Bài viết liên quan:

The wolf, the kid and the goat

Mother Goat was going to market one morning to get provisions for her household, which consisted of but one little Kid and herself.

"Take good care of the house, my son," she said to the Kid, as she carefully latched the door. "Do not let anyone in, unless he gives you this password: 'Down with the Wolf and all his race!'"

Strangely enough, a Wolf was lurking near and heard what the Goat had said. So, as soon as Mother Goat was out of sight, up he trotted to the door and knocked.

"Down with the Wolf and all his race," said the Wolf softly.

It was the right password, but when the Kid peeped through a crack in the door and saw the shadowy p outside, he did not feel at all easy.

"Show me a white paw," he said, "or I won't let you in."

A white paw, of course, is a feature few Wolves can show, and so Master Wolf had to go away as hungry as he had come.

"You can never be too sure," said the Kid, when he saw the Wolf making off to the woods.

Two sureties are better than one.

Source: Library of Congress Aesop Tales

 

 

Con sói, cừu non và con dê

Vào một buổi sáng Dê mẹ đi chợ mua đồ dự trữ cho gia đình cô ấy, trong đó bao gồm một ít đồ của cừu con và của cô ấy

" Hãy chăm sóc tốt cho ngôi nhà,con trai " Cô ấy nói với dê con, khi cô cẩn thận chốt cửa." Đừng để bất cứ ai vào, trừ khi anh ta cho con mật khẩu này " hạ con sói và tất cả giống loài của hắn "

Thật kì lạ, một con sói đã nấp gần đó và nghe những gì dê mẹ nói. Vì vậy, ngay khi dê mẹ vừa đi khỏi tầm nhìn, hắn ta chạy nước kiệu tới cửa và gõ cửa.

"Hạ con sói và tất cả dòng họ của hắn" con sói nói một cách dịu dàng.

Nó đã nói đúng mật khẩu,nhưng khi đó dê con đã nhìn trộm ra ngoài khe hở của cái cửa và trông thấy bóng mờ bên ngoài, anh ấy đã không cảm thấy là việc dễ dàng.

" CHo tôi một chân trắng : anh ấy nói " hoặc tôi sẽ không cho bạn vào "

Một chân trắng,tất nhiên, là một số ít nét đặc trưng cho thấy có thể là một con sói, và vì vậy thạc sĩ sói đã phải đi xa trong khi đói như lúc hắn đến.

" Bạn không bao giờ ó thể chắc chắn " con cừu con nói,khi anh ấy nhìn thấy con sói đi tắt vào rừng.

Hai người bảo lãnh tốt hơn một.

 

Dịch bởi: thutrinh96