Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Nghề trông trẻ (Babysitting)

 

Babysitting

I loved babysitting when I was younger. It was a really easy way to make money. All I had to do was sit in my neighbour’s house and look after the kids.

That was the easy bit, because the kids were usually asleep in bed. The parents would give me a lot of money for watching DVDs and eating snacks.

When I was even younger, I liked it when my babysitter came round. She would always play games with us and let us stay up late. She would send us to bed just before my parents came home.

I know in some countries, babysitting isn’t so common. It isn’t part of the culture.

I suppose that’s not such a bad thing. I read a lot in the papers nowadays about babysitters hitting the children because they don’t sleep. That’s really bad.

Source: Listen A Minute

 

 

Nghề trông trẻ

Tôi thích nghề trông trẻ khi tôi còn trẻ. Đó thực sự là một cách dễ dàng để kiếm tiền. Tất cả những gì tôi phải làm là ngồi trong nhà hàng xóm và chăm nom trẻ con.

Có chút dễ dàng vì bọn trẻ thường ngủ trên giường. Các bậc cha mẹ sẽ cho tôi rất nhiều tiền cho việc xem DVD và ăn đồ ăn nhẹ.

Khi còn nhỏ, tôi thích thú mỗi lần cô trông trẻ đi quanh mình. Cô ấy luôn luôn chơi cùng chúng tôi và cho chúng tôi thức khuya. Cô sẽ cho chúng tôi ngủ ngay trước khi cha mẹ tôi trở về nhà.

Tôi biết, ở một số nước, nghề trông trẻ không phải là quá phổ biến. Nó không phải là một phần của nền văn hóa.

Tôi cho rằng đấy không phải là một điều xấu. Tôi đọc rất nhiều tin về người giữ trẻ ngày nay đánh trẻ con vì chúng không chịu ngủ. Đó thực sự là điều tồi tệ.

 

Dịch bởi: cepnguyen