Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Nghe Radio

Radio

It’s amazing how radio is still with us. Everyone thought that television would kill radio. It didn’t. Then music videos and MTV came along.

That didn’t really affect radio either. It seems radio is becoming more and more popular these days. You can tune in to almost any radio station in the world nowadays over the Internet.

I’m a big fan of radio and can’t live without it. I love radio phone-in shows. It’s fascinating to hear callers call in and talk about the latest news. Even though I have a CD player in my car, more often than not I will listen to the radio.

I like not having to choose what to listen to. It’s also useful to get traffic updates. One of my dreams as a kid was to be a DJ and play my favourite songs all day.

Source: Listen A Minute

 

 

Nghe Radio

Thật là tuyệt vời khi radio vẫn còn với chúng ta. Mọi người đã nghĩ rằng truyền hình sẽ giết chết radio. Nhưng điều đó không thể. Sau đó là sự xuất hiện của MTV và video

Điều đó cũng không ảnh hưởng đến radio. Ngày nay dường như radio ngày càng trở nên phổ biến hơn. Bây giờ Bạn có thể bật được bất kỳ đài phát thanh tren khắp thế giới thông qua internet

Tôi là một người hâm mộ ruột của radio và không thể sống thiếu nó. Tôi yêu thích radio được phát trên điện thoại. Thật tuyệt để nghe nhiều người gọi đến vá nói về những tin tức mới nhất. Mặc dù xe hơi của tôi có máy nghe nhạc nhưng tôi thường thích nghe radio hơn.

Tôi không cần phải chọn mình sẽ nghe cái gì. Nó thật hữu ích để cập nhật tình hình giao thông. Tôi có một ước mơ khi tôi còn trẻ là trở thành DJ và chơi những bài nhạc tôi yêu thích suốt cả ngày.

 

Dịch bởi: hangdao