Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề- Những chiếc túi du lịch Eagle Creek

Topic: Eagle Creek travel bags 

How would you like to use a high quality travel bag at an extremely low price? Well, it's possible if you buy a bag from a company called Eagle Creek. They have a lifetime warrantyon their travel bags. That means they fully guarantee their bags against wear and tear. If the bag ever rips, or the zipper ever breaks, all you have to do is send the bag back to the company, and they will either repair it or replace it with a brand new one!

I bought my first Eagle Creek bag back in 1991, and I still use it. Twice the zipper has broken, once in 1995 and the second time in 2001. Both times the company gave me brand new bags of the same size and type. I spent about 200 dollars to buy the bag originally. So after 20 years of use, that comes out to 10 dollars per year, or less than a dollar a month! And they are great bags, too, designed by travelers for travelers.

So if you are looking for a good bargain, I highly recommend Eagle Creek travel bags. They are the best and, in the long run, the cheapest.

Watch this short video demonstrating the great design of Eagle Creek travel bags:

What do you think? Do you think the company is crazy for offering a lifetime warranty? Would you buy an Eagle Creek Travel Bag?

 

Chủ đề: Những chiếc túi du lịch Eagle Creek

Bạn có muốn sử dụng một chiếc túi du lịch chất lượng cao với một mức gia vô cùng thấp không? Điều này là có thể nếu như bạn mua một chiếc túi từ công ty có tên Eagle Creek. Họ có chế độ bảo hành trọn đời cho những chiếc túi của họ. Điều này có nghĩa là họ đảm bảo những chiếc túi của họ chống lại sự hao mòn và hư hỏng. Nếu chiếc túi bị rách ra, hoặc là dây kéo bị hỏng, thì tất cả những điều bạn phải làm đó là gửi chiếc túi đó đến công ty, và họ sẽ sửa hoặc thay thế nó với một cái mới!

Tôi mua chiếc túi Eagle Creek đầu tiên vào năm 1991, và tôi vẫn còn đang sử dụng nó. Dây kéo của tôi bị hỏng hai lần, một lần vào năm 1995 và lần thứ hai là vào năm 2001. Cả hai lần công ty đều đưa cho tôi một chiếc túi mới với cùng kích cỡ và chủng loại. Tôi đã bỏ ra khoảng 200$ để mua chiếc túi ban đầu. Và sau 20 năm sử dụng nó, tui chỉ bị hao hụt đi 10$ mỗi năm, hay là ít hơn 1$ một tháng! Bên cạnh đó chúng cũng là những chiếc túi tuyệt vời nữa, được thiết kế bởi khách du lịch cho du khách.

Vì vậy nếu bạn đang tìm kiếm một sự mặc cả tốt, tôi đề nghị cao những chiếc túi du lịch Eagle Creek. Chúng là những chiếc túi tốt nhất, thời gian sử dụng lâu bền, và chúng có giá rẻ nhất.

Bạn hãy xem một đoạn video ngắn thể hiện thiết kế tuyệt vời của những chiếc túi Eagle Creek:

Bạn nghĩ sao? Bạn có nghĩ rằng công ty này thật điên rồ khi cung cấp chế độ bảo hành trọn đời? Bạn sẽ mua một chiếc túi du lịch Eagle Creek chứ?

 

TỪ VỰNG

Lifetime warranty: thời gian bảo hành trọn đời
Guarantee (v): đảm bảo
Wear and tear: sự hao mòn và hư hỏng
Rip (v): rách ra
Come out: ra khỏi
Bargain (n): sự mặc cả
Demonstrate (v): thể hiện, chứng minh

 

 

Theo DEng
Dịch bởi: Ân Huệ
Trung tâm ngoại ngữ CEP- Bình Thạnh

 

Các chủ đề tiếng Anh phổ biến khácở đây

 
TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH: Những chiếc túi du lịch Eagle Creek

 

Hãy chọn đáp án đúng theo nội dung đoạn hội thoại phía trên. Sau khi làm đúng hết tất cả các câu trắc nghiệm, bạn sẽ nhận được một mã số ngẫu nhiên dùng để ưu tiên sửa bài bên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group như sau:

Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxx

Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm dưới đây. Ai có mã số này sẽ được thầy Ce Phan ưu tiên sửa bài trước.

 

Câu 1: They have a …………… their travel bags.

 short-term

 warrantyon

 lifetime warrantyon


Câu 2: If the bag ever rips, or the zipper ever breaks, all you …………… send the bag back to the company, and they will either repair it or replace it with a brand new one!

 have to do is

 has to do

 had to do


Câu 3: Both times the company gave me …………… bags of the same size and type.

 a

 brand new

 the


Câu 4: I spent about 200 dollars to buy the bag originally. So after 20 years of use, that comes out to 10 dollars per year, or …………… a dollar a month!

 more than

 about

 less than


Câu 5: So if you are …………… a good bargain, I highly recommend Eagle Creek travel bags. They are the best and, in the long run, the cheapest.

 looking for

 looking up

 looking after