Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Phim ảnh (Movies)

Movies

I love watching movies. At the cinema, on TV or on my computer. I'm a big movie fan and love all the news of my favourite movie stars.

I like all kinds of movies - Hollywood blockbusters, black and white movies from the 50s, independent movies... They're all good.

Recently I've got into watching foreign movies. I like the films that come out of Bollywood - they're very different. The first film I saw at the movie theatre was Star Wars. I was amazed at the special effects.

Nowadays, so many movies have such good computer graphics that we forget how special the effects are.

One of my favourite ways of relaxing is to rent the latest DVD and sit on the sofa with a big bag of potato chips. The sound has to be up to the max and the lights have to be off.

Source: Listen A Minute

 

 

Phim ảnh

Tôi thích xem phim. Tại rạp chiếu phim, trên truyền hình hay trên máy tính của tôi. Tôi là một người rất hâm mộ phim ảnh và thích mọi tin tức của những ngôi sao điện ảnh yêu thích của tôi.

Tôi thích tất cả các loại phim – phim bom tấn của Hollywood, phim đen trắng của những năm 50, phim về giải phóng...Tất cả đều rất hay.

Gần đây tôi quan tâm đến việc xem phim nước ngoài. Tôi thích những bộ phim mà được xuất bản bởi Bollywood -  chúng rất khác biệt. Bộ phim đầu tiên tôi xem tại rạp chiếu phim là Star Wars. Tôi đã ngạc nhiên trước các hiệu ứng đặc biệt.

Ngày nay có  rất nhiều phim có đồ họa máy tính tuyệt vời đến nỗi chúng ta quên đi những hiệu ứng đó đặc biệt như thế nào.

Một trong những cách thư giãn yêu thích nhất của tôi là thuê những đĩa DVD và ngồi trên ghế sô-pha với một túi giấy khoai tây chiên to. Âm thanh phải mở tối đa và tắt hết đèn.

Dịch bởi: Hoài Thương