Bài viết liên quan:

ROD WORKS WHEN LOVE FAILS

Once upon a time there was a fisherman who was a very good flutist as well. When he played on his flute, animals gathered round him to hear the sweet notes of his flute.

One day the fisherman thought to try his flute on the fish too. He was sure that the notes of his flute will attract the fish and they will come to him jumping out of the eater. So, he went fishing taking his flute with him. He sat on a rock lying on the bank and began to play sweet tunes. He kept playing the flute for a long time but not even a single fish came out.

The fisherman felt highly disappointed. He threw his flute on one side and cast his net into the water. Soon he was able to catch a great number of fish. He put them on the shore and they began to leap about for want of water.

The angered fisherman said, "You rascals! You didn't come out when I fluted so sweetly. Now you will dance when I shall play on my pipe. After all, you have no other choice."

Source: Kids Front

 

 

Đòn roi hiệu quả khi vỗ về vô tác dụng

Ngày xưa, có một người đánh cá thổi sáo rất hay. Khi anh ta thổi sáo, những con thú tụ tập lại quanh anh ta để nghe những nốt nhạc ngọt ngào từ cây sáo của anh ấy.

Ngày nọ, người đánh cá nghĩ rằng sẽ thử thổi sáo trong việc câu cá. Anh ta chắc chắn rằng những nốt nhạc từ cây sáo của anh ấy sẽ thu hút đàn cá, và chúng sẽ tới làm mồi cho anh ta. Vì vậy, anh ta đi đánh cá với cây sáo. Anh ngồi xuống một hòn đá ngầm dưới sông và bắt đầu chơi những giai điệu ngọt ngào. Anh ta tiếp tục thổi sáo trong một lúc lâu nhưng thậm chí không có một con cá nào tới.

Người câu cá cảm thấy rất thất vọng. Anh ta ném cây sáo sang một bên và thả lưới xuống nước. Rất nhanh anh ấy có thể bắt được một lượng cá lớn. Anh ấy đặt chúng lên bờ và chúng bắt đầu nhảy lên để tìm nước.

Người đánh cá tức giận nói "Đồ tinh ranh! Mày đã không đến khi tao thổi sáo thật ngọt ngào. Bây giờ mày sẽ nhảy múa khi tao thổi sáo. Nói tóm lại, mày không có sự lựa chọn nào khác.

 

Dịch bởi: holly