Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Chuyển đổi cây trồng vì hạn hán ở miền Trung Việt Nam

Chuyển đổi cây trồng vì hạn hán ở miền Trung Việt Nam

18/12/2015
Mức trung cấp

Drought forces crop switch in central Vietnam

Farmers in the central Ninh Thuan and Binh Thuan provinces have been forced to switch to crops that require less water, such as grass used to feed cows and buffalo, to cope with water shortages caused by prolonged drought.

Although heavy downpours have been occurring in the past two months, it provided only enough water for a small volume of rice crops, farmers said.

Kieu Van Khanh, a farmer in Thuan Nam District's Phuoc Nam Commune, the area hit the hardest by drought in Ninh Thuan Province, said he has converted 720sq.m of rice crops to grass, a drought-tolerant crop.

"I'm afraid that there will likely be no water for cultivation in the next two months," he said.

Tu Cong Chu, a farmer in the same commune, said he had prepared 4kg of grass seed to cultivate on his 720 sq.m field.

He planted grass in the last crop, and it developed well while other crops of rice and vegetables were seriously damaged due to severe drought.

Dat Chung Vui, agricultural official of the communal People's Committee, said the committee encouraged farmers to change to drought-resistant crops such as corn and grass.

As estimated, about 1,800ha of land will be cultivated for this winter-spring crop. However, the water level at Tan Giang reservoir, the main supply of water, was only 12 million cubic metres.

Tran Quoc Hoan, head of the district's Agriculture and Rural Development Office, said the available water was not enough for rice cultivation.

About 1,000 out of 1,800ha of rice crop have been switched to corn, beans and grass, he added.

Farmers in Vinh Hao and Vinh Tan communes in Binh Thuan Province are facing the same situation.

The newly-built Long Song-Da Bac irrigation system has helped local farmers resume their cultivation after two years of pause. However, the restricted amount of 3.8 million cubic metres of water was only enough for about 2,200ha of rice.

Nguyen Trung Thong, deputy head of Tuy Phong District's Agriculture and Rural Development Office, said that the low level of rain has led to the low water storage at reservoirs.

Only 197 million cubic metres of water was measured at the reservoirs, a reduction of 5.56 million cubic metres compared to the same period last year.

Ham Thuan and Dai Ninh reservoirs only stored about 530 million cubic metres, which occupied 40 per cent of its capacity.

To minimise the losses of this crop, the provincial Irrigation Work Department has proposed a switch from more than 13,000ha of rice crops to other crops.

The department plans to inform local authorities about the water level at reservoirs to help them set up proper cultivation plans, according to deputy head of the department Pham Van Tuyen. 

Source: VIETNAMNET

 

 

 

Chuyển đổi cây trồng vì hạn hán ở miền Trung Việt Nam

Nông dân ở các tỉnh miền Trung là Ninh Thuận và Bình Thuận đã bị buộc phải chuyển đổi các loại cây trồng cần ít nước hơn, chẳng hạn như cỏ dùng để nuôi bò và trâu, để đối phó với tình trạng thiếu nước do hạn hán kéo dài.

Mặc dù đã có nhiều trận mưa to đã xảy ra trong hai tháng qua, nhưng chỉ cung cấp đủ nước cho một số lượng nhỏ lúa, các nông dân cho biết.

Ông Kiều Văn Khanh, một nông dân ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hạn hán ở tỉnh Ninh Thuận cho biết ông đã chuyển đổi 720 mét vuông trồng lúa để trồng cỏ, một loại cây trồng chịu hạn.

"Tôi e rằng có nhiều khả năng sẽ không có nước để trồng trọt trong hai tháng tiếp theo" ông nói.

Ông Từ Công Chu, một nông dân ở cùng xã cho biết ông cũng đã chuẩn bị 4kg hạt giống cỏ để trồng trên 720 mét vuông đất của mình.

Ông đã trồng cỏ trong vụ vừa qua và chúng vẫn phát triển tốt trong khi các cây trồng khác như lúa và rau thì bị hư hại nghiêm trọng do hạn hán nghiêm trọng.

Ông Dat Chung Vui, chủ tịch nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã cho biết Ủy ban khuyến khích nông dân chuyển sang trồng các loại cây chịu hạn như bắp và cỏ.

Theo ước tính, khoảng 1,800ha đất sẽ được gieo trồng vào vụ đông xuân này. Tuy nhiên, mực nước tại hồ chứa Tân Giang là nguồn cung cấp nước chính chỉ có 12 triệu mét khối.

Ông Trần Quốc Hoàn, trưởng Văn phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cho biết lượng nước có sẵn không đủ để canh tác lúa.

Khoảng 1.000ha trong số 1,800ha lúa đã được chuyển sang trồng bắp, đậu và cỏ ông nói thêm.

Nông dân ở xã Vĩnh Hào, huyện Vĩnh Tân tỉnh Bình Thuận đang đối mặt với tình trạng tương tự.

Việc xây dựng mới hệ thống thủy lợi Lòng Sông Đà Bắc đã giúp nông dân địa phương tiếp tục việc canh tác của họ sau hai năm tạm dừng. Tuy nhiên, số lượng lại nằm trong giới hạn là 3,8 triệu mét khối nước chỉ đủ cho khoảng 2,200ha lúa.

Ông Nguyễn Trung Thông, Phó trưởng Văn phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tuy Phong, cho biết rằng mực nước mưa thấp đã dẫn đến việc nước được lưu trữ tại các hồ chứa ở mức thấp.

Chỉ có 197 triệu mét khối nước đo được tại các hồ chứa, giảm 5,56 triệu mét khối so với cùng kỳ năm ngoái.

Hồ Hàm Thuận và hồ Đại Ninh chỉ lưu trữ được khoảng 530 triệu mét khối, chiếm 40% công suất.

Để giảm thiểu thiệt hại của vụ mùa này, Ban Công tác thủy lợi của tỉnh đã đề xuất chuyển đổi hơn 13.000 ha lúa sang cây trồng khác.

Bộ có kế hoạch thông báo cho chính quyền địa phương về mức nước tại các hồ chứa nước để giúp họ lập kế hoạch canh tác thích hợp, theo Phó trưởng phòng ông Phạm Văn Tuyên.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục