Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Điều gì xảy ra với máu của bạn sau khi hiến tặng?

Điều gì xảy ra với máu của bạn sau khi hiến tặng?

24/08/2015
Mức trung cấp

What happens to your blood after donation?

People might think that after being donated blood will be transfused directly to a patient’s body, but actually the liquid has to go through a strict process before any transfusion.

“In a simple explanation, blood received from donors will be put into a screening test before being processed to become blood components [like erythrocytes (red blood cell), platelets and blood plasma],” said Doctor Nguyen Thi Thanh Dung, head of the blood screening-testing department of the Hanoi-based National Institute of Hematology and Blood Transfusion.

“The last step of the process is storing and preserving blood at appropriate temperatures,” she added. “Before a transfusion, a test on the adverse reaction between donated and patient blood will be conducted. If the result is negative, then the transfusion will be performed.”

The National Institute of Hematology and Blood Transfusion’s blood center is the south’s biggest such facility, which provides blood for 120 hospitals across the region.

Tuoi Tre (Youth) newspaper introduces a series of photos depicting how blood is processed after being donated:

Many people flocked to the National Institute of Hematology and Blood Transfusion to donate blood after the institute announced a serious lack of A-type and O-type blood for treatment in late June. Photo: Tuoi Tre

Blood donors are required to weigh at least 45kg and not to be infected with sexually transmitted, blood-borne or chronic diseases. Photo: Tuoi Tre

Each donated blood sample will be encoded. Blood will be screened for blood types as well as blood-borne diseases like HIV, malaria and syphilis. Photo: Tuoi Tre

Technicians merge small blood plasma packs into 200ml and 250ml packs. Photo: Tuoi Tre

Nurse Nguyen Van Bo checks the expiration date of the erythrocyte packs. The erythrocyte stores must follow strict regulations on storage temperatures. Photo: Tuoi Tre

People donate their platelets. The machines will only get the donors’ platelets and a little bit of plasma, whereas other blood cells will be transfused back to their bodies. Photo: Tuoi Tre

Before a transfusion, a test on the adverse reaction between donated and patient blood will be conducted. If the result is negative, then the transfusion will be performed. Photo: Tuoi Tre

The erythrocyte pack cover has specifications about the storage conditions: temperature is from two to eight degrees Celsius and the maximum storage time is 42 days. Photo: Tuoi Tre

Light yellow blood plasma after a centrifugal process is stored at 35 degrees Celsius and could be preserved for two years. Photo: Tuoi Tre

Source: Tuoitre News

 

 

Điều gì xảy ra với máu của bạn sau khi hiến tặng?

Mọi người có thể nghĩ rằng máu sau khi được tặng sẽ truyền trực tiếp đến cơ thể của bệnh nhân, nhưng thực sự là dung dịch phải đi qua một quy trình nghiêm ngặt trước khi truyền máu.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Dung, người đứng đầu bộ phận sàng lọc kiểm nghiệm máu của Viện huyết học và truyền máu Hà Nội, nói " Lời giải thích đơn giản, máu nhận được từ người hiến tặng sẽ được xét nghiệm sàng lọc trước khi xử lý các thành phần trong máu [như hồng cầu (tế bào máu đỏ), tiểu cầu và huyết tương]"

" Các bước cuối cùng của quá trình này là lưu trữ và bảo quản máu ở nhiệt độ thích hợp, " cô nói thêm. " Trước khi truyền máu, một thử nghiệm các phản ứng bất lợi giữa máu của người hiến tặng và bệnh nhân sẽ được tiến hành. Nếu kết quả là âm tính, việc truyền máu sẽ được thực hiện. "

Trung tâm máu của Viện Huyết học và Truyền máu quốc gia là cơ sở lớn nhất khu vực phía nam, nơi cung cấp máu cho 120 bệnh viện trên khắp khu vực.

Báo Tuổi Trẻ giới thiệu một loạt các bức ảnh miêu tả máu được xử lý như thế nào sau khi được tặng:

Nhiều người đổ xô đến Viện Huyết học và Truyền máu để hiến máu sau khi Viện công bố tình trạng thiếu nghiêm trọng nhóm máu A và O cho việc điều trị vào cuối tháng Sáu. Ảnh: Tuổi Trẻ

Những người hiến máu phải nặng tối thiểu 45kg và không bị nhiễm khuẩn qua đường tình dục, các bệnh truyền qua đường máu hoặc mãn tính. Ảnh: Tuổi Trẻ

Mỗi mẫu máu được hiến tặng sẽ được mã hóa. Máu sẽ được kiểm tra nhóm máu cũng như các bệnh truyền qua đường máu như HIV, sốt rét và bệnh giang mai. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cán bộ kỹ thuật hợp nhất các gói huyết tương nhỏ vào gói 200ml và 250ml. Ảnh: Tuổi Trẻ

Y tá Nguyễn Văn Bo kiểm tra ngày hết hạn của gói hồng cầu. Nơi lưu trữ hồng cầu phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt về nhiệt độ bảo quản. Ảnh: Tuổi Trẻ

Những người hiến tiểu cầu. Những chiếc máy sẽ chỉ nhận tiểu cầu và một chút huyết tương của người hiến tặng, trong khi các tế bào máu khác sẽ được truyền trở lại cơ thể của họ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước khi truyền máu, một thử nghiệm các phản ứng bất lợi giữa máu của người tặng và bệnh nhân sẽ được tiến hành. Nếu kết quả là âm tính, việc truyền máu sẽ được thực hiện. Ảnh: Tuổi Trẻ

Vỏ các gói hồng cầu có thông số kỹ thuật về các điều kiện bảo quản: nhiệt độ 2-8 độ C và thời gian lưu trữ tối đa là 42 ngày. Ảnh: Tuổi Trẻ

Huyết tương vàng sau một quá trình ly tâm được bảo quản ở 35 độ C và có thể bảo quản trong hai năm. Ảnh: Tuổi Trẻ.

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục