Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Gỡ bỏ các lồng nuôi tôm hùm để bảo vệ tài nguyên biển và du lịch

Gỡ bỏ các lồng nuôi tôm hùm để bảo vệ tài nguyên biển và du lịch

10/06/2015
Mức căn bản

Lobster traps removed to save sea resources, tourism

More than 15,000 illegal lobster traps have been removed from the beach area of Phan Thiet after nearly two months.

According to Dang Thanh Tien, deputy head of the Phan Thiet City Department of Economics, illegal lobster traps were moved from Hon Rom beach to the sea area of Tien Thanh­ commune.

The effort has been aimed at ensuring the sustainable development of the city's marine resources and tourism.

In recent years, lobster farming has become popular in the area. Many people rely on lobster traps to catch small lobsters and sell them to make an additional living. Authorities say many lines of lobster traps have been set in the sea area about 15-20 metres off the coast.

Even though it brings extra income for locals, authorities say lobster traps can damage the sustainable exploitation of sea resources, thereby affecting tourism and creating difficulties for vessels.

Lobsters should be legally extracted; instead of catching them too small, lobsters should be allowed to grow, as large ones can bring more economic benefits.

Nguyen Thi Huynh Hoa, deputy chairperson of the Mui Ne Ward People's Committee, says since 2010, so many people have been trying to catch lobsters although it has been deemed illegal, as small lobsters go for a good price of VND150,000-200,000 (US$7-$9.5) each.

Local authorities say years ago, residents would strongly oppose any move to remove lobster traps. However, this year, the People's Committee of Phan Thiet and the Department of Aquaculture have closely coordinated to remove the traps.

Tien noted that from now until September 30, a team will be frequently examining the illegal trapping of lobsters from Mui Ne beach to Tien Thanh beach. Traps set by farmers will be confiscated in accordance with regulations. — VNS

Source: Vietnam News

 

 

Gỡ bỏ các bẫy bắt tôm hùm nhỏ để bảo vệ tài nguyên biển và du lịch

Hơn 15.000 bẫy bắt tôm hùm trái phép đã được gỡ bỏ ra khỏi khu vực bãi biển Phan Thiết sau gần hai tháng.

Theo ông Đặng Thanh Tiến, Phó trưởng ban Kinh tế Thành phố Phan Thiết, các loại bẫy tôm hùm trái phép đã được chuyển từ bãi biển Hòn Rơm sang vùng biển của xã Tiến Thành.

Các nỗ lực đã bỏ ra nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững tài nguyên biển của thành phố và du lịch.

Trong những năm gần đây, nghề nuôi tôm hùm đã trở nên phổ biến trong khu vực. Nhiều người dựa vào các bẫy tôm hùm để bắt những con tôm hùm nhỏ và bán chúng để kiếm thêm. Nhà chức trách nói nhiều loại bẫy tôm hùm đã được đặt trong khu vực biển cách bờ khoảng 15-20 mét.

Mặc dù nó mang lại thêm thu nhập cho người dân địa phương, nhưng chính quyền cho rằng bẫy tôm hùm có thể phá hỏng việc khai thác bền vững các nguồn tài nguyên biển, do đó ảnh hưởng đến du lịch và gây ra những khó khăn cho các tàu đánh bắt.

Tôm hùm cần được trích xuất một cách hợp pháp ; thay vì bắt chúng lúc quá nhỏ, tôm hùm nên được để phát triển thêm và đạt được kích cỡ có thể mang lại lợi ích kinh tế hơn.

Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mũi Né, cho biết từ năm 2010, rất nhiều người đã cố gắng để bắt tôm hùm mặc dù việc đó được coi là bất hợp pháp, những con tôm hùm nhỏ được bán đi với một mức giá tốt của 150,000-200,000 đồng ( US $ 7- $ 9.5) mỗi con.

Chính quyền địa phương cho biết năm trước đây, người dân sẽ phản đối mạnh mẽ bất kỳ động thái nào để gỡ bỏ các bẫy tôm hùm. Tuy nhiên, năm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết và các Sở Thủy sản đã phối hợp chặt chẽ để loại bỏ những cái bẫy.

Ông Tiến lưu ý rằng từ bây giờ cho đến 30 tháng 9, một nhóm nghiên cứu sẽ được thường xuyên cử đi kiểm tra việc đánh bẫy bất hợp pháp tôm hùm từ bãi biển Mũi Né với bãi biển Tiến Thành. Bẫy được làm bởi người dân sẽ bị tịch thu theo quy định.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục