Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề: Hạnh phúc (Happiness)

Topic: Happiness

Happiness is sitting on a beach with a good book and no more work and studying for a year. Ahhhh… if only. What's your idea of happiness? It's such an important thing. I like Bhutan's idea (Bhutan is the small country next to Nepal). There, they prefer to measure happiness instead of money. The most important thing for Bhutan's government is how happy the people are. What a fantastic idea this is. Imagine if governments focused on making us all happy. They could spend money on beaches and free ice cream instead of fighting wars. I looked at everyone on the train this morning. No one looked happy. Maybe the news should be full of happy stories instead of the usual doom and gloom.

Chủ đề: Hạnh phúc

Hạnh phúc là cảm giác được ngồi ở một bãi biển với một cuốn sách hay và không phải làm việc hay học hành gì hết trong một năm. Ahhh...chỉ có thế thôi. Theo bạn hạnh phúc là gì? Đó chắc hẳn là một điều quan trọng. Tôi thích quan niệm về hạnh phúc của Bhutan (một đất nước nhỏ bé bên cạnh Nepal). Ở đó họ muốn có được hạnh phúc hơn là có tiền. Điều quan trọng nhất mà chính phủ Bhutan cần làm đó là mang lại hạnh phúc cho người dân. Họ sẽ dành nhiều tiền hơn tại những bãi biển, những cây kem miễn phí hơn là để tham gia vào các cuộc chiến. Tôi đã nhìn vào những người xung quanh tôi trên tàu vào sáng nay. Không ai trông có vẻ hạnh phúc.  Tôi cho rằng báo chí nên đưa những bài viết về những câu chuyện hạnh phúc thay vì chỉ thường tậm trung vào những chuyện chết chóc và u ám.

 

Dịch bởi Ce Phan

Trung tâm Anh ngữ CEP

 

 

Đọc các chủ đề tiếng Anh phổ biến kháctại đây

 

TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH: Hạnh Phúc (Hapiness)

 

Hãy chọn đáp án đúng theo nội dung đoạn hội thoại phía trên. Sau khi làm đúng hết tất cả các câu trắc nghiệm, bạn sẽ nhận được một mã số ngẫu nhiên dùng để ưu tiên sửa bài bên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group như sau:

Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxx

Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm dưới đây. Ai có mã số này sẽ được thầy Ce Phan ưu tiên sửa bài trước.

 

1. Happiness is _____________ a beach with a good book and no more work and studying for a year.

 standing at

 sitting on

 going in


2. What's your idea of happiness? It's such an important thing. I like Bhutan's idea (Bhutan is the __________next to Nepal).

 happy country

 small country

 interesting place


3. There, they prefer to measure happiness instead of __________. The most important thing for Bhutan's government is how happy the people are.

 money

 fortune

 property


4. What a fantastic idea this is. Imagine if governments focused on making us all happy. They could spend money on beaches and free ice cream instead of __________________.

 strong competition

 fighting wars

 argument


5. I looked at everyone on the train this morning. No one looked happy. Maybe the news should be full of happy stories instead of the usual __________________.

 unmeaningful stories

 gossips and chitchats

 doom and gloom