Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Điện - Điện tử
  4. Đập thủy điện gây nguy hiểm cho cuộc sống trên sông Mekong

Đập thủy điện gây nguy hiểm cho cuộc sống trên sông Mekong

07/11/2015
Mức trung cấp

Hydropower dams pose threat to life on Mekong River

 The construction of hydropower dams on the mainstream Mekong River has had the largest impact on fishing and local livelihoods in the lower basin, as heard at a recent consultative seminar in Hanoi.

Xayaburi hydropower dam in Laos.
 

With a length of 4,880 kilometres, the Mekong River flows through China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam.

Representatives from the Ministries of Natural Resources & the Environment, and Agriculture & Rural Development examined reports on water resources, waterways, biodiversity, fisheries, agriculture and livelihoods in the region.

According to reports, hydropower development in the mainstream river will reduce sediment by 50-70 percent and bio-capacity by 30-50 percent, making it vulnerable to river bank erosion and leading to a decline in farming and fisheries production.

It also seriously harms the fish and aquatic life of the river in the region, including the Mekong dolphin.

About 50-64 species of migratory fish in southern Cambodia and Vietnam, or 10 percent of the total, are at risk of extinction. Up to 33 species of white fish, or 40 percent of the total, are prone to death since their migration is blocked by large infrastructure.

Participants asked for updated findings on the pros and cons of the hydropower construction to devise specific solutions.

Source: VIETNAMNET

 

 

Đập thủy điện gây nguy hiểm cho cuộc sống trên sông Mekong

Việc xây dựng các đập thủy điện trên sông Mekong chính đã có tác động rất lớn đến việc đánh bắt cá và sinh kế của người dân địa phương ở hạ lưu con sông, thông tin tại một hội thảo tham vấn gần đây tại Hà Nội.

Đập thủy điện Xayaburi ở Lào.

Với chiều dài 4.880 km, sông Mekong chảy qua các nước là Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

Các Đại diện Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Nông nghiệp & PTNT đang xem xét các báo cáo về tài nguyên nước, đường thuỷ, đa dạng sinh học, thủy sản, nông nghiệp và sinh kế ở khu vực.

Theo báo cáo, phát triển thủy điện trên dòng sông chính sẽ làm giảm 50-70 phần trăm phù sa và 30-50 % lưu lượng nước, làm cho bờ sông dễ bị xói lở và dẫn đến sự suy giảm chăn nuôi và thủy sản.

Nó cũng hưởng nghiêm trọng đến cá và đời sống thủy sinh của con sông, bao gồm cả cá heo Mekong.

Có 50-64 loài cá di cư ở miền nam Campuchia và Việt Nam, hay 10% trên tổng số, có nguy cơ tuyệt chủng. Lên đến 33 loài cá trắng, hay 40% trong tổng số, dễ bị tử vong kể từ khi đường di cư của chúng bị chặn lại bởi các cơ sở hạ tầng lớn.

Những người tham gia đã đưa ra các câu hỏi về ưu và nhược điểm của việc xây dựng thủy điện để đưa ra những giải pháp cụ thể.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục