Bài viết liên quan:

UNION IS A GREAT STRENGTH

Once there was a farmer who had four sons. They were always quarreling with each other. The farmer tried hard to bring them to the right path but they would never pay attention to his advice. He was very worried about their future.

One day, he came across a plan. He called his sons and asked them to bring few sticks. When they brought the sticks, the farmer tied them in a bundle and asked them to try their strength to break it.

Each of the sons tried to break the bundle but failed. Then the farmer untied the bundle and gave one stick each to break. Each of them was able to do it easily.

The farmer said, "Now you understand. If you are united nobody can get better of you. But you keep quarrelling, you will be broken one by one."

Source: Kids Front

 

 

 

Đoàn kết là sức mạnh vô địch

Ngày xưa , có một người nông dân nọ, ông có 4 đứa con trai. Họ thường xuyên cãi nhau. Ông đã ra sức khuyên nhủ để hướng chúng 1 cách đung đắn nhưng chúng trong bao giờ để ý lời khuyên của ông . Ông đã rất lo lắng về tương lai của chúng.

Một ngày nọ, ông dự tính 1 kế hoạch . Ông gọi chúng đến và kêu chúng mang cho ông một vài cây củi. Khi chúng đã đi mua củi về, ông buộc mấy que củi thành 1 bó và bắt chúng dùng hết sức để chặt bó củi đó

Một trong số mấy thằng con trai cố hết sức để bổ bó củi nhưng thất bại. Kế đó ông cởi bó củi ra và đưa chúng từng thanh củi để chặt. Một đứa trong số 4 thằng con trai có thể làm được điều đó dễ dàng

Ông nông dân nói " bây giờ các con đã hiểu chưa. Nếu các con đoàn kết lại thì không có ai có thể làm gì được các con cả, nhưng nếu các con cãi nhau, các con sẽ bị đánh gục từng đứa 1 "

 

Dịch bởi: Nhunguyen