Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến - Học tập tại nhà (Home schooling)

Home schooling

I think home schooling is great. I wish my parents had done this. The idea of never going to school sounds too good to be true. I hated school.

I wanted to stay at home every day. I really wouldn't have minded staying at home and studying. Of course, you need to be careful not to forget studying.

One thing about home schooling I like is visiting museums or watching documentaries to learn more. This is so much better than learning in school.

I think my learning at school suffered because there were many kids who didn't want to learn. I could have got better marks if I had stayed at home.

Perhaps there'll be more home schooling in the future because of the Internet.

Source: Listen A Minute

Mô hình học tập tại nhà

Tôi nghĩ rằng trường học tại nhà thì rất tuyệt. Tôi mong bố mẹ tôi cũng nghĩ như vậy. Ý tưởng sẽ không bao giờ đến trường để học nữa nghe có vẻ sẽ thành hiện thực. Tôi ghét trường lớp.

Tôi đã muốn học ở nhà mỗi ngày trước đây. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể ở nhà và tự học. Dĩ nhiên, bạn cần phải cẩn thận để không phải quên việc học này.

Một điều nữa về home-schooling mà tôi thích đó là viếng thăm những viện bảo tàng hoặc xem những tài liệu khác để được học nhiều hơn. Điều này thực sự tốt hơn rất nhiều so với học ở trường.

Tôi nghĩ tôi đã chịu đựng việc học ở trường bởi có nhiều đứa trẻ khác cũng không muốn đến trường học. Tôi có thể có những điểm số tốt hơn nếu tôi tự học tại nhà.

Có thể sẽ có nhiều hơn mô hình học tập tại nhà trong tương lai bởi vì đã có internet.

Dịch bởi: Ce Phan