Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Ly dị (Divorce)

Divorce

Divorce is on the increase around the world. It seems divorce rates are rising in pretty much every country you read about. I know in my country, divorce is now not unusual. More than thirty per cent of marriages end in divorce.

 I suppose it’s easier nowadays to get a divorce, and it’s more socially acceptable. I know it was more difficult to get divorced 50 years ago. People thought that there was something wrong with you if you were a divorcee. 

Today, it’s common to get through two, three, even more marriages. Perhaps people should think a bit more before they get married. 

Divorce is pretty hard on children. When a divorce gets ugly, the kids really suffer. Sorting out divorce settlements can be a messy business.

Source: Listen A Minute

 

 

Ly hôn

Tình trạng ly hôn ngày càng gia tăng trên toàn thế giới. Có vẻ như tỷ lệ ly hôn đang tăng lên khá nhiều ở mỗi quốc gia bạn biết. Ở nước tôi, ly hôn bây giờ không phải là chuyện hiếm. Hơn ba mươi phần trăm các cuộc hôn nhân kết thúc bằng việc ly hôn.

Tôi nghĩ rằng ngày nay việc ly hôn được quyết định một cách dễ dàng và xã hội cũng dần chấp nhận điều đó. Nhưng cách đây 50 năm thì ly hôn là một việc hết sức khó khăn. Mọi người sẽ nghĩ rằng bạn có điều gì đó không tốt nếu bạn là một người đã ly dị.

Hiện nay, việc ly hôn trở nên phổ biến khi một người có thể có hai, ba, thậm chí nhiều cuộc hôn nhân. Có lẽ mọi người nên suy nghĩ nhiều hơn một chút trước khi họ kết hôn.

Đối với trẻ em khá khó khăn để chấp nhận một cuộc ly hôn. Khi cuộc ly hôn diễn ra, những đứa trẻ thực sự rất đau khổ. Việc định ra các quyết toán trong ly hôn có thể sẽ làm đảo lộn mọi thứ.

 

Dịch bởi: cepnguyen