Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Nails

Nails

Nails are funny things. Why do we have them? I actually find them quite annoying. We have to keep cutting them, they get dirty, and sometimes they break and become painful.

I’d rather we didn’t have nails. I’m sure it wouldn’t change our lives. I guess women would say no to that idea. My female friends spend a lot of money on their nails.

I don’t know why. Nail polish stinks, and so does nail polish remover. I really don’t know why they have to waste their time going for manicures. It must be really boring sitting there, watching someone paint your nails.

Nail art is now big business. People have become millionaires opening nail art salons. The best thing for me would be to have really short nails that never grow.

Source: Listen A Minute

 

 

Móng tay

Móng tay là một thứ gì đó hài hước. Tại sao chúng ta lại có chúng. Tôi thực sự thấy chúng vô cùng khó chịu. Chúng ta phải cắt chúng khi chúng bị bẩn và đôi khi chúng bị sứt và trở nên đau.

Tôi muốn chúng ta không có móng tay. Tôi chắc chắn rằng nó không làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Tôi đoán phụ nữ sẽ không đồng tình với ý tưởng đó. Những người bạn nữ của tôi thì dành nhiều tiền đầu tư vào làm đẹp móng tay của họ.

Tôi không biết tại sao. Chất sơn móng tay chứa nhiều chất hóa học độc hại nên phải sử dụng kèm theo chất tẩy. Tôi thực sự không hiểu tại sao họ lại lãng phí thời gian cho việc làm đẹp móng tay.

Nghệ thuật làm móng bây giờ là một hình thức kinh doanh rộng rãi. Mọi người có thể trở thành triệu phú nhờ vào việc mở các hiệu làm móng. Thứ tốt nhất cho tôi là muốn có móng tay thực sự ngắn để không bao giờ phải bận tâm đến chúng.

 

Dịch bởi: lamthihoa