Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề- Trì hoãn sự thèm khát là chìa khóa để thành công?

 

Topic- Delayed gratification- The secret to success?

What's the secret to success in life?

Some people think that delayed gratification is the secret to success. Delayed gratification means to give up pleasure now to get a greater reward in the future. Here is an easy example:

You stop yourself from eating junk food during the winter, so when summer comes, you will look good at the beach.

In 1972 there was an experiment. It tested children's ability to delay gratification. In this experiment a researcher offered a small child a choice. The child could have one marshmallow now or 2 marshmallows if the child could wait for 15 minutes. The researcher left the child alone in the room with one marshmallow on a tray. The child was filmed with a secret video camera. Most of the children couldn't wait and soon ate the marshmallow.

However, about 30% were able delay gratification and get the second marshmallow. Interestingly, the children were tested for the next 30 years and guess what? The ones who could wait for the second marshmallow were more successful later in life! They got higher test scores in school. They had fewer problems with drugs. They were much more likely to go to college. They had lower body fat. And they made more money as adults. Delayed gratification is a type of self-control. We can all benefit from it. And we can use it to be successful.

The children in this experiment used a lot of techniques to delay gratification and control themselves. You can see how they act in the video below. Some turn around so don't see the tray and the marshmallow. Some cover their eyes so they can't see the marshmallow. Some kick the desk. Some pull their hair. Others stroke the marshmallow as if it were a doll. These are all techniques to control their focus. They are childish techniques, but they work.

These children were lucky to develop self-control from a young age. But, many people think that adults can also develop self-control through practice. With that self-control they become more successful and reach their goals.

What about you? How much self-control do you have? What techniques do you use to delay gratification now to get greater rewards later? Let us know what you think in the comments.

 

Chủ đề- Trì hoãn sự thèm khát là chìa khóa để thành công?

Bí quyết để thành công trong cuộc sống là gì?

Một vài người nghĩ rằng sự hoãn lại ham muốn thỏa mãn là bí quyết để thành công. Sự hoãn lại cảm giác thỏa mãn có nghĩa là từ bỏ sự vui sướng tức thời để có được phần thưởng tuyệt vời hơn trong tương lai. Dưới đây là một ví dụ về điều này:

Vì bạn không ăn vặt suốt cả mùa đông, nên khi hè đến, bạn sẽ trông rất tuyệt ở bãi biển.

Vào năm 1972 đã có một thí nghiệm được thực hiện. Thí nghiệm kiểm tra khả năng kiềm chế sự ham muốn của những đứa trẻ. Trong thí nghiệm này, nhà nghiên cứu đã chọn ra một số trẻ nhỏ. Ban đầu, đứa trẻ này có được 1 miếng kẹo dẻo hoặc là sẽ có được 2 miếng nếu đứa trẻ này có thể đợi được sau 15 phút. Nhà nghiên cứu để đứa bé một mình trong căn phòng với 1 miếng kẹo dẻo đặt trong một chiếc đĩa. Tất cả hình ảnh của đứa bé được quay lại bằng một máy quay bí mật. Hầu hết các đứa bé đều không thể đợi được và chúng sớm ăn đi miếng kẹo dẻo.

Tuy nhiên, có khoảng 30% trẻ có thể hoãn lại sự thèm muốn của mình và có được miếng kẹo dẻo thứ hai. Thật thú vị, với những đứa trẻ đã được kiểm tra, hãy đoán xem chuyện gì xảy ra trong 30 năm tiếp theo nhé? Những trẻ có thể đợi để có miếng kẹo dẻo thứ hai sau này đã đạt được nhiều thành công trong cuộc sống! Chúng đạt được những điểm số cao hơn trong các kỳ thi ở trường. Chúng ít gặp vấn đề với chất gây nghiện, ma túy hơn. Chúng có khả năng vào đại học cao hơn. Chúng ít bị béo phì hơn. Và chúng làm ra nhiều tiền hơn khi ở tuổi trưởng thành. Hoãn lại sự thỏa mãn cảm xúc là một loại tự chủ. Chúng ta có thể tận dụng lợi ích từ điều này. Và chúng ta có thể áp dụng điều này để thành công.

Những đứa trẻ trong thí nghiệm này sử dụng rất nhiều cách để tránh đi sự thèm muốn và kiểm soát được chính bản thân chúng. Bạn có thể thấy cách chúng hành động như thế nào trong đoạn video bên dưới. Một số chúng quay mặt đi chổ khác để không phải nhìn thấy chiếc đĩa và miếng kẹo dẻo. Số khác che mắt lại để không thể thấy miếng kẹo dẻo. Một số thì đá bàn. Một số lại bứt tóc. Số khác nữa thì vuốt ve miếng kẹo như thể chúng là một con búp bê. Tất cả những cách thức này được chúng dùng để điều khiển sự tập trung của chúng. Đó là những cách rất trẻ con, nhưng chúng lại rất hiệu quả.

Những đứa bé này rất may mắn khi được phát triển khả năng tự chủ bản thân ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng, nhiều người nghĩ rằng người lớn cũng có thể phát triển sự tự chủ bản thân thông qua luyện tập. Với sự tự chủ, họ trở nên thành công hơn và đạt được những mục tiêu của họ.

Còn bạn thì sao? Bạn có bao nhiêu sự tự chủ? Kỹ thuật nào bạn sử dụng để hoãn lại sự thỏa mãn hiện tại để đạt được những phần thưởng tốt hơn sau đó? Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì qua những bình luận. 

 

TỪ VỰNG

 • Delayed gratification: Sự hoãn lại cảm xúc thỏa mãn
 • Reward (n): phần thưởng
 • Junk food (n): đồ ăn vặt, thức ăn nhanh
 • Experiment (n): thí nghiệm
 • Marshmallow (n): kẹo dẻo
 • Self-control (n): tự chủ
 • Benefit (n): lợi ích
 • Technique (n): kỹ thuật
 • Turn around : quay người đi
 • Doll (n): búp bê
 • Childish (adj): như trẻ con

Theo DEng

Dịch bởi: Ân Huệ

Trung tâm ngoại ngữ CEP- Bình Thạnh

Các chủ đề tiếng Anh tương tự: Giấc mơ, Văn hóa, Sở thú

 
TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH: Trì hoãn sự thèm khát là chìa khóa để thành công? Trì hoãn sự thèm khát là chìa khóa để thành công?

 

Hãy chọn đáp án đúng theo nội dung đoạn hội thoại phía trên. Sau khi làm đúng hết tất cả các câu trắc nghiệm, bạn sẽ nhận được một mã số ngẫu nhiên dùng để ưu tiên sửa bài bên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group như sau:

Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxx

Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm dưới đây. Ai có mã số này sẽ được thầy Ce Phan ưu tiên sửa bài trước.

 

Câu 1: …………… gratification means to give up pleasure now to get a greater reward in the future.

 defer

 Postpone

 Delayed


Câu 2: You stop yourself from eating junk food during the winter, so …………… summer comes, you will look good at the beach.

 when

 will

 untill


Câu 3: The researcher…………… the child alone in the room with one marshmallow on a tray.

 leave

  left

 leaves


Câu 4: They got …………… test scores in school.

 highest

 high

 higher


Câu 5: These children were lucky to develop …………… from a young age.

 self-control

 out of control

 lost control