Bài viết liên quan:

Spot your foe before you hit

Once there was a bee-keeper who had developed a good apiary. He used to take good care of the bees and they gathered a lot of honey in the hives.

Once the bee-keeper went to the market for some urgent work. The bees had also gone to collect honey and the apiary was left unguarded.

Unfortunately, a thief came there and broke into the apiary. Seeing no one over there, he stole all the honey and made for his house.

When the bee-keeper returned, he was upset to see all the bee-hives empty. Just then the bees returned with more honey in their mouth. Seeing their hives overturned, they assumed the bee-keeper as the robber as he was standing very much there. So, they attacked him and stung him hard.

The bee-keeper cried, "You should have spotted the thief before punishing me."

Source: Kids Front

 

 

Hãy quan sát kẻ thù trước khi tấn công

Một người nuôi ong có khu vườn ong rất tốt. Anh ấy thường chăm sóc những con ong cẩn thận và thu hoạch được nhiều mật ong trong tổ

Một lần nọ người nuôi ong phải vào chợ vì có việc gấp. Những chú ong cũng đi tìm mật và vườn ong đã không ai trông coi.

Thật không may, một tên trộm đã ở đó và đột nhập vào vườn ong. Không nhìn thấy ai, hắn đã ăn trộm tất cả mật ong và đưa về nhà của mình.

Khi người nuôi ong trở về, anh ấy buồn khi nhìn thấy tất cả tổ ong trống không. Chỉ sau đó những chú ong đã quay về với nhiều mật trong miệng của chúng. Nhìn thấy tổ ong bị đổ, chúng cho rằng người nuôi ong là tên trộm vì khi đó anh ấy đứng đấy. Vì thế, chúng đã tấn công và cắn anh ấy khủng khiếp

Người nuôi ong khóc và nói,"Chúng mày nên tìm xem ai là kẻ thù trước khi tấn công tôi"

 

Dịch bởi: GiangLe03111990