Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Chuyên gia nhận xét: Việt Nam là điểm nóng về tội phạm công nghệ cao

Chuyên gia nhận xét: Việt Nam là điểm nóng về tội phạm công nghệ cao

13/04/2016
Mức trung cấp

Vietnam is hot spot for high-tech crimes: experts

Vietnam ranks 11th globally in terms of cyberattack threats such as malware spreading, intentional attacks and data theft. 

Colonel Vo Tuan Dung, Deputy Director of the High-tech Crime Prevention Agency, said at Security World 2016, an event held on March 29 that Vietnam has been warned it may be one of the hot spots for high-tech crimes.

The expert cited a report of Symantec, a security firm, as saying that Vietnam now ranks 11th  in cyber attack threats. Hackers may carry out intentional attacks, spread malware, viruses and steal information, targeting Vietnamese businesses and organizations.

VNCERT (the Vietnam Computer Emergency Response Teams) said in 2015, it recognized 5,898 phishing cases, 8,850 defacing cases and 16,837 malware cases, an increase of 1.7 times over the year before.

It gave warnings and helped fix 3,885 incidents, including 87 incidents relating to the ‘gov.vn’ domain name. Malware were mostly hidden links embedded in websites performing unwanted actions.

VNCERT found 1,451,997 IP addresses throughout the country which were affected by malware and by Botnet, an increase of 1.6 times over the year before. It gave warnings to 3,779 IP addresses belonging to state agencies, sent alerts to prevent 7,540 C&C server addresses that regulated Botnets, and removed malicious codes at 1.2 million IP addresses in infected machines put under management of ISP enterprises.

VNCERT also joined forces with international Cert to deal with and prevent 200 counterfeit websites which used counterfeit licenses, forged VNN’s, VDC’s webmails and the State Bank of Vietnam’s website.

Ngo Tuan Anh, deputy president of BKAV, the best known security firm in Vietnam, said ransomeware and adware would continue to be popular. The common characteristic of the malware is that they can bring big profits to hackers.

The cyberattacks that use spyware to steal information and DDoS (distributed denial-of-service) tend to be political such as the attacks on Sony Pictures, the US Department of Defense and the German Parliament.

Nguyen Huy Dung, deputy head of the Ministry of Information and Communication’s Information Safety Agency, said he can see high risks from social networks. Hackers tend to exploit the networks to spread malicious software and steal information.

According to IDG and Gartner, the expenditure on information security in the world will increase by 12-15 percent per annum before it exceeds $100 billion by 2020. The biggest spending would be on measures to ensure security for mobile devices.

Recently, Kaspersky Lab warned of a Trojan Triada, a new trojan targeting Android devices, which can be compared with malware on a Windows device in terms of complexity.

Source: VIETNAMNET

 

 

Việt Nam là điểm nóng về tội phạm công nghệ cao: theo nhận định của chuyên gia

Việt Nam đứng thứ 11 trên toàn cầu về các mối đe dọa tấn công mạng chẳng hạn như lan truyền phần mềm độc hại, các cuộc tấn công có chủ ý và đánh cắp dữ liệu.

Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết tại Security World 2016, một sự kiện tổ chức vào ngày 29 tháng 3 rằng Việt Nam đã được cảnh báo nó có thể là một trong những điểm nóng về tội phạm công nghệ cao.

Chuyên gia đã trích dẫn một báo cáo của Symantec, một công ty an ninh, cho rằng Việt Nam hiện đứng thứ 11 trong các mối đe dọa tấn công mạng. Các hacker có thể thực hiện nhiều cuộc tấn công có chủ ý, phát tán phần mềm độc hại, virus và ăn cắp thông tin, các doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam là mục tiêu của họ.

Trung tâm VNCERT (Trung tâm ứng cứu máy tính khẩn cấp Việt Nam) cho biết trong năm 2015, họ đã ghi nhận 5.898 trường hợp lừa đảo, 8.850 trường hợp tấn công các tài khoản riêng và 16.837 trường hợp phát tán phần mềm độc hại, tăng 1,7 lần so với năm trước.

Cơ quan này đã cảnh báo và giúp sửa chữa 3.885 vụ, trong đó có 87 sự cố liên quan đến tên miền ".gov.vn". Phần mềm độc hại chủ yếu là các dạng liên kết ẩn nhúng trong các trang web tự động thực hiện các hành động không mong muốn.

VNCERT đã tìm thấy 1.451.997 địa chỉ IP trên toàn quốc bị ảnh hưởng bởi những phần mềm độc hại và bởi Botnet (một dạng công cụ của hacker), tăng 1,6 lần so với năm trước. Cơ quan này đã cảnh báo cho 3,779 địa chỉ IP thuộc cơ quan nhà nước, đồng thời gửi thông báo để ngăn chặn 7.540 địa chỉ máy chủ C & C Botnet và loại bỏ các mã độc hại trên 1,2 triệu địa chỉ IP trong máy tính bị nhiễm đặt dưới sự quản lý của các doanh nghiệp ISP.

VNCERT cũng đã gia nhập lực lượng Cert quốc tế để giải quyết và ngăn chặn 200 trang web sử dụng giấy phép giả, giả mạo VNN, webmails VDC và trang web Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch của BKAV, hãng bảo mật nổi tiếng nhất tại Việt Nam, cho biết ransomware (phần mềm gián điệp) và phần mềm quảng cáo sẽ tiếp tục phổ biến. Đặc điểm chung của các phần mềm độc hại này là chúng có thể mang lại lợi nhuận lớn cho tin tặc.

Các cuộc tấn công mạng có sử dụng phần mềm gián điệp để ăn cắp thông tin và DDoS (phân công từ chối dịch vụ) có xu hướng chính trị chẳng hạn như các cuộc tấn công vào Sony Pictures, Bộ Quốc phòng Mỹ và Quốc hội Đức.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Cơ quan an toàn thông tin cho biết ông có thể thấy mức độ rủi ro cao từ các mạng xã hội. Hacker có xu hướng khai thác các mạng này để phát tán phần mềm độc hại và ăn cắp thông tin.

Theo IDC và Gartner, chi phí cho an ninh thông tin trên thế giới sẽ tăng 12-15% mỗi năm trước khi nó vượt quá 100 tỷ USD vào năm 2020. Chi tiêu lớn nhất sẽ là cho các biện pháp bảo đảm an ninh cho các thiết bị di động.

Gần đây, Kaspersky Lab cảnh báo về Trojan Triada, có mục tiêu là các thiết bị Android Trojan mới, có thể được so sánh với các phần mềm độc hại trên thiết bị Windows về độ phức tạp.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục