Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Tài chính ngân hàng
  4. Hầu hết các ngân hàng sẽ chuyển sang trực tuyến trong vòng vài năm tới

Hầu hết các ngân hàng sẽ chuyển sang trực tuyến trong vòng vài năm tới

22/03/2016
Mức trung cấp

Most banking to move online within a few years

Beautiful bank officers and luxury rooms with air conditioners will no longer be attractive to Vietnamese customers in the future, when they can stay at home and make transactions through e-banking.

The days before Tet holiday are always busy for bank officers because there are numerous requests from customers who have to queue up and wait hours for their turn. 

However, many customers now prefer making transactions online and transaction offices have become less crowded.

Tam said e-banking services allow people to make transactions from anywhere, at home, at a café or overseas, and at any time. 

If people want to give lucky money to relatives on Tet days, they can do this with e-banking service, both Internet Banking and Mobile Banking, through personal accounts or cards.

The service allows people remit money at any time including Tet days, even if the recipients don’t have a bank account or bank card. 

Meanwhile, if someone travels during Tet and his Visa card runs out of money, he can expect support by asking relatives to remit money from bank accounts to Visa cards issued by any bank through Sacombank’s electronic banking.

A senior executive of a joint stock bank in Hanoi said that with the modern e-banking technology being applied in Vietnam, making payments for electricity, water, Internet and cable TV with mobile devices is within reach as the services now can be provided by most banks, while e-bank services ‘do not have Tet holidays’.

The banker went on to say that the payment technology has entered a new development stage. Making payments with cards has become popular because people feel safer to use cards than cash. 

A banker predicted that in three to four years, the face of e-banking would be different, saying that digital banking would not only lead to big changes in the banking sector, but the whole society. 

By that time, all personal electronic devices, from watches to smartphones, from tablets to TVs, can handle bank transactions.

Source: VIETNAMNET

 

 

Hầu hết các ngân hàng sẽ chuyển sang trực tuyến trong vòng vài năm tới

Những văn phòng ngân hàng đẹp và sang trọng với điều hòa không khí sẽ không còn hấp dẫn với khách hàng người Việt trong tương lai, khi mà họ có thể ở nhà và thực hiện các giao dịch thông qua ngân hàng điện tử.

Những ngày trước Tết Nguyên Đán đối với các cán bộ ngân hàng luôn luôn bận rộn bởi vì có rất nhiều yêu cầu từ khách hàng phải xếp hàng và chờ đợi đến lượt mình.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng hiện nay thích thực hiện các giao dịch trực tuyến hơn và nhiều phòng giao dịch đã trở nên ít đông đúc.

Ông Tâm cho biết, các dịch vụ ngân hàng điện tử cho phép mọi người thực hiện giao dịch từ bất cứ nơi nào, tại nhà, tại một quán cà phê hay ở nước ngoài và bất cứ lúc nào.

Nếu mọi người muốn chuyển tiền may mắn cho người thân vào những ngày Tết, họ có thể làm điều này thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử, cả Internet Banking và Mobile Banking, thông qua tài khoản cá nhân hoặc thẻ.

Dịch vụ này cho phép mọi người gửi tiền vào bất kỳ lúc nào kể cả những ngày Lễ Tết, ngay cả khi người nhận không có tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ngân hàng.

Trong khi đó, nếu một người bất kì đi du lịch trong dịp Tết và thẻ Visa của mình bị hết tiền, anh ta có thể nhận được sự hỗ trợ bằng cách đề nghị họ hàng chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng đến thẻ Visa được phát hành bởi bất kỳ ngân hàng thông qua ngân hàng điện tử Sacombank.

Một lãnh đạo cấp cao của một ngân hàng cổ phần tại Hà Nội cho rằng với ngân hàng điện tử hiện đại đang được áp dụng tại Việt Nam, việc thanh toán tiền điện, nước, Internet và truyền hình cáp thông qua các thiết bị di động đều nằm trong tầm tay vì các dịch vụ có thể được cung cấp bởi hầu hết các ngân hàng, trong khi dịch vụ ngân hàng điện tử 'không có những ngày nghỉ Tết'.

Các ngân hàng đã nói rằng công nghệ thanh toán đã bước vào một giai đoạn phát triển mới. Thanh toán bằng thẻ đã trở nên phổ biến bởi vì mọi người cảm thấy an toàn hơn khi sử dụng thẻ thay cho tiền mặt.

Một giám đốc ngân hàng dự đoán rằng trong 3-4 năm tới, giao diện của ngân hàng điện tử sẽ khác đi, cho rằng ngân hàng kỹ thuật số sẽ không chỉ mang lại những thay đổi lớn trong ngành ngân hàng, mà còn đối với toàn bộ xã hội.

Vào thời điểm đó, tất cả các thiết bị điện tử cá nhân, từ đồng hồ đến điện thoại thông minh, từ máy tính bảng đến TV đều có thể xử lý các giao dịch ngân hàng.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục