Bài viết liên quan:

The Wind and the Sun

The wind and the Sun were disputing which was the stronger.

Suddenly they saw a traveller coming down the road, and the Sun said: "I see a way to decide our dispute. Whichever of us can cause that traveller to take off his cloak shall be regarded as the stronger You begin".

So the Sun retired behind a cloud, and the Wind began to blow as hard as it could upon the traveller.

But the harder he blew the more closely did the traveller wrap his cloak round him, till at last the Wind had to give up in despair.

Then the Sun came out and shone in all his glory upon the traveller, who soon found it too hot to walk with his cloak on.

Kindness effects more than severity

Source: Aesop Fables

 

 

Gió và mặt trời

Gió và Mặt trời đã tranh chấp dữ dội rằng ai mạnh hơn.

Bỗng nhiên họ thấy một du khách bước xuống đường, và Mặt trời nói: "Tôi tìm ra một cách để giải quyết tranh chấp của chúng ta. Đứa nào trong chúng ta có thể làm cho khách du lịch cởi áo choàng của anh ta ra thì được coi là mạnh hơn. – Bạn bắt đầu đi "

Vì thế, Mặt trời đã ẩn nấp sau một đám mây, và Gió bắt đầu thổi hết sức có thể vào các du khách.

Tuy nhiên, nó gặp khó khăn khi du khách càng quấn chặt chiếc áo choàng quanh mình, cuối cùng Gió cũng từ bỏ trong tuyệt vọng.

Mặt trời bước ra và chiếu tất cả ánh sáng chói lọi của a ấy lên người hành khách, anh ta nhanh chóng thấy trời quá nóng để đi bộ với chiếc áo choàng trên người.

Lòng tốt có tác dụng nhiều hơn tính nghiêm khắc.

Dịch bởi: Tấn Đạt, Lê Nguyễn