Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Hạn hán, xâm nhập mặn gây thiệt hại nặng

Hạn hán, xâm nhập mặn gây thiệt hại nặng

18/05/2016
Mức trung cấp

Drought, saltwater intrusion cause hefty losses

Drought and salinity have caused losses of VND5.6 trillion (US$249.89 million) for large swaths of the Central Highlands, south-central and Mekong Delta regions.

However, the the Ministry of Agriculture and Rural Development warned that these regions would suffer more if the calamity remains unabated in the coming months.

Deputy Minister of Agriculture and Rural Development Hoang Van Thang told a meeting with the Vietnam Fatherland Front Committee in Hanoi on Monday that the protracted El Nino phenomenon has dealt a heavy blow to many countries, including Vietnam.  

According to the ministry’s latest report, rainfalls in the Central Highlands and south-central regions have stayed low since end-2015 so water levels in major reservoirs are now far lower than the average of previous years. Many smaller reservoirs and rivers have dried up.

Protracted drought has hit 70% of the total farming area in Central Highlands and south-central provinces.

In the Mekong Delta, saltwater has made its way to paddy fields two months sooner than in previous years as the rainy season began late last year but ended earlier than usual. Water levels in the Mekong River have dipped to a 90-year low.

Saltwater has traveled 90 kilometers inland in many parts of the Mekong Delta.  Eleven out of 13 provinces in the Mekong Delta said saltwater had impacted on agriculture and caused fresh water shortages.

Updated reports of provinces in the Central Highlands, south-central and Mekong Delta regions showed that more than 390,000 households had run short of fresh water as of April 22 and water shortages had wreaked havoc on over 240,000 hectares of rice, more than 18,000 hectares of other crops, 55,600 hectares of orchards, and 100,000 hectares of industrial trees. Around 4,600 hectares of fisheries had been damaged.

Around 63% of the agricultural acreage in Binh Thuan Province and half in neighboring Ninh Thuan Province cannot be used for the next crop, and large areas have been used to grow short-term and drought-resistant crops, according to the ministry.

Minister of Agriculture and Rural Development Cao Duc Phat assigned staff to assist affected provinces in cultivation.

The ministry estimated one million tons of paddy of the winter-spring and summer-autumn rice crops could be lost.

Source: VIETNAMNET

 

 

Hạn hán, xâm nhập mặn gây thiệt hại nặng

Hạn hán và nhiễm mặn đã gây thiệt hại 5,6 nghìn tỷ đồng trên diện rộng ở Tây Nguyên, khu vực Nam Trung bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cảnh báo rằng những khu vực này sẽ phải chịu đựng nhiều hơn nếu thảm họa vẫn không suy giảm trong những tháng tới.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng phát biểu tại một cuộc họp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hà Nội hôm thứ Hai rằng hiện tượng El Nino kéo dài đã giáng một đòn nặng nề cho nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ, lượng nước mưa ở Tây Nguyên và khu vực nam trung bộ đã ở mức thấp kể từ cuối năm 2015 nên mực nước tại các hồ chứa lớn đều thấp hơn nhiều so với mức trung bình của năm trước đó. Nhiều hồ chứa nhỏ, sông đã bị khô cạn.

Hạn hán kéo dài đã tấn công 70% tổng diện tích nuôi trồng ở Tây Nguyên và các tỉnh Nam Trung Bộ.

Ở đồng bằng sông Cửu Long, nước mặn đã xâm nhập vào các cánh đồng lúa sớm hơn hai tháng so với những năm trước khi mùa mưa bắt đầu vào cuối năm ngoái nhưng đã kết thúc sớm hơn so với bình thường. Mực nước trên sông Mekong đã giảm xuống mức thấp nhất trong 90 năm.

Nước mặn đã xâm nhập sâu 90 km vào đất liền ở nhiều phần của đồng bằng sông Cửu Long. 11 trong số 13 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long cho biết nước mặn đã ảnh hưởng đến nông nghiệp và gây ra tình trạng thiếu nước ngọt.

Các báo cáo cập nhật của các tỉnh thuộc Tây Nguyên, vùng Nam Trung bộ và đồng bằng sông Cửu Long cho thấy hơn 390.000 hộ gia đình đã lâm vào tình trạng thiếu nước ngọt và tình trạng thiếu nước đã tàn phá hơn 240.000 ha lúa, hơn 18.000 ha các cây trồng khác, 55.600 ha vườn cây ăn trái, và 100.000 ha cây công nghiệp. Khoảng 4.600 ha nuôi trồng thủy sản bị hư hại.

Khoảng 63% diện tích nông nghiệp ở tỉnh Bình Thuận và một nửa ở tỉnh lân cận là Ninh Thuận có thể không được sử dụng cho vụ mùa tiếp theo, một khu vực rộng lớn đã được sử dụng để phát triển ngắn hạn và các loại cây trồng chịu hạn, theo Bộ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ông Cao Đức Phát đã phân công nhân viên hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng.

Bộ đã ước tính có khoảng một triệu tấn lúa của vụ lúa đông xuân và hè thu có thể bị mất.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục