Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Những người mẹ (Mothers)

Mothers

Mothers are the people dearest to us. We all have a special relationship with our mother.

We are naturally bonded to our mother. We spend nine months growing inside her and she is the person who looks after us when we are babies.

Our mother does everything for us. She feeds us, cleans us, wipes away our tears, treats our cuts and bruises, supports us and loves us. And all of this never stops.

Mothers still do motherly things even when we are old and she is really old. It is very sad to hear that someone’s mother has died. I remember this happening to some children in my class at school.

I can’t imagine how children grow up without a mother. I hope my mother lives forever. She deserves to.

Source: Listen A Minute

 

 

Những người mẹ

Mẹ là những người yêu quý nhất của chúng ta. Chúng ta đều có mối quan hệ đặc biệt với mẹ của mình.

Chúng ta có mối ràng buộc tự nhiên với mẹ của mình. Chúng ta trải qua 9 tháng trong bụng mẹ và bà là người chăm sóc chúng ta khi chúng ta còn nhỏ.

Mẹ chúng ta làm tất cả mọi thứ cho chúng ta. Bà cho chúng ta ăn, tắm rửa cho chúng ta, lau đi những giọt nước mắt của chúng ta, điều trị các vết đứt và vết thâm, nuôi nấng và yêu thương chúng ta. Và tất cả điều này không bao giờ ngừng lại.

Mẹ vẫn làm những điều mẹ làm cho chúng ta thậm chí khi chúng ta già và bà cũng già. Rất buồn khi nghe mẹ của ai đó qua đời. Tôi vẫn nhớ điều này đã xảy ra với một đứa trẻ trong lớp tôi ở trường học.

Tôi không thể tưởng tượng được bọn trẻ sẽ lớn lên mà không có mẹ sẽ  như thế nào. Tôi huy vọng mẹ tôi sống mãi mãi. Bà xứng đáng với điều đó. 

Dịch bởi: Hoài Thương