Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Điện - Điện tử
  4. EVN than phiền về tình trạng thiếu than, đặt hy vọng lớn vào vựa than sông Hồng

EVN than phiền về tình trạng thiếu than, đặt hy vọng lớn vào vựa than sông Hồng

22/08/2015
Mức trung cấp

EVN complains about coal shortage, puts high hopes on Red River coal basin

The discussions about the coal supply for Duyen Hai 1 and Vinh Tan 2 Thermal power Plants have come to a deadlock. 

The coal reserves at Duyen Hai 1 and Vinh Tan 2, the two largest thermal power plants in the south, are very low. The former has 122,000 tons in stock, which is just enough for 10 days of use, while Vinh Tan 2 has 48,000 tons.

Tran Viet Ngai, chair of the Vietnam Energy Association, on August 7 reassured the public, saying that the coal supply for Duyen Hai 1 and Vinh Tan 1 was sufficient. 

EVN can mobilize electricity from gas turbine plants and from the 3.600 MW O Mon oil-run plant. Besides, it can expect 6,000-7,000 MW from the northern and central regions.

Meanwhile, according to Truong Duy Nghia, Chair of the Vietnam Thermal Science and Technology Society, Duyen Hai 1 and Vinh Tan 2, which have 600 MW generation units (the total capacity is 2,400 MW) can churn out 60 million kwh a day if runs 24 hours a day. Therefore, the south will suffer an electricity shortage if the two plants don’t have coal to run. 

“The discussions about the coal supply sources for Duyen Hai 1 and Vinh Tan 2 have come to a deadlock. Using imported coal is also impossible for now because it will take at least one month to import coal,” he said.

“If the two plants have to halt operation, they would cause more serious consequences than any other smaller plants,” he said, adding that each of the two has only half of the capacity of Son La Hydropower Plant.

Nghia pointed out that the biggest problem in Vietnam’s power development strategy is that the matter of coal supply for thermal power plants is not mentioned.

“There is no long-term coal supply plan for thermal plants. The plants still have been ‘living’ from hand to mouth’,” he noted.

“We just think of building more and more power plants to generate power, but we forget that the plants need coal to run,” he said, noting that importing coal to run domestic thermal plants in the time to come is inevitable.

Minister of Industry and Trade Vu Huy Hoang, at a meeting with the heads of EVN, Vietnam Coal and Mineral Industries Group (Vinacomin) and PetroVietnam on August 5 to discuss the solutions to power plants’ coal supply, requested Vinacomin to speed up the plan to exploit coal at the Red River coal basin.

Source: VIETNAMNET

 

 

EVN than phiền về tình trạng thiếu than, đặt hy vọng lớn vào vựa than sông Hồng

Các cuộc thảo luận về việc cung cấp than cho nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Vĩnh Tân 2 đã đi đến bế tắc.

Lượng than dự trữ than tại nhà máy Duyên Hải 1, Vĩnh Tân 2 - hai nhà máy nhiệt điện lớn nhất ở Miền Nam là rất thấp. Nhà máy Duyên Hải 1 có 122.000 tấn than trong kho, chỉ đủ cho 10 ngày sử dụng, trong khi Vĩnh Tân 2 có 48.000 tấn.

Ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam vào ngày 07 Tháng tám đã trấn an công chúng rằng việc cung cấp than cho 2 nhà máy nói trên vẫn đủ.

EVN có thể huy động từ các nhà máy điện tuabin khí và từ các nhà máy chạy dầu khoảng 3.600 MW. Bên cạnh đó, cũng có thể mong đợi 6,000-7,000 MW từ khu vực miền Bắc và miền Trung.

Trong khi đó, theo ông Trương Duy Nghĩa, hai nhà máy Duyên Hải 1, Vĩnh Tân 2 có công suất mỗi cái là 600 MW (tổng công suất là 2.400 MW) có thể sản xuất ra 60 triệu kwh một ngày nếu chạy 24 giờ một ngày. Vì vậy, phía Nam sẽ phải chịu đựng tình trạng thiếu điện nếu hai nhà máy này không có than để hoạt động.

"Các cuộc thảo luận về nguồn cung ứng than cho hai nhà máy này đã đi đến bế tắc. Sử dụng than nhập khẩu cũng phải là phương án tốt vì sẽ mất ít nhất một tháng để nhập khẩu than" ông nói.

"Nếu hai nhà máy này phải ngừng hoạt động, chúng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn" ông nói thêm rằng một trong hai nhà máy chỉ có một nửa công suất so với Nhà máy Thủy điện Sơn La.

Ông Nghĩa chỉ ra rằng vấn đề lớn nhất trong chiến lược phát triển năng lượng của Việt Nam là các vấn đề về việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện không được quan tâm.

"Không có kế hoạch cung cấp than dài hạn cho các nhà máy nhiệt điện. Các nhà máy vẫn đang 'sống một cách thắt lưng buộc bụng' " ông lưu ý.

"Chúng ta chỉ nghĩ về việc xây dựng nhà máy điện nhiều hơn và nhiều hơn nữa để tạo ra năng lượng, nhưng chúng ta quên rằng các nhà máy này cần than để hoạt động" ông nói và lưu ý rằng việc nhập khẩu than để vận hành các nhà máy nhiệt điện trong nước trong thời gian tới là không thể tránh khỏi.

Bộ trưởng Bộ Công Thương ông Vũ Huy Hoàng, tại một cuộc họp với người đứng đầu của EVN,chủ tịch hiệp hội Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và PetroVietnam vào ngày 5 tháng 8 đã thảo luận về các giải pháp nhằm cung cấp than cho các nhà máy điện, yêu cầu Vinacomin đẩy nhanh kế hoạch khai thác than tại bể than sông Hồng.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục