Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Google
  4. Google trả cho Apple 1 tỉ USD để giữ cho thanh tìm kiếm trên iPhone

Google trả cho Apple 1 tỉ USD để giữ cho thanh tìm kiếm trên iPhone

16/03/2016
Mức trung cấp

Google paid Apple $1 billion to keep search bar on iPhone

“The specific financial terms of Google’s agreement with Apple are highly sensitive to both Google and Apple,” Google said

Google Inc. is paying Apple Inc. a hefty fee to keep its search bar on the iPhone.

Apple received $1 billion from its rival in 2014, according to a transcript of court proceedings from Oracle Corp.’s copyright lawsuit against Google. The search engine giant has an agreement with Apple that gives the iPhone maker a percentage of the revenue Google generates through the Apple device, an attorney for Oracle said at a Jan. 14 hearing in federal court.

Rumors about how much Google pays Apple to be on the iPhone have circulated for years, but the companies have never publicly disclosed it. Kristin Huguet, a spokeswoman for Apple, and Google spokesman Aaron Stein both declined to comment on the information disclosed in court.

The revenue-sharing agreement reveals the lengths Google must go to keep people using its search tool on mobile devices. It also shows how Apple benefits financially from Google’s advertising-based business model that Chief Executive Officer Tim Cook has criticized as an intrusion of privacy.

Oracle has been fighting Google since 2010 over claims that the search engine company used its Java software without paying for it to develop Android. The showdown has returned to U.S. District Judge William Alsup in San Francisco after a pit stop at the U.S. Supreme Court, where Google lost a bid to derail the case. The damages Oracle now seeks may exceed $1 billion since it expanded its claims to cover newer Android versions.

34 percent

Annette Hurst, the Oracle attorney who disclosed details of the Google-Apple agreement at last week’s court hearing, said a Google witness questioned during pretrial information said that “at one point in time the revenue share was 34 percent.” It wasn’t clear from the transcript whether that percentage is the amount of revenue kept by Google or paid to Apple.

An attorney for Google objected to the information being disclosed and attempted to have the judge strike the mention of 34 percent from the record.

“That percentage just stated, that should be sealed,” lawyer Robert Van Nest said, according to the transcript. “We are talking hypotheticals here. That’s not a publicly known number.”

The magistrate judge presiding over the hearing later refused Google’s request to block the sensitive information in the transcript from public review. Google then asked Alsup to seal and redact the transcript, saying the disclosure could severely affect its ability to negotiate similar agreements with other companies. Apple joined Google’s request in a separate filing.

‘Highly sensitive’

“The specific financial terms of Google’s agreement with Apple are highly sensitive to both Google and Apple,” Google said in its Jan. 20 filing. “Both Apple and Google have always treated this information as extremely confidential.”

The transcript vanished without a trace from electronic court records at about 3 p.m. Pacific standard time with no indication that the court ruled on Google’s request to seal it.

The case is Oracle America Inc. v. Google Inc., 10-cv-03561, U.S. District Court, Northern District of California (San Francisco).

Source: Thanhnien News

 

 

Google trả cho của Apple 1 tỷ USD để đặt thanh tìm kiềm thanh tìm kiếm trên Iphone

"Các điều khoản tài chính cụ thể trong thỏa thuận của Google với Apple là rất nhạy cảm với cả Google và Apple", Google cho biết

Google Inc đang phải trả cho Apple một khoản phí khổng lồ để giữ thanh tìm kiếm của họ trên iPhone.

Apple đã nhận được 1 triệu USD từ đối thủ của mình trong năm 2014, theo bảng số liệu thủ tục tố tụng của tòa án từ vụ kiện bản quyền mà Oracle Corp chống lại Google. Công cụ tìm kiếm khổng lồ này đã có một thỏa thuận với Apple là cung cấp cho nhà sản xuất iPhone tỷ lệ phần trăm doanh thu của Google tạo ra thông qua các thiết bị của Apple, một luật sư của Oracle cho biết vào ngày 14 tháng 1 tại tòa án liên bang.

Tin đồn về số tiền mà Google sẽ trả cho Apple để được hiện diện trên iPhone đã được lưu hành trong nhiều năm, nhưng các công ty liên quan chưa bao giờ công khai tiết lộ. Kristin Huguet, một phát ngôn viên của Apple và phát ngôn viên của Google ông Aaron Stein đều từ chối bình luận về những thông tin được tiết lộ tại tòa án.

Thỏa thuận chia sẻ doanh thu cho thấy độ dài của con đường mà Google phải đi để giữ người sử dụng lại với công cụ tìm kiếm của mình trên các thiết bị di động. Điều này cũng cho thấy cách Apple mang lại lợi ích về tài chính với mô hình kinh doanh quảng cáo dựa trên Google mà Giám đốc điều hành Tim Cook đã bị chỉ trích là một sự xâm phạm quyền riêng tư.

Oracle đã chiến đấu với Google từ năm 2010 về việc tuyên bố rằng công ty Công cụ tìm kiếm đã sử dụng phần mềm Java của họ để phát triển trên Android mà không trả tiền. Cuộc đối đầu đã được trả về Thẩm phán William Alsup Quận U.S ở San Francisco sau khi dừng tranh chấp tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, nơi mà Google thua kiện. Các thiệt hại của Oracle hiện nay có thể vượt quá 1 triệu USD vì nó đã mở rộng để ứng dụng cho các phiên bản Android mới hơn.

34 phần trăm

Annette Hurst luật sư của Oracle người tiết lộ chi tiết trong thỏa thuận của Google-Apple tại phiên tòa tuần qua, cho biết một nhân chứng của Google được hỏi trong thông tin trước khi xét xử cho rằng, "tại một thời điểm trong thời gian qua thị phần doanh thu là 34 phần trăm." Điều này không rõ ràng từ bảng số liệu cho dù tỷ lệ này là số tiền thu được mà Google lưu giữ hoặc trả cho Apple.

Một luật sư của Google phản đối việc thông tin bị tiết lộ và cố gắng để có phán quyết tránh đề cập đến con số 34% từ mức kỷ lục.

"Tỷ lệ đó chỉ là một lời phát biểu và cần phải được niêm phong", luật sư Robert Van Nest cho biết, theo bảng số liệu. "Chúng ta đang nói về giả định ở đây. Đó không phải là con số mà công chúng biết đến. "

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa sau đó đã từ chối yêu cầu của Google về việc ngăn chặn các thông tin nhạy cảm trong bảng số liệu khỏi việc xem xét của công chúng. Google sau đó đã yêu cầu Alsup niêm phong và biên tập bảng số liệu, nói rằng việc tiết lộ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng khả năng đàm phán các hiệp định tương tự với các công ty khác của họ. Apple thực hiện yêu cầu của Google trong một hồ sơ riêng biệt.

"Rất nhạy cảm"

"Các điều khoản tài chính cụ thể trong thỏa thuận của Google với Apple là rất nhạy cảm với cả Google và Apple", Google cho biết trong 20 tháng một nộp hồ sơ của mình. "Cả Apple và Google đã luôn xử lý thông tin này cực kỳ bí mật."

Các bảng số liệu đã biến mất không một dấu vết từ hồ sơ tòa án điện tử vào khoảng 03:00 chiều thời gian tiêu chuẩn Thái Bình Dương không có dấu hiệu nào cho thấy tòa án ra phán quyết cho yêu cầu của Google về việc phong ấn nó.

Vụ kiện này là Oracle America Inc. v. Google Inc., 10-cv-03.561, Hoa Kỳ Tòa án quận, huyện Bắc California (San Francisco).

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục