Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh: Chuột có thể trở thành thực phẩm của chúng ta

Guinea Pigs As Food Source?

Guinea pigs. I have two of them in my house now. My daughters wanted them for pets. And they're OK with me. They're cute.

They make funny noises. And more importantly, they make my girls happy. Indeed, guinea pigs are popular pets for many children.

Guinea pigs are also well known for their role in biological research, especially in the 19th and 20th centuries. In fact, we often use the term "guinea pig" to refer to a test subject.

For example, if my friend just learned a new massage technique, she might be looking for someone to practice it on. So I might say to her, "I'll be your guinea pig!"

So, you might think of guinea pigs as pets or research animals, but have you ever thought of them as a food source?

Yeah, that's right. You can eat them! In fact, guinea pigs are a traditional food source for people in the Andes mountains, in the area around Peru and Bolivia.

But here is the really interesting thing about guinea pigs as food: the meat is high in protein and very, very cheap to produce. Guinea pigs reproduce very quickly, they don't need much space, and they can survive off of leftover scraps of food from the kitchen of their human owners.

This is perfect for people living in rural regions in developing countries, who cannot afford to raise pigs or cows for meat.

Knowing how economically sensible guinea pigs are as a food source, a university in Peru began a program to breed larger guinea pigs for export to other countries.

Maybe efforts like this will help poorer people around the world supplement their diet with much needed protein at much cheaper costs.

So the real question is: would you eat a guinea pig? I suppose I would try it if someone served me one. Just don't tell my daughters. The idea of their father eating a cousin of one of their cute little pet guinea pigs wouldn't make them happy at all.

If you have any stories about eating guinea pigs, or other uncommon food sources, please post them in the comments section below.

 

Source: Deep English

 

 

Chuột có thể trở thành thực phẩm của chúng ta?

Những chú chuột lang. Hiện tại tôi đang có hai chú ở nhà. Con gái của tôi thích nuôi chúng làm những thú cưng. Và chúng ổn với tôi. Những chú chuột này dễ thương.

Chúng tạo ra những tiếng động vui nhộn. Và quan trọng hơn, chúng làm con gái tôi hạnh phúc. Thật vậy, chuột lang đang trở thành thú cưng phổ biến của nhiều trẻ em.

Chuột lang cũng được biết đến với vai trò trong nghiên cứu sinh học, đặc biệt vào thế kỷ 19 và 20. Thực tế, chúng ta thường sử dụng thuật ngữ "guinea pig" để nói đến một vật thí nghiệm.

Ví dụ, nếu bạn tôi vừa mới nghiên cứu ra một kỹ thuật xoa bóp mới, cô ấy có thể sẽ tìm kiếm một vài người để thử nghiệm chúng. Vì vậy tôi có thể nói với cô ấy, "Tôi sẽ là guinea pig của bạn!".

Vậy, bạn có thể nghĩ chuột lang là những vật nuôi, thú cưng hoặc động vật phục vụ cho nghiên cứu, nhưng bạn có bao giờ nghĩ chúng như là một nguồn thực phẩm không?

Vâng, đúng vậy. Bạn có thể ăn chúng! Thực tế, chuột lang là một thức ăn truyền thống của người dân sống ở dãy Andes, khu vực quanh Peru và Bolivia.

Nhưng ở đây là điều thú vị về những con chuột lang làm thức ăn: thịt của chúng có hàm lượng đạm cao và rất rất rẻ để sản sinh ra chúng. Những con chuột lang sinh sản rất nhanh, chúng không cần nhiều không gian, và chúng có thể sống nhờ vào những mẫu vụn thức ăn còn sót lại trong bếp của chủ nhà.

Điều này rất hoàn hảo cho những người sống trong những vùng nông thôn ở các nước đang phát triển, những người mà không có đủ khả năng để nuôi heo hoặc bò lấy thịt.

Để tìm hiểu tính hợp lý về mặt kinh tế của chuột lang khi được sử dụng làm nguồn thực phẩm như thế nào, một trường đại học ở Peru đã bắt đầu một dự án gây nguồn giống chuột bạch lớn hơn để xuất khẩu sang những nước khác.

Có thể những nổ lực như thế này sẽ giúp những người nghèo trên thế giới có thêm một nguồn thực phẩm bổ sung nguồn đạm nhiều hơn ở những mức giá rẻ hơn.

Và một câu hỏi thực sự được đặt ra là: bạn sẽ ăn chuột lang chứ? Tôi đồng ý là tôi sẽ thử nó nếu ai đó dọn cho tôi một con. Nhưng đừng có nói với con gái tôi nhé. Ý tưởng về những ông bố ăn một trong những họ hàng chuột giống thú cưng dễ thương của con gái họ ở nhà sẽ không làm những cô bé vui đâu.

Nếu bạn có bất kỳ câu chuyện nào về ăn những con chuột lang, hoặc những nguồn thực phẩm không phổ biến hãy chia sẻ điều đó ở mục bên dưới.

 

Dịch bởi: Ân Huệ

 

TỪ VỰNG

Term (n): thuật ngữ

Leftover (adj): phần thừa lại

Scrap (n): mẫu vụn

Rural (adj): thuộc nông thôn, thôn dã

Afford (v): có đủ khả năng, có đủ điều kiện

Sensible (adj): hợp lý

Breed (v): gây giống

 

 

 

 
TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH: Chuột bạch làm thức ăn của chúng ta? Chuột bạch làm thức ăn của chúng ta?

 

Hãy chọn đáp án đúng theo nội dung đoạn hội thoại phía trên. Sau khi làm đúng hết tất cả các câu trắc nghiệm, bạn sẽ nhận được một mã số ngẫu nhiên dùng để ưu tiên sửa bài bên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group như sau:

Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxx

Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm dưới đây. Ai có mã số này sẽ được thầy Ce Phan ưu tiên sửa bài trước.

 

Câu 1: And more ……………, they make my girls happy.

 importance

 important

 importantly


Câu 2: In fact, guinea pigs are a …………… source for people in the Andes mountains, in the area around Peru and Bolivia.

 traditional animal

 traditional food

 traditional pet


Câu 3: This is perfect for people living in rural regions in ……………, who cannot afford to raise pigs or cows for meat.

 developed countries

 develop countries

 developing countries


Câu 4: Knowing how economically sensible guinea pigs are as a food source, a university in Perubegan a program to breed larger guinea pigs …………… export to other countries.

 for

 to

 with


Câu 5: he idea of their father eating a cousin of one of their cute little pet guinea pigs ……………make them happy at all.

 wouldn't

 would

 will