Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Sự tiến hoá (Evolution)

Evolution

I learnt all about evolution when I was about ten years old. I remember it clearly. I thought it was amazing. My mind was full of images of strange creatures crawling out of a green, soupy lake. 

Fish that had somehow developed legs and the ability to breathe air. Then these creatures turned into all kinds of animals. All the books I read said we came from apes. Scientists are still not sure how. There’s a missing link. 

When I think about it now, the theory of evolution is a clever concept. The man who thought of it, Charles Darwin, said nature is all about the survival of the fittest. 

Only the strongest species survive. We are still evolving. Scientists believe we will look quite different a million years from now. I wonder what we’ll look like.

Source: Listen A Minute

 

Sự tiến hóa

Tôi đã học được tất cả về quá trình tiến hóa khi tôi khoảng mười tuổi. Tôi nhớ rất rõ ràng. Tôi nghĩ rằng nó khá tuyệt diệu. Trong trí nhớ của tôi đầy những hình ảnh về những sinh vật lạ trườn ra khỏi một cái hồ lõng bõng màu xanh.

con cá có chân bằng cách nào đó đã phát triển và có khả năng hít thở không khí. Sau đó, những sinh vật này biến thành tất cả các loại động vật. Tất cả những cuốn sách tôi đọc cho biết chúng ta tiến hóa từ loài khỉ. Các nhà khoa học vẫn không chắc chắn rằng nó đã diễn ra thế nào. Có lẽ có một mắt xích nào đó chưa được tìm thấy.

Bây giờ khi tôi nghĩ rằng thuyết tiến hóa là một khái niệm thông minh. Một người đàn ông có tên Charles Darwin đã nói rằng bản chất tự nhiên là tất cả những sự điều chỉnh cần thiết để tồn tại.

Chỉ có những loài mạnh nhất có thể tồn tại. Chúng ta vẫn đang phát triển. Các nhà khoa học tin rằng có một sự khác nhau rõ rệt những gì cách đây 1 triệu năm và bây giờ. Tôi không biết liệu hình hài chúng ta sẽ như thế nào sau này.

 

Dịch bởi: nguyenthao