp trên đường khi đi bộ. Mặc dù ông ấy không thích nói về những vụ việc đã xảy ra, nhưng ông ấy không để nó dừng việc đi làm của ông.

James nói rằng "ở đâu có ý chí , nơi đó sẽ có con đường và đó là điều tôi không bao giờ quên".

Một điều khác mà ông ấy thích là câu nói của cha ông đã từng nói "Một việc có thể gặp khó khăn, nhưng khó khăn ở chính con người chứ không phải số lần gặp phải khó khăn"

Thêm 10 năm khó khăn nữa, James sẽ có thể quên đi thời gian khó khăn trước đây.

Khi câu chuyện của James lần đầu tiền lên bảng tin chính, nó tạo cảm hứng cho Evan Leedy -một anh chàng 19 tuổi tạo ra chiến dịch xây dựng quỹ để gây tiền mua xe cho James. Anh chàng này bắt đầu với mục tiêu gây 5000 đô la nhưng chỉ trong vài ngày, quỹ quyên góp nhanh chóng đạt được và lên đến 300000 đô la. Hơn 11 người quyên góp trong vòng dưới 4 ngày.

Và sau 10 năm đi bộ, James có thể lái xe đi làm thay vì đi bộ. Tại sao ư? một người kinh doanh xe địa phương đã ủng hộ một chiếc xe hàng hiệu mới cho James,

Điều đó chỉ ra rằng khi gặp khó khăn , chính khó khăn sẽ cho ta cơ hội mới. Khi ai được nhận được sự giúp đỡ đúng lúc, họ sẽ bước lên và làm tiếp phần còn lại.

 

Dịch bởi: AdamDuong, cui_khom_oxi_hoa_khu, smilea166