Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng AnhLàm thế nào để vượt qua một bài kiểm tra khó?

Topic: How to pass the hardest test … 

The Navy Seals have one of the most difficult tests in the world. The test not only requires an incredible amount of physical strength, it also requires a lot of mental toughness and will power. On average, 75% of soldiers who enter Navy Seal school voluntarily quit or suffer injuries that force them to quit. The Navy has found that teaching 4 simple psychological techniques has successfully increased passing rates.

Goal Setting is the first technique. Navy Seals in training are taught to not only make long-term goals but also mid-term and short-term goals. Their training is very stressful and they are taught to focus not on finishing the 2-week course but just to survive until lunch or just to complete the next activity.

Mental Rehearsal is the second technique. Navy Seals in training are taught to visualize themselves succeeding. They don't just think about succeeding. They practice the tests in their mind and see themselves succeeding.

Self-Talk is the third technique. Humans have the ability to mentally say over 700 words a minute. A surprisingly large number of these words are negative. Seals in training are taught to talk positively to themselves even though they are often tested in very stressful and dangerous situations.

Arousal Control is the fourth technique. Navy seals in training are taught to control their breathing and relax when they face challenges. People under stress release hormones like adrenaline and cortisol that can make it difficult to think. With breath control, they are able to slow their heart rate and focus on the challenges in a calm way.

Even though this is one of the most difficult tests in the world, these 4 simple techniques increased passing rates from 25% to 33%. While you're probably not training to become an elite soldier, these ideas can be applied to many different goals. When you're making your goals and plans for the new year, don't just decide what you want to achieve. Take some time to think about how you will do it. What mental techniques can you use to help you achieve your goals?

 

Chủ đề tiếng AnhLàm thế nào để vượt qua một bài kiểm tra khó?

Binh đoàn hải quân Seal có một trong những bài kiểm tra khắc nghiệt nhất trên thế giới. Bài kiểm tra không chỉ yêu cầu một sức mạnh về thể chất phi thường, mà nó còn yêu cầu một tinh thần bền bỉ và một ý chí mạnh mẽ. Tính trung bình, 75% binh lính vào trường binh đoàn hải quân Seal tình nguyện bỏ cuộc hoặc vì chịu đựng thương tích buộc họ phải bỏ cuộc. Binh đoàn hải quân đã tìm ra 4 kỹ thuật tâm lý đơn giản để gia tăng tỉ lệ số binh sĩ có thể vượt qua thành công bài kiểm tra.

Đặt mục tiêu là kỹ thuật đầu tiên. Trong huấn luyện binh lính hải quân Seal được dạy không chỉ đặt ra những mục tiêu dài hạn mà đồng thời họ còn đặt ra những mục tiêu giữa và ngắn hạn. Bài huấn luyện của họ cực kỳ căng thẳng và họ được dạy không phải để tập trung vào việc hoàn thành khóa huấn luyện 2 tuần mà chỉ để còn sống sót cho đến bữa trưa hoặc chỉ để hoàn thành hoạt động tiếp theo.

Luyện tập tinh thần là kỹ thuật thứ hai. Trong bài huấn luyện người lính hải quân Seal được dạy về việc hình dung chính họ đang chiến thắng. Họ không chỉ suy nghĩ về thành công. Họ còn thực hành những bài kiểm tra trong tâm trí mình và thấy mình thành công.

Tự nhủ với chính mình là kỹ thuật thứ ba. Nhiều người có khả năng nói trên 700 từ một phút. Đáng ngạc nhiên phần lớn các từ này đều là bi quan, tiêu cực. Những người lính Seal được dạy hãy tự nhủ những điều lạc quan với chính bản thân họ dù cho họ thường phải kiểm tra rất căng thẳng và trong những tình huống vô cùng nguy hiểm.

Kiểm soát tinh thần là kỹ thuật thứ tư. Trong huấn luyện những người lính Seal được dạy cách kiểm soát nhịp thở của họ và thư giãn khi họ đối mặt với những thử thách. Những người bị căng thẳng thần kinh tiết ra các hoóc môn như adrenaline và cortisol khiến họ khó khăn trong việc suy nghĩ. Với việc kiểm soát nhịp thở, nhịp tim của họ đập từ từ và họ bình tĩnh tập trung vào những thử thách.

Mặc dù đây là một trong những bài kiểm tra khắc nghiệt nhất trên thế giới, 4 kỹ thuật này làm gia tăng tỉ lệ người vượt qua bài kiểm tra từ 25% lên 33%. Có lẽ bạn không tham gia huấn luyện để trở thành một quân lính tinh nhuệ, nhưng những ý tưởng này có thể giúp bạn đạt được những mục tiêu khác nhau. Khi bạn đặt ra các mục tiêu cho mình và lập kế hoạch cho năm mới, đừng chỉ quyết định bạn muốn đạt được điều gì. Hãy dành thời gian để nghĩ làm thế nào để bạn thực hiện chúng. Kỹ thuật nào bạn có thể sử dụng để đạt được những mục tiêu của mình?

 

TỪ VỰNG:

Navy (n): hải quân

Toughness (n): sự bền bỉ

Will (n): ý chí

Suffer (v): chịu đựng

Visualize (v): hình dung, mường tượng

Arousal (n): sự kích thích

Elite (n): ưu tú, tinh nhuệ

 

Theo DEng
Dịch bởi: Ân Huệ
Trung tâm ngoại ngữ CEP- Bình Thạnh

 

Các chủ đề tiếng Anh tương tựở đây

 

 

Nghe lại chủ đề tiếng AnhSức mạnh của sự hình dung

TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH: Làm thế nào để vượt qua một bài kiểm tra khó?

 

Hãy chọn đáp án đúng theo nội dung đoạn hội thoại phía trên. Sau khi làm đúng hết tất cả các câu trắc nghiệm, bạn sẽ nhận được một mã số ngẫu nhiên dùng để ưu tiên sửa bài bên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group như sau:

Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxx

Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm dưới đây. Ai có mã số này sẽ được thầy Ce Phan ưu tiên sửa bài trước.

 

1. The Navy Seals have one of the most difficult tests in the world. The test not only requires an incredible amount of physical strength, it also requires a lot of mental toughness____________ and will power.

 mental toughness

 mental activities

 handle difficulties


2. The Navy has found that teaching 4 simple _________________ has successfully increased passing rates.

 technical approaches

 psychological techniques

science research


3. Goal Setting is the first technique. Navy Seals in training are taught to not only make ____________ goals but also mid-term and short-term goals.

 long-term

 good vision

 oriented plan


4. Mental Rehearsal is the second technique. Navy Seals in training are taught to ____________ themselves succeeding.

 image

 visualize

 think


5. Seals in training are taught to talk positively to themselves even though they are often tested in very stressful and ________________.

 high pressure

 extremly dangerous

 dangerous positions